Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2011

Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2011

Příjmy Rok 2010 součet kap. Návrh 2011
Kapitola Podkapitola
1. Vlastní zdroje 900 000 Kč 1 325 000 Kč
P1.1 Členské příspěvky 900 000 Kč 1 325 000 Kč
P1.2 Výnosy z hospodaření Sazka a.s. 0 Kč
2.Cizí zdroje 2 650 000 Kč 2 577 000 Kč
P2.1 MŠMT - dotace dospělé reprezentace 580 000 Kč 580 000 Kč
P2.2 MŠMT - dotace mládež 620 000 Kč 607 000 Kč
P2.3 Dotace MF 1 450 000 Kč 1 390 000 Kč
3.Vlastní sportovní činnost 1 540 600 Kč 1 352 600 Kč
P3.1 Poplatky FIDE - rating 250 000 Kč 250 000 Kč
P3.2 Poplatky FIDE- tituly 70 000 Kč 50 000 Kč
P3.3 Poplatky LOK 490 000 Kč 300 000 Kč
P3.4 Startovné v soutěžích družstev dospělých 240 000 Kč 240 000 Kč
P3.5 Startovné v soutěžích družstev mládeže 33 600 Kč 33 600 Kč
P3.6 Startovné v soutěžích jednotlivců dospělých 2 000 Kč 0 Kč
P3.7 Podíl na individuální přípravě mládež 250 000 Kč 250 000 Kč
P3.8 Poplatky za přestupy 85 000 Kč 75 000 Kč
P3.9. Cizinci 70 000 Kč 85 000 Kč
P3.10 Pokuty 50 000 Kč 35 000 Kč
P3.11 Školení R1 - poplatky 15 000 Kč 15 000 Kč
P3.12 Grand prix - pořadatelé 19 000 Kč
4.Zdaňované příjmy 70 000 Kč 85 000 Kč
P4.1 Reklama 0 Kč 10 000 Kč
P4.2 Prodej metodických materiálů 15 000 Kč 2 000 Kč
P4.3 Bankovní úroky 55 000 Kč 70 000 Kč
P4.4 Ostatní příjmy 3 000 Kč
5.Sponzorské dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč
Celkem 5 225 600 Kč 5 210 600 Kč 5 339 600 Kč
Výdaje Částka součet kap.
Kapitola Podkapitola
1.Soutěže zahraniční - dospělí 830 000 Kč 900 000 Kč
V1.1 ME družstev muži, Řecko, Kréta 330 000 Kč 330 000 Kč
V1.2 ME družstev ženy, Řecko, Kréta 270 000 Kč 280 000 Kč
V1.3 ME jednotlivců muži, Francie, Aix Les Bains 75 000 Kč 105 000 Kč
V1.4 ME jednotlivců ženy 75 000 Kč 60 000 Kč
V1.5 Mitropa muži, Francie 55 000 Kč 60 000 Kč
V1.6 Mitropa ženy, Francie 0 Kč 15 000 Kč
V1.7 MS juniorů, Indie, Chennai 0 Kč 7 500 Kč
V1.8 MS juniorek, Indie, Chennai 0 Kč 7 500 Kč
V1.9 Pohár družstev, Slovinsko, Rogaška Slatina 25 000 Kč 25 000 Kč
V1.10 ME juniorských družstev 0 Kč 0 Kč
V1.11 MS seniorů, Opatija, Chorvatsko 0 Kč 5 000 Kč
V1.12 ME seniorů, Courmayeur, Itálie 5 000 Kč
2.Soutěže domácí - dospělí 602 000 Kč 637 500 Kč
V2.1 MČR mužů 320 000 Kč 320 000 Kč
V2.2 MČR žen 70 000 Kč 70 000 Kč
V2.3 MČR dorostenců a juniorů 80 000 Kč 80 000 Kč
V2.4 MČR dorostenek a juniorek 5 000 Kč 0 Kč
V2.5 Polofinále H20, H18, D20, D18 + MČR dorostenek a juniorek 15 000 Kč 15 000 Kč
V2.6 MČR v rapid šachu žen 0 Kč 5 000 Kč
V2.7 MČR v bleskovém šachu 60 000 Kč 70 000 Kč
V2.8 MČR seniorů 5 000 Kč 5 000 Kč
V2.9 Grand prix v rapid šachu 25 000 Kč 25 000 Kč
V2.10 Extraliga žen 7 000 Kč 22 500 Kč
V2.11 Pohár v rapid šachu družstev 15 000 Kč 15 000 Kč
V2.12 MČR v rapid šachu muži 5 000 Kč
V2.13 MČR rapid D20, D18, D16, H20, H18, H16 2011 5 000 Kč
3.Soutěže zahraniční - mládež 160 000 Kč 190 000 Kč
V3.1 MS do 18 let - Brazilie, Rio de Janeiro 80 000 Kč 110 000 Kč
V3.2 ME do 18 let - Bulharsko, Albena 80 000 Kč 80 000 Kč
V3.3 Mistrovství EU, Rakousko, Mureck 0 Kč 0 Kč
V3.4 Rezerva VV pro extra hráče 0 Kč
4.Soutěže domácí - mládež 92 000 Kč 95 000 Kč
V4.1 MČR jednotlivců H,D 10-16 20 000 Kč 20 000 Kč
V4.2 MČR jednotlivců H,D 8 5 000 Kč 5 000 Kč
V4.3 M Čech jednotlivců H,D 12-16 15 000 Kč 15 000 Kč
V4.4 M Čech jednotlivců H,D 10 5 000 Kč 5 000 Kč
V4.5 MMS jednotlivců H,D 10-16 20 000 Kč 20 000 Kč
V4.6 MČR družstev st. žáků 5 000 Kč 5 000 Kč
V4.7 MČR družstev ml. žáků 5 000 Kč 5 000 Kč
V4.8 MČR jednotlivců H,D 10-14 v rapid šachu 5 000 Kč 5 000 Kč
V4.9 Extraliga dorostu 0 Kč 0 Kč
V4.10 Přebor družstev žáků středních škol 4 000 Kč 4 000 Kč
V4.11 Přebor družstev žáků zákl. škol 6.-9. třída 4 000 Kč 4 000 Kč
V4.12 Přebor družstev žáků zákl. škol 1.-5. třída 4 000 Kč 4 000 Kč
V4.13 Národní ligy družstev mládeže - poháry 0 Kč 3 000 Kč
5.Sportovní příprava 120 000 Kč 160 000 Kč
V5.1 Soustředění muži 20 000 Kč 30 000 Kč
V5.2 Soustředění ženy 0 Kč 30 000 Kč
V5.3 Soustředění junioři 0 Kč 0 Kč
V5.4 Soustředění skupina TOP do 18 let 100 000 Kč 100 000 Kč
V5.5 Soustředění skupina TOP nad 18 let 0 Kč 0 Kč
V5.6 Soustředění mládež 0 Kč 0 Kč
V5.7 Metodické materiály 0 Kč 0 Kč
6.Individuální příprava 500 000 Kč 530 000 Kč
V6.1 Individuální příprava do 18 let 500 000 Kč 500 000 Kč
V6.2 Individuální příprava nad 18 let 0 Kč 30 000 Kč
7.Školení 35 000 Kč 40 000 Kč
V7.1 Školení a semináře rozhodčích 15 000 Kč 15 000 Kč
V7.2 Školení a semináře trenérů 20 000 Kč 25 000 Kč
8.Poplatky FIDE 435 000 Kč 415 000 Kč
V8.1 Registrační poplatky 50 000 Kč 50 000 Kč
V8.2 Poplatky za rating turnajů 280 000 Kč 280 000 Kč
V8.3 Paušál za FIDE rating list 35 000 Kč 35 000 Kč
V8.4 Poplatky za tituly 70 000 Kč 50 000 Kč
9.Evidence a výpočet LOK 66 640 Kč 66 000 Kč
V9.1 Zpracovatel listiny LOK 54 000 Kč 54 000 Kč
