Návrh na složení VV ŠSČR J. Lamsera

Návrh na složení týmu VV ŠSČR

Návrh na složení týmu VV ŠSČR

pro konferenci ŠSČR 26. 2. 2011 v Havlíčkově Brodě

 

Vážení přátelé, vážení delegáti,

 

dovoluji si Vás touto cestou oslovit v souvislosti s nadcházející konferencí Šachového svazu České republiky, na jejímž programu je mimo jiné i volba vedení Šachového svazu do dalšího tříletého cyklu.

A konkrétní důvod, proč tak činím: chtěl bych touto cestou avizovat, že v souladu s Volebním řádem konference mám v úmyslu předložit na konferenci vám, delegátům, návrh týmu, který by se v případě, že získá důvěru delegátů konference, ujal role výkonného výboru Svazu. V příloze tohoto sdělení naleznete stručnou informaci o složení mnou navrhovaného týmu, který chci konferenci navrhnout, resp. rolích, které by jednotliví členové týmu v případě zvolení v rámci Svazu zastávali.

 Mým cílem bylo vytvořit kandidátku vyváženou, postavenou na jednotlivcích s hlubokým vztahem k šachu, osobnostním profilem přesahujícím jen čistě šachovou oblast, schopných vytvořit erudované, avšak lidské prostředí ve vedení Svazu, naplněné atmosférou spolupráce a otevřené komunikace.

 A to nejen proto, že je jistě obecně na místě, aby ve vedení svazu byli kompetentní lidé, ale proto, že jejich lidské kvality považuji za podstatné, abychom byli schopni naplnit naši kolektivní představu o dalším rozvoji šachu v naší zemi, se kterou se vám, delegátům konference, chceme prezentovat.

 V tuto chvíli probíhá finální redakce pracovního dokumentu, ve kterém bude shrnuta ona námi sdílená představa, či chcete-li, program, který chceme konferenci prezentovat. Budeme se snažit Vám tento dokument doručit v první polovině příštího týdne tak, abyste ještě v určitém předstihu před Konferencí o našich názorech a přístupech mohli získat určitější povědomí. Zároveň bych Vám i rád poskytl více informací o jednotlivých členech týmu, jejich šachovém, profesním a osobním zázemí i motivaci, která nás jako celek i jako jednotlivce ke kandidatuře vede.

 Předem Vám velice děkuji za pozornost, kterou budete naší iniciativě věnovat.

 

           Srdečně zdraví

 

           Jan Lamser

 

funkce

titul, jméno a příjmení kandidáta

rok nar.

Oddíl

 

 

 

 

prezident ŠSČR

RNDr. Igor NĚMEC

59

Dukla Praha

 

 

 

 

předseda ŠSČR

Mgr. Jan LAMSER

66

SK Litoměřice

 

 

 

 

hospodář

RNDr. Josef NOVÁK CSc.

50

Sokol Hostivice

člen VV – předseda trenérskometodické komise

Michal  KONOPKA

66

2222 ŠK Polabiny

člen VV – předseda sportovně technické komise

Roman
BURDA

72

TJ Neratovice

člen VV – předseda komise mládeže

Antonín
  AMBROŽ

48

Bohemians Praha

člen VV – předseda komise rozhodčích a klasifikační komise

Ing. Miloš  MOŽNÝ

54

ŠK Zikuda Turnov

člen VV – předseda organizační komise

Jan     FRAMBERK

77

CAISSA Úholičky

předseda komise mediální a propagační

Ing. Břetislav MODR

46

Bohemians Praha

člen VV – zástupce celostátních sdružení

Jan
ŽIDŮ

70

ŠK stavby mostů Praha

generální sekretář

Ing. Petr   HEREJK

62

ŠK Líně

 

 

 

Konferenci ŠSČR 26. 2. 2011 předkládá:   Mgr. Jan Lamser