Školení a seminář rozhodčích II. a III. třídy, 18.-19.9.2010, Zlín

Komise rozhodčích Šachového svazu Zlínského kraje pořádá a srdečně zve na školení a seminář rozhodčích II. a III. třídy, který se bude konat 18.-19.9.2010 ve Zlíně (v budově Centroprojektu, Štefánikova 167, Zlín, kinosál) ...

Pořadatel:

 • Komise rozhodčích Šachového svazu Zlínského kraje

Datum:

 • sobota 18.9. 2010 školení a seminář III. třídy (jednodenní školení) - 1. turnus
 • školení a seminář II. třídy (dvoudenní školení) - 1. den
 • neděle 19.9. 2010 školení a seminář III. třídy (jednodenní školení) - 2. turnus
 • školení a seminář II. třídy (dvoudenní školení) - 2. den

Místo školení:

 • Zlín, budova Centroprojektu, Štefánikova 167, Zlín, kinosál.

Právo účasti: registrovaní členové šachového svazu Zlínského kraje. Účastníci školení v roce 2008, kteří obdrželi II. a III. třídu, se mohou účastnit semináře a získat potřebné proškolení. To se rovněž týká držitelů II. a III. rozhodcovské třídy z dřívější doby. Všichni účastníci seminářů budou skládat test.

Obsah školení:

  18.9.2010
 • 9,00 - 12,00 hod. pravidla šachu FIDE
 • 13,00 - 16,00 hod soutěžní řád, klasifikační řád
 • 16,00 - 17,30 hod. ovládání el. hodin
 • 16,45 - 17,30 práce s internetem , vyhledávání informací
 • 17,30 - 18,00 hod. zkoušky III. třídy, test pro seminář III. třídy
  19.9.2010 - 1. skupina - rozh. II. třídy
 • 9,00 - 12,00 hod. švýcarský systém
 • losovací program Swiss manager, program pro řízení soutěží RSD
 • 12,00 - 13,00 hod ovládání el. hodin
 • 16,00 - 17,30 hod. ovládání el. hodin
 • 13,00 - 13,30 hod. zkoušky II., test pro seminář II.třídy
  19.9.2010 - 2. skupina - rozh. III. třídy program stejný jako v sobotu 18.9.

Hlavní část školení z řádů a pravidel bude z větší části sestávat z diskusí nad ustanoveními jednotlivých článků a řádů aplikovaným pro konkrétní herní situace. Školitelé se budou zabývat náměty, které mohou dopředu zaslat účastníci kurzů. Předpokládá se příprava před školením formou samostudia materiálů, které obdrží účastníci školení v el. podobě na základě přihlášky.

Pořadatelé si vyhrazují právo mírně upravit program školení co do skladby, ne do rozsahu a časového průběhu.

K dispozici budou běžně používané el. hodiny.

K seznámení s losovacím programem Swiss manager a pro prohlížení informací na internetu bude využit počítač a projektor.

Poplatky účastníků:

 • školení rozhodčích II. třídy a seminář 350,- Kč
 • školení rozhodčích III. třídy a seminář 250,- Kč
 • seminář rozhodčích, kteří se účastnili školení v roce 2008 100,- Kč

Opravný termín zkoušek: bude dohodnut na školení

Přihlášky: písemně nebo e-mailem do 5. září 2010 na adresu předsedy KR . Všem přihlášeným, kteří zašlou rovněž e-mailovou adresu, budou zaslány podkladové materiály v el. podobě. Veškerou legislativu naleznete na internetových stránkách Šachového svazu ČR v sekci Legislativa.

Informace: R. Svoboda, Zálešná I/3395, 760 01 Zlín, mobil: 777 553 113, e-mail: rostislavsvoboda@seznam.cz

Upozorňuji na nutnost domácí přípravy ze zaslaných materiálů už před školením. Látka je poměrně obsáhlá a na školení ji nelze celou probrat, školení by tak muselo být vícedenní. Zkušební testy nelze bez předchozího samostudia, se kterým daná forma školení počítá, téměř zvládnout.

R. Svoboda - předseda KR ŠSZK