Konkurz na Vedoucího soutěže 1. liga V, 2. liga A, 2. liga D

STK ŠSČR vypisuje konkurzy na místa vedoucích ligových soutěží: 1. liga V, 2. liga A, 2. liga D pro sezónu 2012/2013.

Povinnosti a práva vedoucích soutěží jsou shrnuta ve Statutu vedoucího soutěže. Podmínkou je schopnost aktivně komunikovat s družstvy dle požadavků Statutu, výhodou je zkušenost s řízením dlouhodobé soutěže družstev, s prací s programem Swiss-Manager a kvalifikace rozhodčího.

Přihlášky zasílejte výhradně mailem na adresu předsedy STK ŠSČR petr.zaruba@chess.cz, v kopii na adresu david.ciprys@tiscali.cz.

Uchazeč/uchazečka se může přihlásit o vedení jedné nebo více skupin (soutěží). V přihlášce prosím specifikujte, kterou konkrétní skupinu v rámci jedné soutěže preferujete a zda jste ochotni po dohodě s STK řídit i jinou skupinu téže soutěže.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 30. 4. 2012 ve 24:00 hodin. Výsledky konkurzu budou vyhlášeny do 1 týdne od uzávěrky přihlášek. V odůvodněných případech je STK ŠSČR oprávněna prodloužit termín přihlášek, nevybrat žádného zájemce, případně konkurz zrušit.

Konkurz je vypsán jen na jednu sezónu z důvodu rezignace současného VS vybraných soutěží a z důvodu, že v roce 2013 proběhne konkurz na VS všech ligových soutěží, tak jak bylo přijato v usnesení rozšířené schůze STK v roce 2009, ve kterém byl stanoven 3-letý cyklus pro obhájení mandátu všech VS.

Ing. Petr Záruba, předseda STK