Motivační projekty ŠSČR

Máte v šachu velké cíle? Tak zbystřete! Šachový svaz se rozhodl podpořit motivaci ke zintenzivňování výkonnostního růstu mládeže, juniorů a dospělých a vyhlašuje dlouhodobé motivační projekty v těchto kategoríích pro muže i ženy. Vypsané ceny dedikované našim legendárním šachovým trenérům budou vyhodnocovány jednou ročně.

Šachový svaz ČR vyhlašuje následující dlouhodobé motivační projekty:

Cena Evžena Gonsiora – cena zaměřená na výkonnostní růst v kategoriích mužů a žen
Cena Vratislava Hory – cena pro juniory a juniorky do 20 let za výrazný výkonnostní pokrok
Cena Františka Pitharta – cena pro chlapce a dívky do 16 let za výrazný výkonnostní pokrok

Ceny budou udělovány každoročně v průběhu měsíce prosince. VV ŠSČR si vyhrazuje právo v dalších letech parametry vypsaných cen upravit.

Parametry vyhlašovaných cen platné pro rok 2016

Cena Františka Pitharta

Cenu je možno získat pouze jednou.
30.000 Kč pro chlapce, kteří dosáhnout ratingu 2400 a více nejpozději na listině ELO FIDE k 1. prosinci roku, ve kterém dovršili věk 16 let.
30.000 Kč pro dívky, které dosáhnou ratingu 2100 a více nejpozději na listině ELO FIDE k 1. prosinci roku, ve kterém dovršily věk 16 let.

Cena Vratislava Hory

Cenu je možno získat pouze jednou.
60.000 Kč pro juniory, kteří dosáhnout ratingu 2500 a více nejpozději na listině ELO FIDE k 1. prosinci roku, ve kterém dovršili věk 20 let.
60.000 Kč pro juniorky, které dosáhnout ratingu 2250 a více nejpozději na listině ELO FIDE k 1. prosinci roku, ve kterém dovršily věk 20 let.

Cena Evžena Gonsiora

Cenu je možno získat opakovaně i v dalších letech, zlepšen pak musí být rating oceněný předcházející cenou.
90.000 Kč pro hráče a hráčky, kteří splní během roku 2016 všechny následující podmínky:

  1. odehrají nejméně 20 partií proti soupeřům s aktuálně vyšším ratingem FIDE.
  2. odehrají nejméně 36 partií v nejméně 4 soutěžích, ve kterých dosáhnou performance ratingu vyššího než je aktuální rating FIDE hráče.
  3. dosáhnou stanoveného cílového ratingu FIDE na dvou po sobě následujících listinách FRL, na kterých budou mít započteny vždy nejméně 4 partie.

Cílový rating je stanoven pomocí výpočtového vzorce CR = 25 + ((Rmax - R)*0,25), kde CR je cílové zvýšení ratingu FIDE, R je rating FIDE hráče k 1. 1. 2016, a Rmax je ratingová mez, stanovená pro muže s ratingem FIDE k 1. 1. 2016 v rozmezí 2500-2599 hodnotou 2600, pro muže narozené v roce 1986 a mladší s ratingem FIDE 2450-2499 k 1. 1. 2016 hodnotou 2625, a pro ženy s ratingem FIDE 2200 a více k 1. 1. 2016 hodnotou 2325. Jmenovité cílové ratingy jsou uvedeny v následujících tabulkách:

  Nar. Titl. FRL 1.1.16 Cílový rating
Havlíková Kristýna 1992 WIM 2321 2347
Rodshtein Tereza 1991 WGM 2292 2325
Olšarová Karolína 1993 WGM 2252 2295
Novosadová Kristýna 1990 2231 2280
Sikorová Olga 1975 WGM 2230 2279
Čedíková Kateřina 1981 WIM 2212 2265
Richtrová Eliška 1959 WGM 2203 2259

  Nar. Titl. FRL 1.1.16 Cílový rating
Rausis Igors 1961 GM 2572  2604
Babula Vlastimil 1973 GM 2559  2594
Štoček Jiří 1977 GM 2541  2581
Votava Jan 1974 GM 2525  2569
Polák Tomáš 1974 GM 2524  2568
Bernášek Jan 1986 GM 2522  2567
Cvek Robert 1979 GM 2520  2565
Žilka Štěpán 1988 GM 2519  2564
Petr Martin 1988 GM 2512  2559
Krejčí Jan 1992 GM 2510  2558
Mirumian Vigen 1977 GM 2503  2552
Oral Tomáš 1977 GM 2501  2551
Ponížil Cyril 1991 IM 2493  2551
Plát Vojtěch 1994 IM 2473  2536
Kriebel Tadeáš 1995 IM 2471  2535
Kočiščák Jiří 1993 FM 2466  2531
Malinovský Karel 1988 IM 2455  2523
Kaňovský David 1986 IM 2454  2522

Znění projektů najdete také ZDE. Případné dotazy zasílejte na adresu sekretariat@chess.cz