Komuniké ze 117. schůze VV ŠSČR

Na své 117. schůzi se Výkonný výbor ŠSČR sešel v úterý 16. května na Strahově.

Předseda Viktor Novotný komentoval aktuální situaci ohledně financování sportu. Věříme, že dotační kauza v důsledku povede k větší transparentnosti rozdělování peněz MŠMT, což bude ve finále příznivé pro menší a poctivé sporty. Již tento týden by MŠMT mělo začít vyplácet oddílům pracujícím s mládeží dotace z prg. 8, a to ve výši 1000 Kč/dítě a 1800 Kč na děti registrované ve svazech a účastnící se soutěží.

Generální sekretář František Štross informoval o stavu příprav MČR v bleskovém šachu, které proběhne v sobotu 30. prosince v Kongresovém centru v Praze na Vyšehradě. Bude se opět hrát otevřeným systémem.

Zdeněk Fiala za úsek mládeže prezentoval výsledky posledních mládežnických akcí a také vyhodnocení konkurzů: Mistrovství Čech kategorie HD12, HD14, HD16 pro rok 2017 proběhne ve dnech 21. až 28. října 2017 v Hotelu Fit & Fun v Harrachově. Na stejném místě bude uspořádáno také Mistrovství Čech kategorie HD10 pro rok 2017, hrané společně s otevřeným Mistrovstvím Čech 2017 dětí do 8 let, a to v termínu 15. až 19. listopadu 2017. Mistrovství Moravy a Slezska kategorie H10, H12, H14, H16 a dívek na rok 2017 proběhne ve dnech 24. až 29. října 2017 v Hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou.

V projektu Šachy do škol probíhají přípravy na rozšíření o mateřské školy. Tento krok vychází z toho, že výuka šachů se v některých regionech významně rozšiřuje do mateřských škol a také registrujeme jejich zájem o vstoupení do projektu ŠdŠ.

Vznikla nová komise reprezentačního úseku ve složení Michal Konopka, Vlastimil Jansa, Petr Hába a Marek Vokáč. Komise se bude především vyjadřovat k navrhovaným nominacím mužských a ženských reprezentací a bude koordinovat trénink reprezentantů.

Komise pro marketing a komunikaci představila poslední mediální úspěchy, byla jí schválena smlouva s agenturou Bison&Rose a byla navýšena rozpočtová položka PR výdajů o 20 tisíc Kč na pokračování projektu Tady se hrají šachy.

VV ŠSČR schválil podmínky, za kterých mohou krajské šachové svazy čerpat dotace schválené v rozpočtu ŠSČR.

Jan Malec představil za sportovně-technický úsek připravované materiály pro rozšířenou schůzi STK včetně návrhu Sportovního kalendáře. Debatovaly se možné změny týkající se organizace MČR žen.

Organizační komise informovala o pokračujícím trendu posledních let, zániku 13 šachových oddílů. ŠSČR má 509 oddílů, jen jeden dosud neprošel řádně letošní registrací. Členská základna zároveň stoupá, především v kategoriích mládeže.

Příští schůze VV ŠSČR proběhne 20. 6. ve Zlíně při MČR škol.

Zápis ze 117. schůze VV ŠSČR


Přílohy: