Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2010

Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2010 - materiál předkládaný konferenci

Příjmy Částka součet kap.
Kapitola Podkapitola
1. Vlastní zdroje 900 000 Kč
P1.1 Členské příspěvky 900 000 Kč
P1.2 Výnosy z hospodaření Sazka a.s. 0 Kč
2.Cizí zdroje 2 650 000 Kč
P2.1 MŠMT - dotace dospělé reprezentace 580 000 Kč
P2.2 MŠMT - dotace mládež 620 000 Kč
P2.3 Dotace MF 1 450 000 Kč
3.Vlastní sportovní činnost 1 555 600 Kč
P3.1 Poplatky FIDE - rating 250 000 Kč
P3.2 Poplatky FIDE- tituly 70 000 Kč
P3.3 Poplatky LOK 490 000 Kč
P3.4 Startovné v soutěžích družstev dospělých 240 000 Kč
P3.5 Startovné v soutěžích družstev mládeže 33 600 Kč
P3.6 Startovné v soutěžích jednotlivců dospělých 2 000 Kč
P3.7 Podíl na individuální přípravě mládež 250 000 Kč
P3.8 Poplatky za přestupy 85 000 Kč
P3.9. Cizinci 70 000 Kč
P3.10 Pokuty 50 000 Kč
P3.11 Školení R1 - poplatky 15 000 Kč
4.Zdaňované příjmy 70 000 Kč
P4.1 Reklama 0 Kč
P4.2 Prodej metodických materiálů 15 000 Kč
P4.3 Bankovní úroky 55 000 Kč
5.Sponzorské dary 50 000 Kč 50 000 Kč
Celkem příjmy 5 225 600 Kč 5 225 600 Kč
Výdaje
Kapitola Podkapitola
1.Soutěže zahraniční - dospělí 830 000 Kč
V1.1 Olympiáda muži, Rusko, Chanty-Mansijsk 330 000 Kč
V1.2 Olympiáda ženy, Rusko, Chanty-Mansijsk 270 000 Kč
V1.3 ME jednotlivců muži, Chorvatsko, Rijeka 75 000 Kč
V1.4 ME jednotlivců ženy, Chorvatsko, Rijeka 75 000 Kč
V1.5 Mitropa muži, Švýcarsko, Chur 55 000 Kč
V1.6 Mitropa ženy, Švýcarsko, Chur 0 Kč
V1.7 MS juniorů, Polsko 0 Kč
V1.8 MS juniorek, Polsko 0 Kč
V1.9 Pohár družstev, Bulharsko, Plovdiv 25 000 Kč
V1.10 ME juniorských družstev 0 Kč
V2.11 ME,MS senioři 0 Kč
2.Soutěže domácí - dospělí 602 000 Kč
V2.1 MČR mužů 320 000 Kč
V2.2 MČR žen 70 000 Kč
V2.3 MČR dorostenců a juniorů 80 000 Kč
V2.4 MČR H20, H18, MČR D20, D18 v rapid šachu 5 000 Kč
V2.5 Polofinále H20, H18, MČR D20, D18 15 000 Kč
V2.6 MČR v rapid šachu žen 0 Kč
V2.7 MČR v bleskovém šachu 60 000 Kč
V2.8 MČR seniorů 5 000 Kč
V2.9 Grand prix v rapid šachu 25 000 Kč
V2.10 Extraliga žen 7 000 Kč
V2.11 Pohár v rapid šachu družstev 15 000 Kč
3.Soutěže zahraniční - mládež 160 000 Kč
V3.1 MS do 18 let - Řecko, Chalkidiki 80 000 Kč
V3.2 ME do 18 let - Gruzie, Batumi 80 000 Kč
V3.3 Mistrovství EU, Rakousko, Mureck 0 Kč
4.Soutěže domácí - mládež 92 000 Kč
V4.1 MČR jednotlivců H,D 10-16 20 000 Kč
V4.2 MČR jednotlivců H,D 8 5 000 Kč
V4.3 M Čech jednotlivců H,D 12-16 15 000 Kč
V4.4 M Čech jednotlivců H,D 10 5 000 Kč
V4.5 MMS jednotlivců H,D 10-16 20 000 Kč
V4.6 MČR družstev st. žáků 5 000 Kč
V4.7 MČR družstev ml. žáků 5 000 Kč
V4.8 MČR jednotlivců H,D 10-14 v rapid šachu 5 000 Kč
V4.9 Extraliga dorostu 0 Kč
V4.10 Přebor družstev žáků středních škol 4 000 Kč
V4.11 Přebor družstev žáků zákl. škol 6.-9. třída 4 000 Kč
V4.12 Přebor družstev žáků zákl. škol 1.-5. třída 4 000 Kč
V4.13 Národní ligy družstev mládeže - poháry 0 Kč
5.Sportovní příprava 120 000 Kč
V5.1 Reprezentační soustředění muži + ženy 20 000 Kč
V5.2 Soustředění junioři 0 Kč
V5.3 Soustředění skupina TOP do 18 let 100 000 Kč
V5.4 Soustředění skupina TOP nad 18 let 0 Kč
V5.5 Soustředění mládež 0 Kč
V5.6 Metodické materiály 0 Kč
6.Individuální příprava 500 000 Kč
V6.1 Individuální příprava do 18 let 500 000 Kč
V6.2 Individuální příprava nad 18 let 0 Kč
7.Školení 35 000 Kč
V7.1 Školení a semináře rozhodčích 15 000 Kč
V7.2 Školení a semináře trenérů 20 000 Kč
8.Poplatky FIDE 435 000 Kč
V8.1 Registrační poplatky 50 000 Kč
V8.2 Poplatky za rating turnajů 280 000 Kč
V8.3 Paušál za FIDE rating list 35 000 Kč
V8.4 Poplatky za tituly 70 000 Kč
9.Evidence a výpočet LOK 66 640 Kč
V9.1 Zpracovatel listiny LOK 54 000 Kč
V9.2 Licence Swiss manager 8 640 Kč
V9.3 Evidence členské základny - SW 4 000 Kč
10.Dotace a příspěvky na sportovní činnost 51 250 Kč
V10.1 Krajské šachové svazy - střediska mládeže 0 Kč
V10.2 Korespondenční šach 36 250 Kč
V10.3 Kompoziční šach 15 000 Kč
11.Metodické materiály - výroba 0 Kč
V11.1 Metodické materiály TMK 0 Kč
V11.2 Metodické materiály KM 0 Kč
12.Propagace 322 896 Kč
V12.1 Pořad v šachu 150 000 Kč
V12.2 Pronájem webu 50 896 Kč
V12.3 Webmastr 72 000 Kč
V12.4 Ročenka 0 Kč
V12.5 Další (výstavy, apod.) 20 000 Kč
V12.6 Závazky vůči sponzorům z min. let 30 000 Kč
13.Antidoping 0 Kč 0 Kč
14.Mzdové náklady zaměstnanců 1 061 800 Kč
V14.1 Mzdy 756 000 Kč
V14.2 Sociální pojištění, 25% mzdy 189 000 Kč
V14.3 Zdravotní pojištění 9% 68 040 Kč
V14.4 Úrazové pojištění 0,56% 4 300 Kč
V14.5 Penzijní připojištění 7 200 Kč
V14.6 Sociální náklady - stravenky 37 260 Kč
15.Odměny funkcionářů a externích spolupracovníků svazu 290 800 Kč
V15.1 Odměny členů VV 144 000 Kč
V15.2 Odměny vedoucí soutěží dospělých 64 800 Kč
V15.3 Reprezentační trenér mládeže 60 000 Kč
V15.4 Odměny KM (vedoucí soutěží mládeže) 22 000 Kč
V15.5 Odměny členů TMK 0 Kč
16.Cestovné, stravné, pobytové náklady 180 000 Kč
V16.1 Zaměstnanci a externí pracovníci svazu 25 000 Kč
V16.2 Konference 60 000 Kč
V16.3 VV 35 000 Kč
V16.4 STK 20 000 Kč
V16.5 TMK 2 000 Kč
V16.6 KM 14 000 Kč
V16.7 KR a KK 2 000 Kč
V16.8 OK 0 Kč
V16.9 ZCS 0 Kč
V16.10 Revizní komise 2 000 Kč
V16.11 Delegát FIDE 20 000 Kč
17.Sekretariát 478 214 Kč
V17.1 Nájem ČSTV 153 084 Kč
