Komuniké ze 113. schůze VV ŠSČR

Prosincová schůze VV ŠSČR se věnovala řadě běžících projektů, ale i zahájení přípravy rozpočtu na rok 2017. Bylo rozhodnuto o prodloužení termínu ke splnění povinností k vyplacení dotace krajským svazům a případných sankcích za nesplnění ani v dodatečném termínu. VV ŠSČR schválil proplacení víceprácí na webu ŠSČR, s dodavateli se jedná o posledním balíku prací, aby mohl být nový web spuštěn. Vyhodnocen byl Projekt podpory kroužků a nastavily se jeho parametry pro rok 2017, kdy by měl pomoci hlavně menším oddílům, které nedosáhnou na dotace MŠMT přímo. 136 zapojených oddílů a více jak 100 škol zapojených do projektu Šachy do škol obdrželo zdarma přístup k výukovému portálu Learningchess.net, který jsme přeložili do češtiny a chystáme se ho nabídnout i široké šachové veřejnosti.

TMK informovala o úspěšném MS seniorů i o tom, že se v roce 2016 nikomu nepodařilo splnit podmínky Motivačních projektů ŠSČR. KMK vyzdvihla především velký mediální ohlas zápasu o mistra světa. STK představila výsledky konkurzů na rok 2017 s tím, že i příští rok by vyhlásila konkurzy na všechny řízené soutěže najednou. Pražský sekretariát ŠSČR čeká počátkem roku stěhování do větších a útulnějších prostor strahovského stadionu. První dvě schůze VV ŠSČR v roce 2017 byly naplánovány na 17. ledna a 7. února, těžištěm bude příprava volební konference, 25. 2. v Havlíčkově Brodu.

Více informací naleznete v ověřeném zápisu a přílohách.

Viktor Novotný
Předseda VV ŠSČR

Ověřený zápis ze 113. schůze VV ŠSČR


Přílohy: