Zápisy výkonného výboru ŠSČR

Komuniké z 47. schůze výkonného výboru ŠSČR

(06.01.2009 16:41, webmaster)
VV ŠSČR na své 47. schůzi dne 19.12.2008 v Praze, mj.: vzal na vědomí informaci o výsledcích českých hráčů na Šachové olympiádě 2008, konstatuje, že výsledek neodpovídá úsilí a snaze hráčů a možnostem české reprezentace, vzal na vědomí informaci o průběhu zápasu Sněženky-Machři a ocenil iniciativu a práci P. Matochy při pořádání akce ... více ...Komuniké z 47. schůze výkonného výboru ŠSČR

Komuniké z 46. schůze výkonného výboru ŠSČR

(07.11.2008 14:20, webmaster)
VV ŠSČR na své 46. schůzi dne 3. 11. 2008 v Praze, mj.: vyslovil poděkování Kateřině Němcové za 4. místo na MS dívek do 18 let a schválil vyplacení odměny ve výši 15.000 Kč Kateřině Němcové za 1. místo na ME D18 a za 4. místo na MS D18, schválil 1., 2. a 3. variantu návrhu rozpočtu ŠSČR na rok 2009, schválil místem konání konference ŠSČR 28. 2. 2009 Havlíčkův Brod, pověřil dočasným vedením STK ŠSČR Pavla Chrze a uložil mu projednat v STK situaci vzniklou po odjezdu L. Jandourka na další dlouhodobou zahraniční služební cestu, ... více ...Komuniké z 46. schůze výkonného výboru ŠSČR

Komuniké z 45. schůze výkonného výboru ŠSČR

(14.10.2008 23:57, webmaster)
VV ŠSČR na své 45. schůzi dne 6.10.2008 v Praze, mj. projednal návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2009, schválil „nulovou“ variantu rozpočtu a dohodl se na přípravě 2. verze (s návrhem na zvýšení členských příspěvků) a 3. „optimální“ verze (se zahrnutím všech výdajových požadavků) návrhu rozpočtu ŠSČR pro rok 2009, vzal na vědomí výsledky ME mládeže, vyslovil poděkování Kateřině Němcové za skvělou reprezentaci České republiky a za zisk titulu Mistryně Evropy ... více ...Komuniké z 45. schůze výkonného výboru ŠSČR

Komuniké z 44. schůze výkonného výboru ŠSČR

(28.09.2008 23:01, webmaster)
VV ŠSČR na své 44. schůzi dne 15.9.2008 mj. schválil změnu Soutěžního řádu ŠSČR a schválil nominace na Šachovou olympiádu 2008 (muži: Navara, Hráček, Láznička, Babula, Štoček, ženy: Jacková, Němcová, Kulovaná, Richtrová, Pertlová) ... více ...Komuniké z 44. schůze výkonného výboru ŠSČR

Komuniké z 43. schůze výkonného výboru ŠSČR

(28.06.2008 19:45, webmaster)
VV ŠSČR na své 43. schůzi dne 23.6.2008 v Praze, mj.: vyhověl odvolání ŠK Zlín proti rozhodnutí STK ŠSČR, schválil Klasifikační řád ŠSČR, schválil Náležitosti ze soutěží předávaných k zápočtu do LOK a na FRL, schválil Registrační a přestupní řád ŠSČR, ... více ...Komuniké z 43. schůze výkonného výboru ŠSČR

Komuniké z 42. schůze výkonného výboru ŠSČR

(30.05.2008 09:18, webmaster)
Výkonný výbor Šachového svazu České republiky na své 42. schůzi 19. 5. 2008 v Praze schválil Termínový kalendář ŠSČR na sezónu 2008/2009, projednal a vzal na vědomí materiál Vývoj hospodaření ŠSČR za období 2003 – 2008 a za účelem prošetření případu kontumace partie Maník - Talla v posledním kole turnaje Ostravský koník 2008 ustavil Disciplinární komisí Šachového svazu České republiky ve složení: JUDr. Petr Vaněk, Ing. Josef Lácha a Jaroslav Benák. více ...Komuniké z 42. schůze výkonného výboru ŠSČR

