Hospodaření ŠSČR za rok 2010

Hospodaření ŠSČR za rok 2010

Příjmy Částka součet kap. Skutečnost
Kapitola Podkapitola
1. Vlastní zdroje 900 000 Kč 1 533 769 Kč
P1.1 Členské příspěvky 900 000 Kč 982 300 Kč
P1.2 Výnosy z hospodaření Sazka a.s. 0 Kč 551 469 Kč
2.Cizí zdroje 2 650 000 Kč 2 563 980 Kč
P2.1 MŠMT - dotace dospělé reprezentace 580 000 Kč 578 100 Kč
P2.2 MŠMT - dotace mládež 620 000 Kč 701 400 Kč
P2.3 Dotace MF 1 450 000 Kč 1 284 480 Kč
3.Vlastní sportovní činnost 1 555 600 Kč 1 716 854 Kč
P3.1 Poplatky FIDE - rating 250 000 Kč 255 073 Kč
P3.2 Poplatky FIDE- tituly 70 000 Kč 37 740 Kč
P3.3 Poplatky LOK 490 000 Kč 469 021 Kč
P3.4 Startovné v soutěžích družstev dospělých 240 000 Kč 480 480 Kč
P3.5 Startovné v soutěžích družstev mládeže 33 600 Kč 32 800 Kč
P3.6 Startovné v soutěžích jednotlivců dospělých 2 000 Kč 15 000 Kč
P3.7 Podíl na individuální přípravě mládež 250 000 Kč 204 390 Kč
P3.8 Poplatky za přestupy 85 000 Kč 74 800 Kč
P3.9. Cizinci 70 000 Kč 84 000 Kč
P3.10 Pokuty 50 000 Kč 29 350 Kč
P3.11 Školení R1 - poplatky 15 000 Kč 8 400 Kč
Školení trenérů 25 800 Kč
4.Zdaňované příjmy 70 000 Kč 173 773 Kč
P4.1 Reklama 0 Kč 65 300 Kč
P4.2 Prodej metodických materiálů 15 000 Kč 10 076 Kč
P4.3 Bankovní úroky 55 000 Kč 95 997 Kč
P4.4. Ostatní příjmy 2 400 Kč
5.Sponzorské dary 50 000 Kč 50 000 Kč 160 000 Kč
P5.1 Sponzorský dar 60 000 Kč
P5.2 Grant Praha 100 000 Kč
Celkem 5 225 600 Kč 5 225 600 Kč 6 148 376 Kč
Výdaje Částka součet kap. Stav k 31.12. 2010
Kapitola Podkapitola
1.Soutěže zahraniční - dospělí 830 000 Kč 680 709 Kč
V1.1 Olympiáda muži, Rusko, Chanty-Mansijsk 330 000 Kč 272 803 Kč
V1.2 Olympiáda ženy, Rusko, Chanty-Mansijsk 270 000 Kč 147 905 Kč
V1.3 ME jednotlivců muži, Chorvatsko, Rijeka 75 000 Kč 76 752 Kč
V1.4 ME jednotlivců ženy, Chorvatsko, Rijeka 75 000 Kč 71 629 Kč
V1.5 Mitropa muži, Švýcarsko, Chur 55 000 Kč 71 570 Kč
V1.6 Mitropa ženy, Švýcarsko, Chur 0 Kč 0 Kč
V1.7 MS juniorů, Polsko 0 Kč 0 Kč
V1.8 MS juniorek, Polsko 0 Kč 0 Kč
V1.9 Pohár družstev, Bulharsko, Plovdiv 25 000 Kč 25 000 Kč
V1.10 ME juniorských družstev 0 Kč 5 050 Kč
V1.11 MS seniorů 5 000 Kč
V1.12 MS J. Olšar 5 000 Kč
2.Soutěže domácí - dospělí 602 000 Kč 733 125 Kč
V2.1 MČR mužů 320 000 Kč 320 000 Kč
V2.2 MČR žen 70 000 Kč 70 000 Kč
V2.3 MČR dorostenců a juniorů 80 000 Kč 80 000 Kč
V2.4 MČR dorostenek a juniorek 5 000 Kč 5 000 Kč
V2.5 Polofinále H20, H18, D20, D18 15 000 Kč 10 000 Kč
V2.6 MČR v rapid šachu žen 0 Kč 0 Kč
