Semináře rozhodčích nejvyšších tříd - Praha a Olomouc

Komise rozhodčích Šachového svazu České republiky pořádá 2 semináře rozhodčích nejvyšších tříd. Oba semináře se uskuteční v září před startem ligových soutěží - 18.9.2010 v Praze a 19.9.2010 v Olomouci ...

 • Seminář rozhodčích nejvyšších tříd, 18.9.2010, Praha

  Termín: sobota 18.9.2010 od 11.30 (ukončení cca v 15.00) – seminář začne po skončení losovací schůze 1. ligy Západ a 2. ligy A, B a C, která začíná v 10.00

  Místo konání: Praha 6 - Strahov, Zátopkova 100/2, západní tribuna spartakiádního stadionu, vstup přes recepci ČSTV, školící místnost bude uvedena na rozpise při recepci

  Účastníci: seminář je určen nositelům R1, ÚR a mezinárodních titulů rozhodčích. Nositelé R1 si na něm mohou prodloužit platnost své třídy o další 4 roky.

  Obsah semináře: Pravidla FIDE, Soutěžní řád a Statut rozhodčích, práce s digitálními hodinami, diskuze, nasazení rozhodčích pro soutěže družstev.

  Lektoři: IA Mgr. Jaroslav Benák

  Účast na semináři je bezplatná, veškeré náklady spojené s účastí (cestovné, strava atd.) jdou k tíži účastníků. Na seminář není třeba se předem přihlašovat.

  Dle Statutu rozhodčích ŠSČR je podmínkou pro prodloužení platnosti rozhodcovské třídy účast na semináři a doložení dosavadní praxe. Rozhodčí, kteří praxi nedoloží nebo jejichž praxe nebude shledána jako dostatečná, absolvují na konci semináře test zaměřený na Pravidla FIDE a Soutěžní řád (20 otázek, 3 možnosti, vždy právě jedna správná odpověď – k úspěšnému složení testu je třeba docílit 15 bodů).

 • Seminář rozhodčích nejvyšších tříd, 19.9.2010, Olomouc

  Termín: neděle 19.9.2010 od 12.30 (ukončení cca v 16.00) – seminář začne po skončení losovací schůze 1. ligy Východ, která začíná v 11.00

  Místo konání: Olomouc, Sportovní hala UP – U Sportovní haly 2

  Účastníci: seminář je určen nositelům R1, ÚR a mezinárodních titulů rozhodčích. Nositelé R1 si na něm mohou prodloužit platnost své třídy o další 4 roky.

  Obsah semináře: Pravidla FIDE, Soutěžní řád a Statut rozhodčích, práce s digitálními hodinami, diskuze, nasazení rozhodčích pro soutěže družstev.

  Lektoři: IA Mgr. Jaroslav Benák

  Účast na semináři je bezplatná, veškeré náklady spojené s účastí (cestovné, strava atd.) jdou k tíži účastníků. Na seminář není třeba se předem přihlašovat.

  Dle Statutu rozhodčích ŠSČR je podmínkou pro prodloužení platnosti rozhodcovské třídy účast na semináři a doložení dosavadní praxe. Rozhodčí, kteří praxi nedoloží nebo jejichž praxe nebude shledána jako dostatečná, absolvují na konci semináře test zaměřený na Pravidla FIDE a Soutěžní řád (20 otázek, 3 možnosti, vždy právě jedna správná odpověď – k úspěšnému složení testu je třeba docílit 15 bodů).