Informace výkonného výboru ŠSČR

Změna ekonomické směrnice svazu

(24.06.2014 19:30, Jan Kolašín)
V Ekonomické směrnici byly provedeny opravy znění přílohy D1. více ...Změna ekonomické směrnice svazu

Dovolená generálního sekretáře

(15.04.2014 23:45, Pavel Šimáček)
Generální sekretář Petr Pisk si bere ve dnech 17.- 22. 4. z důvodu cesty do zahraničí dovolenou. více ...Dovolená generálního sekretáře

Ročenka ŠSČR 2013

(05.11.2013 15:09, Pavel Šimáček)
Dnes byla schválena finální podoba Ročenky ŠSČR za rok 2013. Naleznete zde výsledky soutěží jednotlivců a družstev, nejdůležitější aktualizované legislativní dokumenty, kontaktní adresář na různé činovníky v šachovém prostředí, popis stěžejních projektů ŠSČR a další potřebné informace. více ...Ročenka ŠSČR 2013

Dovolená generálního sekretáře

(25.10.2013 07:57, Pavel Šimáček)
Generální sekretář Petr Pisk si bere ve dnech 17.- 22. 4. z důvodu cesty do zahraničí dovolenou. více ...Dovolená generálního sekretáře

ŠSČR se připojil k protestu proti zavedení nové registrace a licencování hráčů!

(01.02.2013 17:45, František Štross)
Výkonný výbor ŠSČR jednohlasně odsouhlasil připojení k protestu Nizozemské šachové federace proti zavedení nového systému registrace a licencování hráčů, který byl schválen Prezidentským výborem FIDE na schůzi konané v arménském Tsakhkadzoru ve dnech 19. - 20. ledna 2013. více ...ŠSČR se připojil k protestu proti zavedení nové registrace a licencování hráčů!

Konkurs na generálního sekretáře ukončen

(20.09.2012 17:25, Marek Vokáč)
Na své 74. schůzi v úterý 18. 9. 2012 rozhodoval VV ŠSČR 2. kolo konkurzního řízení. - Do funkce generálního sekretáře ŠSČR byl ze 3 kandidátů vybrán pan Jiří Kadeřábek (1969, Jiskra Tanvald). Do funkce nastupuje od 1. října 2012. Konkurz na post manažera PR dosud nebyl uzavřen. více ...Konkurs na generálního sekretáře ukončen

Konkurz na PR manažera Šachového svazu ČR

(27.08.2012 21:39, Pavel Šimáček)
VV ŠSČR vypisuje konkurz na obsazení pozice PR manažera ŠSČR. PR manažer je samostatná pozice, úkoly mu vymezuje generální sekretář, předseda ŠSČR, resp. další orgány ŠSČR. Stará se o vnitřní (především vůči členům – web, facebook, newslettery) i vnější (mimo ŠSČR) komunikaci ŠSČR. Pomáhá s organizací akcí ŠSČR, stará se o komunikaci s médii a s PR agenturou. více ...Konkurz na PR manažera Šachového svazu ČR

Konkurz na Generálního sekretáře Šachového svazu ČR

(27.08.2012 21:34, Pavel Šimáček)
VV ŠSČR vypisuje konkurz na obsazení pozice Generálního sekretáře ŠSČR. Generální sekretář stojí v čele sekretariátu, který zabezpečuje činnost svazu. Aktuálně má dva další sekretáře na HPP v pracovištích v Praze a v Ostravě. Generální sekretář je ze své funkce členem statutárního orgánu ŠSČR, výkonného výboru ŠSČR. více ...Konkurz na Generálního sekretáře Šachového svazu ČR

Dotace! Dotace! Dotační programy MŠMT na rok 2013

(26.07.2012 20:59, Marek Vokáč)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo zásady pro dotační programy na rok 2013. Všechny kluby, které mají v úmyslu v roce 2013 usilovat o získání podpory ze státních prostředků, by měly ještě nyní v období prázdnin věnovat těmto zásadám maximální pozornost. více ...Dotace! Dotace! Dotační programy MŠMT na rok 2013

ŠSČR má nového hospodáře

(27.05.2012 11:37, Marek Vokáč)
Ve čtvrtek 24.5.2012 na svou funkci člena VV ŠSČR a hospodáře ŠSČR rezignovala ing Jarmila Voráčková, a v pátek 25.5.2012 VV ŠSČR kooptoval do funkce hospodáře a člena VV ŠSČR ing. Rostislava Svobodu. více ...ŠSČR má nového hospodáře

Schůzka VV ŠSČR s krajskými předsedy

(24.05.2012 20:37, Marek Vokáč)
Tuto sobotu 26. 5. 2012 se v Havlíčkově Brodě koná schůzka VV ŠSČR s předsedy Krajských ŠS. Podle usnesení Konference ŠSČR z 26. 2. 2012 se na ní rozhodne o další budoucnosti rozpočtu ŠSČR na rok 2012. více ...Schůzka VV ŠSČR s krajskými předsedy

Doplnění registračního a přestupního řádu

(11.05.2012 21:53, Pavel Šimáček)
Registrační a přestupní řád na webu byl aktualizován o změny, které byly schváleny VV ŠSČR 30. 3. 2012. více ...Doplnění registračního a přestupního řádu

Změna ekonomické směrnice

(28.02.2012 08:16, Pavel Šimáček)
V ekonomické směrnici na webu byly provedeny změny tak, jak byly schváleny konferencí ŠSČR 25. 2. 2012 v Havlíčkově Brodě. více ...Změna ekonomické směrnice