V2.7 MČR v bleskovém šachu 60 000 Kč 205 165 Kč
V2.8 MČR seniorů 5 000 Kč 5 000 Kč
V2.9 Grand prix v rapid šachu 25 000 Kč 25 000 Kč
V2.10 Extraliga žen 7 000 Kč 12 960 Kč
V2.12 Pohár v rapid šachu družstev 15 000 Kč 0 Kč
3.Soutěže zahraniční - mládež 160 000 Kč 167 371 Kč
V3.1 MS do 18 let - Řecko, Chalkidiki 80 000 Kč 94 435 Kč
V3.2 ME do 18 let - Gruzie, Batumi 80 000 Kč 72 936 Kč
V3.3 Mistrovství EU, Rakousko, Mureck 0 Kč 0 Kč
4.Soutěže domácí - mládež 92 000 Kč 89 432 Kč
V4.1 MČR jednotlivců H,D 10-16 20 000 Kč 20 000 Kč
V4.2 MČR jednotlivců H,D 8 5 000 Kč 5 000 Kč
V4.3 M Čech jednotlivců H,D 12-16 15 000 Kč 15 000 Kč
V4.4 M Čech jednotlivců H,D 10 5 000 Kč 5 000 Kč
V4.5 MMS jednotlivců H,D 10-16 20 000 Kč 20 000 Kč
V4.6 MČR družstev st. žáků 5 000 Kč 5 000 Kč
V4.7 MČR družstev ml. žáků 5 000 Kč 0 Kč
V4.8 MČR jednotlivců H,D 10-14 v rapid šachu 5 000 Kč 5 000 Kč
V4.9 Extraliga dorostu 0 Kč 0 Kč
V4.10 Přebor družstev žáků středních škol 4 000 Kč 4 000 Kč
V4.11 Přebor družstev žáků zákl. škol 6.-9. třída 4 000 Kč 4 000 Kč
V4.12 Přebor družstev žáků zákl. škol 1.-5. třída 4 000 Kč 4 000 Kč
V4.13 Národní ligy družstev mládeže - poháry 0 Kč 2 432 Kč
5.Sportovní příprava 120 000 Kč 130 508 Kč
V5.1 Soustředění muži 20 000 Kč 20 050 Kč
V5.2 Soustředění ženy 0 Kč 5 628 Kč
V5.3 Soustředění junioři 0 Kč 0 Kč
V5.4 Soustředění skupina TOP do 18 let 100 000 Kč 104 830 Kč
V5.5 Soustředění skupina TOP nad 18 let 0 Kč 0 Kč
V5.6 Soustředění mládež 0 Kč 0 Kč
V5.7 Metodické materiály 0 Kč 0 Kč
6.Individuální příprava 500 000 Kč 477 545 Kč
V6.1 Individuální příprava do 18 let 500 000 Kč 477 545 Kč
V6.2 Individuální příprava nad 18 let 0 Kč 0 Kč
7.Školení 35 000 Kč 21 947 Kč
V7.1 Školení a semináře rozhodčích 15 000 Kč 8 752 Kč
V7.2 Školení a semináře trenérů 20 000 Kč 13 195 Kč
8.Poplatky FIDE 435 000 Kč 412 280 Kč
V8.1 Registrační poplatky 50 000 Kč 46 590 Kč
V8.2 Poplatky za rating turnajů 280 000 Kč 269 490 Kč
V8.3 Paušál za FIDE rating list 35 000 Kč 37 421 Kč
V8.4 Poplatky za tituly 70 000 Kč 58 779 Kč
9.Evidence a výpočet LOK 66 640 Kč 66 314 Kč
V9.1 Zpracovatel listiny LOK 54 000 Kč 54 000 Kč
V9.2 Licence Swiss manager 8 640 Kč 8 314 Kč
V9.3 Evidence členské základny - SW 4 000 Kč 4 000 Kč
10.Dotace a příspěvky na sportovní činnost 51 250 Kč 103 207 Kč
V10.1 Krajské šachové svazy - střediska mládeže 0 Kč 0 Kč
V10.2 Korespondenční šach 36 250 Kč 88 207 Kč
V10.3 Kompoziční šach 15 000 Kč 15 000 Kč
11.Metodické materiály - výroba 0 Kč 0 Kč
