Komuniké ze 104. schůze VV ŠSČR

Komuniké a zápis z první schůze VV ŠSČR v roce 2016 (a 104. celkově). Ze zpráv jednotlivých komisí, sekretariátu či předsedy se dozvíte o motivačních projektech zaměřených na výkonnostní šach, prvním školení rozhodčích FIDE v Praze či navýšené podpoře krajským tréninkovým centrům mládeže. A mimochodem, ŠSČR je již i na twitteru.

Komuniké Viktora Novotného

V úterý 12. ledna proběhla v Praze 104. schůze VV ŠSČR. Díky postupující profesionalizaci zastává čím dál tím více úkolů sekretariát ŠSČR – z jeho zprávy se dočtete mj. o zahájení překladu on-line výukové platformy Learningchess, o zveřejněné padesátistránkové Historie šachu v Čechách od Jana Kalendovského či o tom, že příští MČR v bleskovém šachu by mělo být otevřené všem zájemcům.

Bylo ukončeno vydávání metodických materiálů k projektu Šachy do škol – během let bylo vydáno všech plánovaných 9 nových publikací a celkem vytištěno 38500 šachových příruček za celkem 1,25 milionu Kč.

KMK informovala o dalších úspěších v mediální oblasti, zakoupená videokamera pomáhá plnit náš Youtube kanál, ŠSČR najdete nově na Twitteru.

TMK v řadě zpráv hodnotila uplynulý rok. Ten nový přináší o 140 tisíc Kč zvýšenou podporu Krajských tréninkových center mládeže či na schůzi hodně diskutované Motivační projekty pro naše nejlepší hráčky a hráče. KR se může pochlubit prvním úspěšným školením rozhodčích FIDE v Praze. V kompletním zápisu s přílohami toho pak najdete mnohem více.

Ověřený zápis ze 104. schůze VV ŠSČR


Přílohy: