Komuniké ze 114. schůze VV ŠSČR

VV ŠSČR se 17. 1. 2017 sešel v Praze na své 114. schůzi. Předseda Viktor Novotný informoval o splnění dotačních podmínek krajskými svazy, kdy téměř všem byla vyplacena plná částka ve výši 35.700 Kč. Dotaci kraje využily nejčastěji na účetnictví a přilepšení funkcionářům. Generální sekretář František Štross zhodnotil MČR v blesku, které bylo i pro příští rok svěřeno sekretariátu k uspořádání v Praze, hrát se bude nově na 2 partie, z mnoha zlepšováků byl vyzdvižen především výběr nekolizního termínu. Dále informoval o přípravách únorové Konference ŠSČR a o činnosti sekretariátu a Organizačí komise.

Nemoc hospodáře Rostislava Svobody bohužel zapříčinila, že příprava rozpočtu 2017 byla odložena. Jiří Havlíček informoval o jednání s dodavatelem webu o poslední vlně víceprací, kterou ale VV zatím neschválil, a nových konkurzech KM. Dva pořadatele stále hledá i STK. Webmaster R. Borůvka představil řešení převodu starých dat na nový web, kdy starý web bude celý archivován. Manažer ŠdŠ Miroslav Veselý zhodnotil mj. projekt Dědo, babi, naučte mě šachy. Šíření myšlenky, že právě prarodiče by měli vnoučata naučit první šachové krůčky bylo zahájeno, k významnějšímu ukotvení ve veřejném mínění by ale potřebovalo mnohem větší rozpočet na marketing. VV schválil návrh Marka Vokáče na pokračování projektu Krajských tréninkových center mládeže, k dopracování vrátil aktualizaci motivačních projektů ŠSČR, kam budou doplněni i Navara s Lázničkou, kde navíc VV uložil TMK průběžné hodnocení projektu. Martin Petr představil především komunikační novinky v podobě stránky ŠSČR v Československém šachu a Newsletteru zasílaném všem oddílům.

Více informací naleznete v ověřeném zápisu a přílohách.

Viktor Novotný
Předseda VV ŠSČR

Zápis ze 114. schůze VV ŠSČR


Přílohy: