Školení (R3) a seminář (R2 a R3), 9.10.2010, Hradec Králové

Královéhradecký krajský šachový svaz pořádá školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy ...

Termín: Seminář (obnovení kvalifikace) R2 a R3 a školení (nových rozhodčích) R3 – 9. října 2010

Časový harmonogram: sobota 9. října školení 9:00-12:30 a 13:30 – 17:00, zkoušky od 17:00

Místo: Hradec Králové, KSČSTV(200 metrů od vlakového nádraží), U Koruny 292 (1. patro)

Vedoucí: Jaroslav Šmíd, Zámecká 292, Stěženy 503 21, e-mail: jarda.smid@centrum.cz, tel. 603 954 960

Lektoři: Jiří Bielavský ÚR, Jaroslav Šmíd R1, Milan Borůvka R2

Přihlášky: Do 2. října 2010 na e-mail nebo adresu vedoucího školení. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, datum narození, adresu, e-mail, telefonní spojení a oddíl.

Poplatek: Jednotný 200,- Kč. Hradí účastník nebo vysílající oddíl. Bude vybírán při prezentaci.

Zkouška: Školení bude ukončeno písemnou zkouškou (standardizovaný test). Při zkoušce je povoleno používat ročenku ŠSČR nebo samostatné dokumenty ŠSČR. Školení předpokládá samostudium příslušných dokumentů ŠSČR (pravidla FIDE, soutěžní řád, registrační a přestupní řád, ekonomická směrnice a další). Tyto dokumenty obsahuje Ročenka ŠSČR 2009, též je možné si je stáhnout z http://chess.cz/web/informace/legislativa.html