V9.2 Licence Swiss manager 8 640 Kč 8 000 Kč
V9.3 Evidence členské základny - SW 4 000 Kč 4 000 Kč
10.Dotace a příspěvky na sportovní činnost 51 250 Kč 46 970 Kč
V10.1 Krajské šachové svazy - střediska mládeže 0 Kč 0 Kč
V10.2 Korespondenční šach 36 250 Kč 31 970 Kč
V10.3 Kompoziční šach 15 000 Kč 15 000 Kč
11.Metodické materiály - výroba 0 Kč 2 500 Kč
V11.1 Metodické materiály TMK 0 Kč 2 500 Kč
V11.2 Metodické materiály KM 0 Kč 0 Kč
12.Propagace 292 896 Kč 240 896 Kč
V12.1 Pořad v šachu 150 000 Kč 108 000 Kč
V12.2 Pronájem webu 50 896 Kč 50 896 Kč
V12.3 Webmastr 72 000 Kč 72 000 Kč
V12.4 Ročenka 0 Kč 0 Kč
V12.5 Další (výstavy, apod.) 20 000 Kč 10 000 Kč
13.Antidoping 0 Kč 0 Kč
14.Mzdové náklady zaměstnanců 1 061 800 Kč 1 061 800 Kč
V14.1 Mzdy 756 000 Kč 756 000 Kč
V14.2 Sociální pojištění, 25% mzdy 189 000 Kč 189 000 Kč
V14.3 Zdravotní pojištění 9% 68 040 Kč 68 040 Kč
V14.4 Úrazové pojištění 0,56% 4 300 Kč 4 300 Kč
V14.5 Penzijní připojištění 7 200 Kč 7 200 Kč
V14.6 Sociální náklady - stravenky 37 260 Kč 37 260 Kč
15.Odměny funkcionářů a externích spolupracovníků svazu 290 800 Kč 275 000 Kč
V15.1 Odměny členů VV 144 000 Kč 144 000 Kč
V15.2 Odměny vedoucí soutěží dospělých 64 800 Kč 49 000 Kč
V15.3 Reprezentační trenér mládeže 60 000 Kč 60 000 Kč
V15.4 Odměny vedoucí soutěží mládeže 22 000 Kč 22 000 Kč
16.Cestovné, stravné, pobytové náklady 180 000 Kč 190 000 Kč
V16.1 Zaměstnanci a externí pracovníci svazu 25 000 Kč 30 000 Kč
V16.2 Konference 60 000 Kč 65 000 Kč
V16.3 VV 35 000 Kč 35 000 Kč
V16.4 STK 20 000 Kč 20 000 Kč
V16.5 TMK 2 000 Kč 2 000 Kč
V16.6 KM 14 000 Kč 14 000 Kč
V16.7 KR a KK 2 000 Kč 2 000 Kč
V16.8 OK 0 Kč 0 Kč
V16.9 ZCS 0 Kč 0 Kč
V16.10 Revizní komise 2 000 Kč 2 000 Kč
V16.11 Delegát FIDE 20 000 Kč 20 000 Kč
17.Sekretariát 478 214 Kč 488 934 Kč
V17.1 Nájem ČSTV 153 084 Kč 160 000 Kč
V17.2 Účetnictví ČSTV 150 000 Kč 70 000 Kč
V17.3 Poštovné 4 000 Kč 4 000 Kč
V17.4 Telefony 48 000 Kč 40 000 Kč
V17.5 Bankovní poplatky 35 000 Kč 30 000 Kč
V17.6 Nákup DHM 10 000 Kč
V17.7 Pojištění majetku 7 500 Kč 7 500 Kč
V17.8 Oprava materiálu 5 000 Kč 5 000 Kč
V17.9 Spotřební materiál 25 000 Kč 22 000 Kč
V17.10 Reprefond 3 000 Kč 2 000 Kč
V17.11 Výroba odznaků rozhodčích 0 Kč 0 Kč
V17.12 Předplatné odborného tisku 6 000 Kč 1 000 Kč
V17.13 Rezerva 31 630 Kč 127 434 Kč
Celkem 5 195 600 Kč 5 195 600 Kč 5 339 600 Kč
Celkový výsledek 30 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč