Počty delegátů na konferenci ŠSČR 2011

VV ŠSČR na své 60. schůzi dne 9. 11. 2010 v Praze schválil mj. Počty delegátů konference ŠSČR 2011 dle členské základny k 9.11.2010. Konference se uskuteční v Havlíčkově Brodě v sobotu 26. 2. 2011 a jedním z bodů programu bude volba VV. V té souvislosti připomínáme, že dle Volebního řádu konference 2011 mohou kandidáti na předsedu zasílat návrhy VV ŠSČR jako „týmu“ do 4. února 2011.

Počty delegátů na konferenci ŠSČR 2011:

Kód ŠSČR KŠS počet aktivních členů k 9.11.2010 (stav k 31.10.2009) počet delegátů
11 Pražský šachový svaz 1.143 (1.151) 4 (4)
12 Středočeský šachový svaz 1.454 (1.515) 5 (6)
13 Jihočeský šachový svaz 571 (568) 3 (3)
14 Šachový svaz Plzeňského kraje 534 (634) 3 (3)
15 Krajský šachový svaz Karlovy Vary 301 (303) 3 (3)
16 Ústecký krajský šachový svaz 712 (752) 3 (3)
17 Šachový svaz Libereckého kraje 438 (513) 3 (3)
18 Královéhradecký krajský šachový svaz 765 (839) 3 (3)
19 Pardubický krajský šachový svaz 797 (853) 3 (3)
21 Krajský šachový svaz Vysočina 465 (515) 3 (3)
22 Jihomoravský šachový svaz 1.435 (1.710) 5 (6)
23 Šachový svaz Zlínského kraje 1.139 (1.237) 4 (5)
24 Šachový svaz Olomouckého kraje 683 (686) 3 (3)
25 Moravskoslezský krajský šachový svaz 1.476 (1.656) 5 (6)
Sdružení šachových problémistů ČR 3
Sdružení korespondenčního šachu ČR 3
celkem 11.913 (12.932) 56 (60)

Schváleno VV dne 9. 11. 2010