Oprava registračního řádu

(31.01.2012 08:20, Pavel Šimáček)
Na webu ŠSČR byla opraven zastaralý článek 3.2 registračního a přestupního řádu tak, jak o tom rozhodl VV ŠSČR na své 64. schůzi 18. června 2011. více ...Oprava registračního řádu

Vyhlášení soutěže na marketingová práva reprezentace

(02.12.2011 10:24, Pavel Šimáček)
Výkonný výbor Šachového svazu ČR schválil vypsání tendru na marketingová práva reprezentace. více ...Vyhlášení soutěže na marketingová práva reprezentace

Změna soutěžního řádu

(02.08.2011 19:02, webmaster)
Od 1. srpna 2011 vstoupila v platnost menší změna soutěžního řádu, která řeší především problém nutnosti registrace v jarní části soutěží družstev.
Nově bude rozhodující aktivní registrace na začátku soutěže (na podzim), která bude stačit i pro jarní část. více ...Změna soutěžního řádu

Změna ekonomické směrnice svazu

(27.06.2011 19:14, webmaster)
V Ekonomické směrnici byly provedeny opravy znění přílohy D1 tak, jak byly schváleny konferencí ŠSČR 2011. více ...Změna ekonomické směrnice svazu

Prohlášení VV ŠSČR

(31.01.2011 17:34, )
Výkonný výbor ŠSČR se na svém jednání dne 17.1.2011 mimo jiné zabýval stavem legislativy ŠSČR a konstatoval, že i přes neustálou pozornost této problematice, život a samotné dění v šachovém svazu přináší nové skutečnosti, které objektivně nemohou být okamžitě zachyceny ve stávající legislativě. V této souvislosti se pak mohou některá ustanovení našich řádů a směrnic jevit jako nepřesná. více ...Prohlášení VV ŠSČR

Oprava Ročenky ŠSČR 2009

(16.02.2010 13:32, )
Do Pravidel šachu FIDE otištěných v Ročence ŠSČR 2009 (str. 37 - 46) nebyly zahrnuty změny pravidel schválené komisí rozhodčích FIDE těsně před vydáním 1. 7. 2009. Správné znění Pravidel šachu FIDE naleznete v sekci legislativa. Níže otiskujeme články, které byly v ročence v chybném znění. Tyto změny jsou pro zájemce zpracovány do podoby *.doc, kterou je možné vytisknout a vložit přímo do ročenky. více ...Oprava Ročenky ŠSČR 2009

Platnost a dokladovost účetních dokladů ŠSČR

(28.03.2007 23:48, webmaster)
Poslední dobou se množí požadavky z některých šachových oddílů o potvrzení přijaté platby oddílem a to především za platby členských příspěvků nových členů během roku, přestupů a v některých případech i za platbu členských příspěvků celého šachového oddílu a jiných platebních činností vůči ŠSČR. více ...Platnost a dokladovost účetních dokladů ŠSČR

Mark Dvoreckij v Karlových Varech

(27.12.2006 11:08, )
Jeden z nejznámnějších a nejuznávanějších šachových trenérů současnosti, Mark Dvoreckij, bude na začátku příštího roku krátce pobývat v Karlových Varech. více ...Mark Dvoreckij v Karlových Varech

Láznička v Pamploně

(22.12.2006 10:04, )
Dnes odstartoval superturnaj ve španělské Pamploně (17. kategorie FIDE, průměrný rating 2653), kterého se účastní náš Viktor Láznička. více ...Láznička v Pamploně

Nová šachová rubrika v denících Bohemia a Moravia

(21.12.2006 09:49, )
Od soboty 16. 12. 2006 naleznou šachoví příznivci v Regionálních denících vydavatelství Vltava - Labe - Press známých pod označením Bohemia a Moravia novou šachovou rubriku a to každý den !! více ...Nová šachová rubrika v denících Bohemia a Moravia

Závěry setkání prezidenta FIDE s představiteli ŠSČR

(28.11.2006 20:27, )
Ve čtvrtek 23.11. 2006 se v Hotelu Praha uskutečnila schůzka zástupců ŠSČR prezidenta ŠSČR RNDr. Igora Němce a delegáta FIDE Petra Piska s prezidentem FIDE Kirsanem Ilyumzhinovem. více ...Závěry setkání prezidenta FIDE s představiteli ŠSČR

Informace o bankovním spojení na ŠSČR

(04.09.2006 10:48, webmaster)
Oficiálním kontem Šachového svazu České republiky je účet u GECB, a.s. Praha, číslo účtu č.ú. 1721907-504/0600. více ...Informace o bankovním spojení na ŠSČR

Smlouva na zvýhodněnou dodávku pohárů a medailí

(04.09.2006 10:39, webmaster)
Šachový svaz České republiky podepsal velkoobchodní smlouvu s dodavateli pohárů, medailí a plakety firmou ABRUS s.r.o. (nabídka sortimentu viz. www.abrus.cz - dodání zboží možné i poštou). Tato smlouva umožňuje slevu při odběru zboží ve výši 25% nejen Šachovému svazu České republiky, ale také všem organizátorům a funkcionářů – členům ŠSČR. Postačí jen při objednávce uvést, že se jedná o objednávku na základě velkoobchodní smlouvy mezi firmou ABRUS a Šachovým svazem ČR a zároveň požádat ŠSČR o potvrzení této objednávky. Prosím informujte o této možnosti funkcionáře oddílů a organizátory turnajů. více ...Smlouva na zvýhodněnou dodávku pohárů a medailí