Počty delegátů na konferenci ŠSČR 24.2.2007

Kód ŠSČR KŠS PD PA
11 Pražský šachový svaz 1.171 (1.179) 4 (4)
12 Středočeský šachový svaz 1.474 (1.576) 5 (6)
13 Jihočeský šachový svaz 609 (613) 3 (3)
14 Šachový svaz Plzeňského kraje 544 (590) 3 (3)
15 Krajský šachový svaz Karlovy Vary 334 (333) 3 (3)
16 Ústecký krajský šachový svaz 875 (855) 3 (3)
17 Šachový svaz Libereckého kraje 781 (676) 3 (3)
18 Královéhradecký krajský šachový svaz 972 (954) 4 (4)
19 Pardubický krajský šachový svaz 813 (839) 3 (3)
21 Krajský šachový svaz Vysočina 492 (486) 3 (3)
22 Jihomoravský šachový svaz 1.847 (1.877) 7 (7)
23 Šachový svaz Zlínského kraje 1.247 (1.287) 5 (5)
24 Šachový svaz Olomouckého kraje 743 (726) 3 (3)
25 Moravskoslezský krajský šachový svaz 1.853 (1.889) 7 (7)
Celkem 13.755 (13.880) 56 (57)

Vysvětlivky:

  • PA = Počet aktivních členů k 31.10.2006 (stav k 30.11.2005)
  • PD = Počet delegátů

V Praze 1. 11. 2006, Petr Herejk