Komuniké z 41. schůze VV ŠSČR

(22.03.2008 09:45, webmaster)
Výkonný výbor Šachového svazu České republiky na své první schůzi po volební konferenci (celkově 41. schůzi) v Seči u Chrudimi vysoce ocenil titulu mistrů Evropy hráčů reprezentačního družstva ČR seniorů, provedl hodnocení konference, schválil složení odborných komisí atd. více ...Komuniké z 41. schůze VV ŠSČR

Komuniké z 40. schůze VV ŠSČR

(23.01.2008 22:34, webmaster)
VV ŠSČR na své 40. schůzi dne 15.1.2008 v Praze, mj.: schválil Registrační a přestupní řád ŠSČR v předloženém znění se změnami schválenými v diskuzi a zrušil Směrnici o vedení evidence členské základny ŠSČR, odvolal pana Richarda Biolka z funkce kapitána reprezentačního družstva žen, vzal na vědomí informaci o přípravách volební konference ŠSČR 23.2.2008 v Havlíčkově Brodě a schválil návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2008 předkládaný delegátům konference ŠSČR 2008 ... atd. více ...Komuniké z 40. schůze VV ŠSČR

Komuniké z 39. schůze VV ŠSČR

(30.11.2007 15:11, )
Výkonný výbor Šachového svazu České republiky na své 39. schůzi dne 13.11.2007 schválil počty delegátů na konferenci ŠSČR 2008, vzal na vědomí výsledky ME družstev 2007 atd. více ...Komuniké z 39. schůze VV ŠSČR

Komuniké z 38. schůze výkonného výboru ŠSČR

(11.09.2007 22:34, webmaster)
VV ŠSČR na své 38. schůzi dne 4.9.2007 v Praze, mj.: schválil Volební řád konference ŠSČR 2008 a schválil uskutečnění volební konference ŠSČR 2008 v Havlíčkově Brodě v sobotu 23.2.2008, schválil uskutečnění Mistrovství ČR v bleskovém šachu mužů, žen a mládeže v Kongresovém centru ČVUT v Praze 6 - Dejvicích v sobotu 15.12.2007, vyslovil souhlas s provedením legislativních úprav převodu cizinců na CZE ... více ...Komuniké z 38. schůze výkonného výboru ŠSČR

Komuniké z 37. schůze výkonného výboru ŠSČR

(31.05.2007 13:09, webmaster)
VV ŠSČR na své 37. schůzi dne 22. 5. 2007 v Praze, mj.: vzal na vědomí zprávu o hospodaření ŠSČR, schválil dotaci pro pořádání Mistrovství ČR mužů 2008 částku ve výši 400.000 Kč, schválil změnu ve vydávání LOK ČR z původních termínů 1.5. a 1.9. na 5.5. a 5.9. ... více ...Komuniké z 37. schůze výkonného výboru ŠSČR

Komuniké z 36. schůze výkonného výboru ŠSČR

(28.03.2007 23:58, webmaster)
VV ŠSČR na své 36. schůzi dne 19. 3. 2007 v Praze, mj.: po vyhodnocení všech okolností schválil odstoupení ŠSČR od pořádání Mistrovství světa žen 2008, především z důvodu nesplnění původního příslibu o finančním zajištění MS žen 2008 ze strany firmy Falkon Capital; schválil podepsání smlouvy s Českou televizí na výrobu magazínu "V šachu"; schválil změnu systému pořádání Mistrovství ČR žen, D20 a D18 a Mistrovství ČR H20 a H18 ... více ...Komuniké z 36. schůze výkonného výboru ŠSČR

Komuniké z 35. schůze výkonného výboru ŠSČR

(19.03.2007 22:20, webmaster)

VV ŠSČR na své 35. schůzi dne 30.1.2007 v Praze, mj.:

