leden - prosinec 2008

Hospodaření ŠSČR - rok 2008

NákladyMistr.soutěžeMládežReprezentaceOstatníCelkem
Název akcePlánSkut.PlánSkut.PlánSkut.PlánSkut.PlánSkut.%
Poháry 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 100,00
Antidoping 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
Reprefond 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
Seminář rozhodčí 17 000,00 16 213,00 17 000,00 16 213,00 95,37
Propagace 20 000,00 50 539,81 20 000,00 50 539,81 227,70
Problémisté 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00
Poštovné 20 000,00 8 141,00 20 000,00 8 141,00 40,71
Opravy 24 000,00 618,80 24 000,00 618,80 2,58
Poplatky 26 000,00 82 695,57 26 000,00 82 695,57 318,06
Telefon 60 000,00 57 714,22 60 000,00 57 714,22 96,19
Pořízení majetku a rež.náklady 3 000,00 95 600,00 160 149,49 98 600,00 160 149,49 162,42
Koresp.šach 110 000,00 59 034,00 110 000,00 59 034,00 53,67
Cest.náhrady 24 000,00 20 097,00 135 000,00 153 996,00 159 000,00 174 093,00 109,49
Nájem 180 000,00 306 642,09 180 000,00 306 642,09 170,36
Odměny 90 600,00 75 000,00 64 000,00 62 500,00 238 000,00 305 000,00 392 600,00 442 500,00 112,71
Pojištění 311 400,00 316 115,00 311 400,00 316 115,00 101,51
Dotace na kraj 720 000,00 797 251,00 720 000,00 797 251,00 110,73
Mzdy 845 000,00 855 111,00 845 000,00 855 111,00 101,20
FIDE poplatky 450 000,00 324 915,73 450 000,00 324 915,73 72,20
Olympiáda M 300 000,00 274 677,83 300 000,00 274 677,83 91,56
Olympiáda Ž 200 000,00 184 222,03 200 000,00 184 222,03 92,11
Soustředění-J 100 000,00 88 607,65 100 000,00 88 607,65 88,61
ME Ž 90 000,00 96 085,66 90 000,00 96 085,66 106,76
ME M 90 000,00 105 465,15 90 000,00 105 465,15 117,18
Trenéři 500 000,00 484 439,00 75 000,00 62 620,00 575 000,00 547 059,00 95,14
Gen.sekretář 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00
Mitropa M 55 000,00 40 731,00 55 000,00 40 731,00 74,06
Soustředění-Ž 40 000,00 25 050,00 40 000,00 25 050,00 62,63
Mitropa Ž 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00
Zahraniční soutěž 30 000,00 30 040,00 30 000,00 30 040,00 100,13
Školení trenérů 30 000,00 24 798,00 30 000,00 24 798,00 82,66
ME J+MS J 30 000,00 49 390,22 30 000,00 49 390,22 164,63
Soustředění 140 000,00 134 698,00 140 000,00 134 698,00 96,21
Met.materiály 120 000,00 70 000,00 120 000,00 70 000,00 58,33
MS mládeže 10-16 105 000,00 141 361,00 105 000,00 141 361,00 134,63
ME mládeže 10-16 105 000,00 116 987,43 105 000,00 116 987,43 111,42
Příspěvek krajům KM 240 000,00 130 442,00 240 000,00 130 442,00 54,35
M Moravy mládeže 10-16 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00
M ČR mládeže 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00
M Čech mládež 12-16 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00
Mistrovství EU 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
M ČR dr.st.žáci 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00
M ČR dr.ml.žáků 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00
Přebor žáku zákl.škol 6.-9.třída 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
Přebor žáku zákl.škol 1.-5.třída 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
Přebor středních škol 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
M ČR žáci rapid 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
M ČR 8 let 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
M Čech mládež 8 -10 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00
M ČR M +M ČR Ž + jun 580 000,00 580 000,00 580 000,00 580 000,00 100,00
M ČR M polofinále 135 000,00 115 035,00 135 000,00 115 035,00 85,21
M ČR blesk 70 000,00 69 576,20 70 000,00 69 576,20 99,39
Pohár družstev-rapid 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00
Rapid GP 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00
M ČR M rapid 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00
Junioři rapid+družstva 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00
M ČR Ž rapid 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00
M ČR Senior 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00
Evropský pohár družstev 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00
Celkem náklady 1 029 600,00 993 611,20 1 410 000,00 1 262 524,43 1 593 000,00 1 366 603,27 2 829 000,00 3 194 220,98 6 861 600,00 6 816 959,88 99,35
PříjmyMistr.soutěžeMládežReprezentaceOstatníCelkem
Název akcePlánSkut.PlánSkut.PlánSkut.PlánSkut.PlánSkut.%
Poplatky -240 000,00 -484 383,98 -240 000,00 -484 383,98 201,83
Trenéři -220 000,00 -201 434,00 -220 000,00 -201 434,00 91,56
Vlastní zdroje -3 215 000,00 -883 700,00 -3 215 000,00 -883 700,00 27,49
Úroky -20 000,00 -80 918,49 -20 000,00 -80 918,49 404,59
Startovné -132 000,00 -115 800,00 -46 000,00 -41 600,00 -178 000,00 -157 400,00 88,43
Metodické materiály -60 000,00 -61 988,00 -60 000,00 -61 988,00 103,31
Dotace MŠ + dar -500 000,00 -609 800,00 -550 000,00 -694 700,00 -1 669 800,00 -1 050 000,00 -2 974 300,00 283,27
Členské příspěvky -1 200 000,00 -1 327 514,50 -1 200 000,00 -1 327 514,50 110,63
Celkem příjmy -132 000,00 -115 800,00 -826 000,00 -914 822,00 -550 000,00 -694 700,00 -4 675 000,00 -4 446 316,97 -6 183 000,00 -6 171 638,97 99,82
Výsledek hospodaření 897 600,00 877 811,20 584 000,00 347 702,43 1 043 000,00 671 903,27 -1 846 000,00 -1 252 095,99 678 600,00 645 320,91 95,10
Dary: Masojídek 250 000,00 ( v položce příjmů dotace MŠ+dary)
Audico 5 000,00 ( v položce příjmů dotace MŠ+dary)
Chládek 10 000,00 (položka M ČR Blesk - proúčtováno proti nákladům)
Dotace: Město Praha 100 000,00 (položka M ČR Blesk - proúčtováno proti nákladům)
Služby: Greco 150 000,00 propagace - proúčtováno proti nákladům
Státní dotace: Ministerstvo financí 1 414 800,00 ( v položce příjmů dotace MŠ+dary)
100 000,00 vynulováno - přesunuto do Pardubic - účtují Pardubice ME amatérů
2 029 800,00