Usnesení konference ŠSČR 2011

USNESENÍ KONFERENCE ŠACHOVÉHO SVAZU ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ KONFERENCE ŠACHOVÉHO SVAZU ČESKÉ REPUBLIKY

konané dne 26. 2. 2011 v Havlíčkově Brodě

 

 

I. Konference ŠSČR schválila:

1.      Zprávu o činnosti VV ŠSČR v roce 2010.

2.      Plán práce VV ŠSČR na rok 2011.

3.      Zprávu o čerpání rozpočtu ŠSČR v roce 2010.

4.      Rozpočet ŠSČR na rok 2011.

5.      Ekonomickou směrnici dle návrhu předloženého VV ŠSČR a předneseného Vlastimilem Sejkorou.

 

II. Konference ŠSČR vzala na vědomí:

1.      Zprávu RK ŠSČR o činnosti v roce 2010.

 

III. Konference konstatovala,

že nenastal propad ekonomických příjmů z MF ČR a Sazky, a proto pro rok 2012 nebudou zvýšeny členské příspěvky.

 

IV. Konference zvolila:

1.      Výkonný výbor ŠSČR ve složení: předseda ŠSČR – Viktor Novotný, místopředseda a předseda trenérsko-metodické komise – Ing. Marek Vokáč, členka VV a hospodářka – Ing. Jarmila Voráčková, člen VV – předseda sportovně technické komise – Ing. Petr Záruba, člen VV – předseda komise mládeže – Ing. Zdeněk Fiala, člen VV – předseda klasifikační komise a komise rozhodčích – Mgr. Jaroslav Benák, člen VV – předseda organizační komise – Ing. Jiří Krejnický, člen VV – zástupce celostátních sdružení – Ing. Petr Buchníček.

 

2.      Revizní komisi ŠSČR ve složení: Jaroslav Fuksík, Ludvík Linart, Josef Novák, Milan Paulovič a Miroslav Pavlíček.

 

V.   Konference jmenovala:

1.      Mgr. Jana Lamsera prezidentem ŠSČR.

 

VI. Konference ŠSČR uložila VV ŠSČR:

1.      Vytvořit komisi, která se bude zabývat legislativou a zároveň bude odvolacím orgánem.

2.      Zabývat se návrhem zřízení dovolání ke komisi vytvořené podle předchozího bodu.

3.      Vyřešit problematiku uznávání registrace hráčů v mistrovských soutěžích do 15. 6. 2011.

4.      Zabývat se problematikou účasti hráče v mistrovských soutěžích družstev na více než dvou soupiskách.

 

VII. Konference ŠSČR delegovala:

1.      Na VV ŠČSR pravomoc stanovit do 15. 6. 2011 termín platby registračních příspěvků na rok 2012.

 

 

Zapsali: Petr Buchníček, David Hampel, Miroslav Hurta