  1. schválil vyúčtování Mitropa Cupu 2007 a Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2006,
  2. schválil vytvoření nového programu na obsluhu databáze členské základny,
  3. vzal na vědomí informaci o přestěhování sekretariátu ŠSČR,
  4. schválil doplnění Registračního a přestupního řádu o čl. 3. 3.,
  5. schválil materiály předkládané konferenci ŠSČR 24.2.2007, především zprávu o činnosti VV ŠSČR,, čerpání rozpočtu za rok 2006 a návrh rozpočtu na rok 2007,
  6. vzal na vědomí informaci o přípravě konference ŠSČR 2007,
  7. vzal na vědomí informaci o přípravách pořádání Mistrovství světa žen 2008 v Praze,
  8. vyslovil poděkování Davidu Navarovi za skvělou reprezentaci České republiky na turnaji ve Wijk aan Zee a schválil proplacení letenky z Prahy do místa konání a zpět,
  9. vzal na vědomí informaci o přípravách Mistrovství ČR v šachu mužů 2007,
  10. vzal na vědomí zprávu o hospodaření, zprávu TMK, KM a KR.
více ...Komuniké z 35. schůze výkonného výboru ŠSČR

Komuniké z 34. schůze výkonného výboru ŠSČR

(08.01.2007 12:58, )


VV ŠSČR na své 34. schůzi dne 12. 12. 2006 v Praze, mj.:

1. schválil podporu projektu uspořádání Mistrovství světa žen 2008 v České republice,
2. vzal na vědomí informaci o průběhu a výsledcích Mistrovství ČR v bleskové hře 2006,
3. vzal na vědomí informaci o výrobě 10.000 ks diplomů s šachovým motivem,
4. schválil návrh změny Stanov ŠSČR předkládaný ke schválení Konferenci ŠSČR 2007,
5. schválil rozpočet ŠSČR na rok 2007 předkládaný konferenci ŠSČR 2007,
6. vzal na vědomí informaci o vysílání šachového magazínu „V ŠACHU“,
7. vzal na vědomí zprávu o stavu webových stránek ŠSČR,
8. vzal na vědomí informaci o hospodaření ŠSČR,
9. vzal na vědomí zprávu STK ŠSČR a informaci o přípravě MČR mužů 2007,
10. vzal na vědomí zprávy KR ŠSČR a KM ŠSČR,
11. vzal na vědomí zprávu TMK ŠSČR, včetně informace o účasti Davida Navary na superturnaji ve Wijk aan Zee.

více ...Komuniké z 34. schůze výkonného výboru ŠSČR

Komuniké z 33. schůze výkonného výboru ŠSČR

(21.11.2006 21:19, )
VV ŠSČR na své 33. schůzi dne 6. 11. 2006 v Praze, mj.: schválil uspořádání konference ŠSČR 2007 v sobotu 24.2.2007 v Havlíčkově Brodě, v hotelu Slunce; schválil počty delegátů na konferenci ŠSČR 2007; schválil Statut rozhodčích, schválil Směrnici pro přípravu rozhodčích všech tříd ... více ...Komuniké z 33. schůze výkonného výboru ŠSČR

Komuniké z 32. schůze výkonného výboru ŠSČR

(25.09.2006 03:10, webmaster)
VV ŠSČR na své 32. schůzi dne 12.9.2006 v Brně, mj.: schválil vyúčtování individuálních tréninků za období 2005/2006, schválil uspořádání Mistrovství ČR v bleskové hře jednotlivců 2006 v sobotu 9. 12. 2006 v kongresovém centru Masarykovy koleje ČVUT na Praze 6, schválil propozice Mistrovství ČR v bleskové hře 2006 v kategoriích mužů, žen a juniorů, včetně práva účasti, vyslovil podporu systému Mistrovství ČR žen, D18, D20 a mistrovství ČR H18 a H20 a uložil STK připravit návrhy na změnu ... více ...Komuniké z 32. schůze výkonného výboru ŠSČR