Zápisy výkonného výboru ŠSČR

Komuniké z 35. schůze výkonného výboru ŠSČR

(19.03.2007 22:20, webmaster)

VV ŠSČR na své 35. schůzi dne 30.1.2007 v Praze, mj.:

  1. schválil vyúčtování Mitropa Cupu 2007 a Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2006,
  2. schválil vytvoření nového programu na obsluhu databáze členské základny,
  3. vzal na vědomí informaci o přestěhování sekretariátu ŠSČR,
  4. schválil doplnění Registračního a přestupního řádu o čl. 3. 3.,
  5. schválil materiály předkládané konferenci ŠSČR 24.2.2007, především zprávu o činnosti VV ŠSČR,, čerpání rozpočtu za rok 2006 a návrh rozpočtu na rok 2007,
  6. vzal na vědomí informaci o přípravě konference ŠSČR 2007,
  7. vzal na vědomí informaci o přípravách pořádání Mistrovství světa žen 2008 v Praze,
  8. vyslovil poděkování Davidu Navarovi za skvělou reprezentaci České republiky na turnaji ve Wijk aan Zee a schválil proplacení letenky z Prahy do místa konání a zpět,
  9. vzal na vědomí informaci o přípravách Mistrovství ČR v šachu mužů 2007,
  10. vzal na vědomí zprávu o hospodaření, zprávu TMK, KM a KR.
více ...Komuniké z 35. schůze výkonného výboru ŠSČR

Komuniké z 34. schůze výkonného výboru ŠSČR

(08.01.2007 12:58, )


VV ŠSČR na své 34. schůzi dne 12. 12. 2006 v Praze, mj.:

1. schválil podporu projektu uspořádání Mistrovství světa žen 2008 v České republice,
2. vzal na vědomí informaci o průběhu a výsledcích Mistrovství ČR v bleskové hře 2006,
3. vzal na vědomí informaci o výrobě 10.000 ks diplomů s šachovým motivem,
4. schválil návrh změny Stanov ŠSČR předkládaný ke schválení Konferenci ŠSČR 2007,
5. schválil rozpočet ŠSČR na rok 2007 předkládaný konferenci ŠSČR 2007,
6. vzal na vědomí informaci o vysílání šachového magazínu „V ŠACHU“,
7. vzal na vědomí zprávu o stavu webových stránek ŠSČR,
8. vzal na vědomí informaci o hospodaření ŠSČR,
9. vzal na vědomí zprávu STK ŠSČR a informaci o přípravě MČR mužů 2007,
10. vzal na vědomí zprávy KR ŠSČR a KM ŠSČR,
11. vzal na vědomí zprávu TMK ŠSČR, včetně informace o účasti Davida Navary na superturnaji ve Wijk aan Zee.

více ...Komuniké z 34. schůze výkonného výboru ŠSČR

Komuniké z 33. schůze výkonného výboru ŠSČR

(21.11.2006 21:19, )
VV ŠSČR na své 33. schůzi dne 6. 11. 2006 v Praze, mj.: schválil uspořádání konference ŠSČR 2007 v sobotu 24.2.2007 v Havlíčkově Brodě, v hotelu Slunce; schválil počty delegátů na konferenci ŠSČR 2007; schválil Statut rozhodčích, schválil Směrnici pro přípravu rozhodčích všech tříd ... více ...Komuniké z 33. schůze výkonného výboru ŠSČR

Komuniké z 32. schůze výkonného výboru ŠSČR

(25.09.2006 03:10, webmaster)
VV ŠSČR na své 32. schůzi dne 12.9.2006 v Brně, mj.: schválil vyúčtování individuálních tréninků za období 2005/2006, schválil uspořádání Mistrovství ČR v bleskové hře jednotlivců 2006 v sobotu 9. 12. 2006 v kongresovém centru Masarykovy koleje ČVUT na Praze 6, schválil propozice Mistrovství ČR v bleskové hře 2006 v kategoriích mužů, žen a juniorů, včetně práva účasti, vyslovil podporu systému Mistrovství ČR žen, D18, D20 a mistrovství ČR H18 a H20 a uložil STK připravit návrhy na změnu ... více ...Komuniké z 32. schůze výkonného výboru ŠSČR