Stručný návod na ovládání digitálních hodin

1. Zapnutí

 • DGT XL - přesunout tlačítko na spodní straně hodin na ON
 • DGT 2000 - zmáčknout tlačítko ON/OFF na spodní straně hodin
 • ELCOM - posunout tlačítko na spodní straně hodin na opačnou stranu
 • SILVER - zmáčknout tlačítko START/STOP (prostřední na horní části) hodin

2. Nastavení - tempo 90 min. + 30 sec/tah

 • DGT XL - pomocí tlačítek + - nastavit MODE 12, potvrdit tlačítkem OK (zcela vpravo)
 • DGT 2000 - pomocí tlačítka +1 nastavit MODE 23, potvrdit OK, pomocí tlačítek +1 OK nastavit oběma hráčům požadovaný čas 1:30 1:30 0:30 0:30 resp. zkontrolovat nastavení
 • ELCOM - pomocí tlačítek + - nastavit MODE 34, potvrdit ENTER
 • SILVER - tlačítkem MODE nastavit MODE 12 (zkontrolovat nastavení LED +, BUZ --, WAIT --, MOV --, MAN --)

3. Nastavení - tempo 2 hod./40 tahů + 1 hod./konec

 • DGT XL - MODE 7
 • DGT 2000 - MODE 4
 • ELCOM - MODE 4
 • SILVER - MODE 7

4. Zahájení hry

 • DGT XL - stisknout tlačítko RUN/PAUSE (prostřední)
 • DGT 2000 - stisknout tlačítko Start/Stop
 • ELCOM - stisknout tlačítko START/STOP
 • SILVER - hodiny jsou připraveny ke hře po nastavení viz bod 2 a 3

5. Překročení Času – tempo 90 min. + 30 sec/tah

 • DGT XL - bliká pomlčka - 0.00, časy obou stojí i po zmáčknutí hodin
 • DGT 2000 - bliká pomlčka - 0.00, časy obou stojí i po zmáčknutí hodin
 • ELCOM - bliká pomlčka - 0.00, časy obou stojí i po zmáčknutí hodin
 • SILVER - blikají dvě pomlčky – 0.00, při pokračování ve hře přibývá oběma hráčům 30 sec/tah, ale čas neubývá hráči, který překročil čas

6. Překročení času – tempo 2 h./40 + 1 h./konec

 • DGT XL
  • po 2 hod. - bliká pomlčka - 5 minut, přidá oběma hodinu, napíše TIME 2
  • po 3 hod. - bliká pomlčka – 0.00, čas obou stojí i po zmáčknutí hodin
 • DGT 2000
  • po 2 hod. - bliká pomlčka - 5 minut, přidá oběma hodinu
  • po 3 hod. - bliká pomlčka – 0.00, napíše END, čas druhého běží i po zmáčknutí hodin
 • ELCOM
  • po 2 hod. - bliká pomlčka -, přidá oběma hodinu
  • po 3 hod. - bliká pomlčka – 0.00, čas obou stojí i po zmáčknutí hod
 • SILVER
  • po 2 hod. - blikají dvě pomlčky – 0.00, čas druhého běží i po zmáčknutí hodin
  • po 3 hod. - blikají dvě pomlčky – 0.00, čas druhého běží i po zmáčknutí hodin

7. Zastavení hodin

 • DGT XL - stisknout tlačítko RUN/PAUSE (prostřední)
 • DGT 2000 - stisknout tlačítko Start/Stop
 • ELCOM - stisknout tlačítko START/STOP
 • SILVER - stisknout tlačítko START/STOP (prostřední)

8. Pokračování ve hře po zastavení hodin

 • DGT XL - stisknout tlačítko RUN/STOP (prostřední)
 • DGT 2000 - stisknout tlačítko Start/Stop
 • ELCOM - stisknout tlačítko START/STOP
 • SILVER - stisknout tlačítko hodin hráče, který není na tahu