Komuniké ze 116. schůze VV ŠSČR

116. schůze VV ŠSČR se konala 4. dubna v Praze na Strahově. Konferencí zvolený výkonný výbor se poprvé sešel v novém složení, ve kterém by měl sloužit členské základně ŠSČR až do roku 2020. Kontakty na všechny členy VV najdete zde: http://www.chess.cz/www/informace/vv/kontakty.html .

Prvním velkým tématem schůze bylo vyjasnění pravomocí a kompetencí zaniklé trenérsko-metodické komise, kterou v minulosti řídil Marek Vokáč. Celý reprezentační úsek a talenty má ve VV na starosti Michal Konopka. Osobně se věnuje reprezentaci dospělých, kde aktuálně připravuje reprezentační smlouvy – ty budou poprvé uzavřeny i se členy širší reprezentace a s ženami. Oblast mládežnické reprezentace byla svěřena Marku Vokáčovi, který byl jmenován manažerem reprezentace mládeže a vede novou Komisi pro práci s talenty (KPT), která mj. připravila listinu talentů a rozdělení podpory talentů v Individuálním tréninku (celkem 450 tisíc Kč). VV též schválil nákup nových dětských reprezentačních dresů.

Trenérské práci se bude věnovat Trenérská komise (TK) pod vedením Antonína Ambrože, která spadá pod úsek mládeže řízený Zdeňkem Fialou. Ten se osobně ujal předsednictví Komise mládeže, která mimo jiné určila pořadatele červnového Mistrovství republiky družstev mladších žáků, které se bude hrát 16. až 18. 6. v Krnově. Do působnosti Zdeňka Fialy zařadil VV i projekt Krajských tréninkových center, kde bylo schváleno rozdělení dotací pro jednotlivé kraje, najdete jej v příloze.

Komise pro marketing a komunikaci automatizovala zasílání měsíčního Newsletteru a zasoutěžit o 3000 Kč si můžete vytvořením nového šachového designu na trička Fanshopu ŠSČR. STK vypsala a vyhodnotila na pořadatele Česko-Slovenské extraligy žen, kterou uspořádá Šachový klub Světlá nad Sázavou ve dnech 13. - 18. června 2017.

Příští schůze VV se uskuteční v Praze v úterý 16. května.

Zápis ze 116. schůze VV ŠSČR


Přílohy: