Školení rozhodčích R3 a seminář rozhodčích R2 a R3, Světlá nad Sázavou 15. 5. 2016

Šachový klub Světlá nad Sázavou, z. s. pořádá, z pověření komise rozhodčích Krajský šachový svaz Vysočina, školení a seminář rozhodčích, které se budou konat v klubovně šachového klubu, Sportovní centrum Pěšinky.

Bližší informace naleznete v propozicích.