Školení trenérů 2. třídy

ŠSČR vypisuje školení trenérů 2. třídy. Předpokládané zahájení školení v pondělí 12. března 2012 při MČR mládeže v Koutech nad Desnou. Podmínkou zahájení školení je účast alespoň 15 zájemců. Předpokládané ukončení školení září 2012.

Školení proběhne formou několika krátkodobých soustředění, předpokládaný rozsah cca 150 hodin. Podrobnosti školení stanovují organizační pokyny pro školení trenérů 2. třídy zveřejněné na internetových stránkách ŠSČR.

Ke školení se mohou přihlásit členové registrovaní v ŠSČR, věk minimálně 18 let, s platnou kvalifikací trenéra 3. třídy nebo šachisté s titulem nejméně mezinárodního mistra FIDE.

Přihlášky ke školení je nutno podat do 26. února 2012 písemně na sekretariát ŠSČR nebo lépe e-mailem na sekretariat@chess.cz. V přihlášce uveďte jméno, datum narození, kontaktní adresu (i e-mail), mateřský klub, trenérskou kvalifikaci a VT.

Poplatek za školení ve výši 1000 Kč bude uhrazen v hotovosti při zahájení školení.

Účastníci si rovněž hradí veškeré své pobytové výlohy a cestovní náklady.

Případné další informace získáte na sekretariátu ŠSČR. Všem přihlášeným účastníkům další informace rozešle sekretariát ŠSČR přímo.

Úspěšní absolventi tohoto školení získají certifikát trenéra šachu 2. třídy ve smyslu živnostenského zákona ČR č. 455/1991 Sb.