Školení rozhodčích R3 a seminář rozhodčích R2 a R3, Praha 24. 9. 2016

Komise rozhodčích Pražského šachového svaz pořádá školení a seminář rozhodčích, které se budou konat v klubovně Sokola Kobylisy, U školské zahrady 430/9, Praha.

Bližší informace naleznete v propozicích.