V17.2 Účetnictví ČSTV 150 000 Kč
V17.3 Poštovné 4 000 Kč
V17.4 Telefony 48 000 Kč
V17.5 Bankovní poplatky 35 000 Kč
V17.6 Nákup DHM 10 000 Kč
V17.7 Pojištění majetku 7 500 Kč
V17.8 Oprava materiálu 5 000 Kč
V17.9 Spotřební materiál 25 000 Kč
V17.10 Reprefond 3 000 Kč
V17.11 Výroba odznaků rozhodčích 0 Kč
V17.12 Předplatné odborného tisku 6 000 Kč
V17.13 Rezerva 31 630 Kč
Celkem výdaje 5 225 600 Kč 5 225 600 Kč
Celkový výsledek 0 Kč 0 Kč
Komentář:
Struktura výdajů:
Podíl %
Soutěže 1 684 000 Kč 32,23
Příprava 620 000 Kč 11,86
Vlastní sportovní činnost 859 536 Kč 16,45
Mzdy, odměny externích spolupracovníků 1 352 600 Kč 25,88
Režie 658 214 Kč 12,60
Dotace oddílům, krajům, organizacím 51 250 Kč 0,98
Celekm 5 225 600 Kč 100,00
P1.1 Kalkulace příjmů počítá s propadem v registraci členů cca 14%.
P2.1 Odhad snížen na základě obhajoby nákladů před komisí MŠMT.
P3.2. Je to v rozpočtu neutrální. Stejná položka je také ve výdajích. Toto bude platit za předpokladu
změny Ek. směrnice.
P3.3 Příjem je navýšen o předpokládané zavedení poplatků za soutěže družstev.
Příjem by se tím navýšil o cca 380.000 Kč.
P3.4. Extraliga 5.000, 1. Liga 2500, 2. Liga 2000 Kč. Skutečnost je ovlivněn slevami a přirážkami.
V rozpočtu skutečnost roku 2009.
P3.5. Extraliga 800, 1. Liga 400 + přirážka 400 pro nečleny ČSTV
V6.1 Jediná výdajová položka ze "sportovních" výdajů, která byla navýšena.
V8.1 1950 euro á 27 Kč - 5%.
V8.2 cca 11.000 á 27 - 5%.
V8.3 1350 euro á 27 - 5%
V8.4. Viz P3.2
V9.1. Zůstává na úrovni roku 2009, i když se zvyšuje počet listin FIDE.
V9.2. 320 Euro dle smlouvy x 27,00
V12.1 26 pořadů/rok x 1 500 Kč odměna, 35 000 Kč zahr. reportáž Olympiáda Khanty Mansijsk,
8 x 5000 Kč přebírané reportáže + 7 x 750 Kč seriály.
Plus nově pro rok 2010 30.000 Kč dle smlouvy s televizí.
V12.2 Jednorázové platby: 339Kč prodloužení domény, 12709 webhosting.
Měsíční platby: 1666 Kč pronájem serveru, 1488 Kč správa serveru.
V12.3 12x3000Kč webmaster (Poslušný) + 3 administrátoři x 12x1000Kč (Paukert, Herejk, Stross)
V14.1. Herejk 27000, Stross 19000, Kniezková 17000
V15.1. Snížení o 50%. Předseda 5000, TMK, STK, KM, KR+KK, OK, ZCS, hosp. 7x1000 Kč.
V15.2 Exliga 1x, 1. liga 2x, 6x 2.liga, tj. 9x 7200 Kč
V15.4. Vedoucí soutěže mládeže - extraliga 6000 Kč, 1.liga 4x 4000 Kč.
V17.1 9518 nájem Praha, 672 nájem Ostrava, 2372 el. Praha, 195 voda Praha,
Někdy jsou doúčtovávány náklady na provoz sekretariátu v Ostravě, podle hospodářského výsledku
tamního pracoviště. V případě uplatnění bude hrazeno z rezervy.
V17.5. Poplatky za platby do zahraničí tvoří cca 1/3. \kompenzováno velmi vysokým úrokem zůstatku.