V11.1 Metodické materiály TMK 0 Kč 0 Kč
V11.2 Metodické materiály KM 0 Kč 0 Kč
12.Propagace 322 896 Kč 232 298 Kč
V12.1 Pořad v šachu 150 000 Kč 69 500 Kč
V12.2 Pronájem webu 50 896 Kč 51 299 Kč
V12.3 Webmastr 72 000 Kč 72 000 Kč
V12.4 Ročenka 0 Kč 0 Kč
V12.5 Další (výstavy, apod.) 20 000 Kč 29 499 Kč
V12.6 Závazky vůči sponzorům z min. let 30 000 Kč 10 000 Kč
13.Antidoping 0 Kč 0 Kč 0 Kč
14.Mzdové náklady zaměstnanců 1 061 800 Kč 1 062 721 Kč
V14.1 Mzdy 756 000 Kč 756 749 Kč
V14.2 Sociální pojištění, 25% mzdy 189 000 Kč 189 189 Kč
V14.3 Zdravotní pojištění 9% 68 040 Kč 68 107 Kč
V14.4 Úrazové pojištění 0,56% 4 300 Kč 4 237 Kč
V14.5 Penzijní připojištění 7 200 Kč 7 800 Kč
V14.6 Sociální náklady - stravenky 37 260 Kč 36 639 Kč
15.Odměny funkcionářů a externích spolupracovníků svazu 290 800 Kč 275 600 Kč
V15.1 Odměny členů VV 144 000 Kč 142 000 Kč
V15.2 Odměny vedoucí soutěží dospělých 64 800 Kč 51 600 Kč
V15.3 Reprezentační trenér mládeže 60 000 Kč 60 000 Kč
V15.4 Odměny KM ( vedoucí soutěží mládeže ) 22 000 Kč 22 000 Kč
V15.5 Odměny členů TMK 0 Kč 0 Kč
16.Cestovné, stravné, pobytové náklady 180 000 Kč 206 042 Kč
V16.1 Zaměstnanci a externí pracovníci svazu 25 000 Kč 38 435 Kč
V16.2 Konference 60 000 Kč 63 579 Kč
V16.3 VV 35 000 Kč 33 939 Kč
V16.4 STK 20 000 Kč 21 005 Kč
V16.5 TMK 2 000 Kč 0 Kč
V16.6 KM 14 000 Kč 13 969 Kč
V16.7 KR a KK 2 000 Kč 0 Kč
V16.8 OK 0 Kč 0 Kč
V16.9 ZCS 0 Kč 0 Kč
V16.10 Revizní komise 2 000 Kč 0 Kč
V16.11 Delegát FIDE 20 000 Kč 35 115 Kč
17.Sekretariát 478 214 Kč 455 659 Kč
V17.1 Nájem ČSTV 153 084 Kč 157 154 Kč
V17.2 Účetnictví ČSTV 150 000 Kč 141 365 Kč
V17.3 Poštovné 4 000 Kč 4 185 Kč
V17.4 Telefony 48 000 Kč 40 991 Kč
V17.5 Bankovní poplatky 35 000 Kč 27 801 Kč
V17.6 Nákup DHM 10 000 Kč 11 590 Kč
V17.7 Pojištění majetku 7 500 Kč 7 179 Kč
V17.8 Oprava materiálu 5 000 Kč 4 194 Kč
V17.9 Spotřební materiál 25 000 Kč 22 231 Kč
V17.10 Reprefond 3 000 Kč 357 Kč
V17.11 Výroba odznaků rozhodčích 0 Kč 0 Kč
V17.12 Předplatné odborného tisku 6 000 Kč 540 Kč
V17.13 Rezerva 31 630 Kč 7 900 Kč
V17.14 Odpis pohledávky Gruzie 30 172 Kč
Celkem 5 225 600 Kč 5 225 600 Kč 5 114 758 Kč
Celkový výsledek 0 Kč 0 Kč 1 033 618 Kč
Struktura výdajů
Soutěže 1 670 637 Kč 32,66
Příprava 608 053 Kč 11,89
Vlastní sportovní činnost 732 839 Kč 14,33
Mzdy, odměny externích spolupracovníků 1 338 321 Kč 26,17
Režie 661 701 Kč 12,94
Dotace oddílům, krajům, organizacím 103 207 Kč 2,02
5 114 758 100,00