Volební řád konference ŠSČR 2011 - "hledá se předseda !"

Vážení šachoví přátelé,
VV ŠSČR na svém jednání v Pardubicích dne 20. 7. 2010 schválil Volební řád volební konference ŠSČR, která se bude konat 26. 2. 2011 v Havlíčkově Brodě“.

Ano, uplynuly téměř tři roky od poslední volby VV a již se chystají nové volby. Pro každého, kdo bude kandidovat za předsedu ŠSČR se svým týmem a v podstatě pro každého potencionálního nového člena VV ŠSČR je nyní hlavní otázkou to, do jakých podmínek bude na volební konferenci VV volen, co jej čeká za úkoly v povolebním období a jaké bude mít možnosti a zdroje pro své vize?

Můj osobní názor je, že se není čeho bát! Organizovaná šachová hra má v České republice perspektivu. Předně je možné se opřít o desítky, ba stovky, dobrovolných funkcionářů zabezpečujících soutěže družstev i jednotlivců, dospělých i mládeže, o desítky výborných trenérů, velké množství vynikajících organizátorů nemistrovských soutěží a v neposlední řadě i o funkční sekretariát našeho svazu.

Finanční možnosti svazu jsou sice omezené a i do budoucna se bude šachový svaz potýkat s určitým nedostatkem zdrojů pro nové vize, pro rozvoj šachu a pod., přesto lze konstatovat, že ŠSČR je na tom mnohem lépe než některé celostátní sportovní svazy a to především proto, že na letošní svazové konferenci přijal zlomové usnesení spočívající ve zvyšování členských příspěvků jako náhrady výpadku zdroje financování od ČSTV z podílu na výtěžku akciové společnosti Sazka. Toto usnesení umožní i do budoucna zachovat všechny podstatné činnosti ŠSČR. To jest: především umožní chod sekretariátu, bez něhož by se ŠSČR v podstatě rozpadl, umožní zabezpečit všechny stávající soutěže mládeže i dospělých, umožní zachovat reprezentaci, nezmění-li se diametrálně podmínky od České televize, pak umožní organizovat i nadále pořad V ŠACHU na televizním programu ČT 4 Sport a také umožní spravovat funkční server ŠSČR jako zdroj základních svazových informací pro členskou základnu.

Já osobně kandidovat na předsedu ŠSČR nebudu. Oznámil jsem to již v únoru na svazové konferenci a své rozhodnutí měnit nebudu. Mé důvody leží mimo šachový svaz a proto jsem ochoten všem potencionálním kandidátům na předsedu ŠSČR pomoci jak s kandidaturou tak i v budoucnu po volbách. Nemohu se vyjadřovat za ostatní členy současného VV, ale domnívám se, že by byla velká škoda, kdyby někteří z nich v novém výkonném výboru chyběli.

Šachovému svazu by jistě prospělo, kdyby bylo více kandidátů na předsedu a více týmů. Zároveň si dovedu představit, že by některý současný funkcionář svazu mohl být pro svoji kompetentnost členem třeba dvou nebo i více týmů. Ať zvítězí ve volbách ten či onen, bude jej, kromě vlastních vizí, čekat i jeden z důležitých úkolů, před kterým v šachovém svazu stojíme. Tím je péče o růst členské základny. Ten především spočívá ve vyhledávání a výchově organizátorů šachového života na té nejnižší úrovni a na větším se prosazení s šachovou hrou do škol. Budou-li všichni školáci umět tahat šachovými figurkami, budeme mít více diváků pořadu V ŠACHU na ČT 4 Sport. Budeme-li mít více diváku onoho pořadu a bude-li umět v ČR více lidí tahat figurkami, budeme mít větší šanci získat sponzory na další rozvoj šachu.

Golfisté si na letošní svazové konferenci vytýčili úkol zdvojnásobit členskou základnu z dosavadních 50ti tisíc na 100 tisíc členů do roku 2013. Myslím, že i my máme podmínky dát si ambiciózní cíle. Přeji nejen kandidátům na předsedu ŠSČR, ale i budoucímu Výkonnému výboru ŠSČR, aby měl také ambiciózní cíle a aby pro ně získal naši členskou základnu.

Dr. Vlastimil Sejkora, předseda ŠSČR

-- Volební řád volební konference ŠSČR --