Školení trenérů 2. třídy

Trenérsko - metodická komise ŠSČR přichází s novou nabídkou na další cyklus školení trenérů 2. třídy 2016. Školení bude zahájeno v neděli 17. září 2016. Podmínkou zahájení školení je účast alespoň 15 zájemců.

Informace o školení

  • Školení proběhne formou několika krátkodobých soustředění, předpokládaný rozsah cca 150 hodin. Podrobnosti školení stanovují organizační pokyny pro školení trenérů 2. třídy zveřejněné na internetových stránkách ŠSČR - zde
  • Ke školení se mohou přihlásit členové registrovaní v ŠSČR, věk minimálně 18 let, s platnou kvalifikací trenéra 3. třídy nebo šachisté s titulem nejméně mezinárodního mistra FIDE
  • Přihlášky ke školení je nutno podat do konce srpna 2016 e-mailem na sekretariát ŠSČR (sekretariat@chess.cz ). V přihlášce uveďte jméno, datum narození, kontaktní adresu (i e-mail), mateřský klub, trenérskou kvalifikaci a VT. Poplatek za školení ve výši 1500 Kč bude uhrazen v hotovosti při zahájení školení.
  • Účastníci si rovněž hradí veškeré své pobytové výlohy a cestovní náklady.
  • Případné další informace získáte na výše uvedené e-mailové adrese, všem přihlášeným účastníkům další informace rozešle vedoucí školení přímo.
  • Úspěšní absolventi tohoto školení získají certifikát trenéra šachu 2. třídy ve smyslu živnostenského zákona ČR č. 455/1991 Sb.
Marek Vokáč
vedoucí školení