leden - březen 2007

Mistr.soutěže Mládež Reprezentace Svaz
Akce Plán Skut. Plán Skut. Plán Skut. Plán Skut. Plán Skut. %
Náklady
M ČR Senior 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00%
M ČR Ž rapid 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00%
Junioři 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00%
Rapid GP 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00%
Pohár družstev-rapid 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00%
M ČR M rapid 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00%
M ČR blesk 70 000,00 29 500,00 70 000,00 29 500,00 42,14%
Odměny 106 600,00 64 000,00 202 000,00 43 400,00 372 600,00 43 400,00 11,65%
M ČR M polofinále+M ČR Ž 240 000,00 240 000,00 0,00 0,00%
M ČR M 300 000,00 313 867,60 300 000,00 313 867,60 104,62%
M Čech mládež 8 -10 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00%
M ČR žáci rapid 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00%
Přebor středních škol 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00%
Přebor žáku zákl.škol 1.-5.třída 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00%
Přebor žáku zákl.škol 6.-9.třída 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00%
M ČR 8 let 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00%
M ČR dr.st.žáci 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00%
M ČR dr.ml.žáků 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00%
Met.materiály 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00%
M Čech mládež 12-16 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00%
M ČR mládeže 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00%
M Moravy mládeže 10-16 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00%
Cest.náhrady 24 000,00 8 608,00 115 000,00 63 855,50 139 000,00 72 463,50 52,13%
Příspěvek krajům KM 61 600,00 61 600,00 0,00 0,00%
ME mládeže 10-16 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00%
MS mládeže 10-16 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00%
Soustředění 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00%
Trenéři 500 000,00 125 720,00 55 000,00 5 542,00 555 000,00 131 262,00 23,65%
Pořízení majetku a rež.náklady 3 000,00 65 600,00 6 253,50 68 600,00 6 253,50 9,12%
Mitropa Ž 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00%
Soustředění-Ž 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00%
Mitropa M 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00%
Školení trenérů 27 000,00 5 530,00 27 000,00 5 530,00 20,48%
Soustředění-J 40 000,00 14 144,00 40 000,00 14 144,00 35,36%
ME J+MS J 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00%
Gen.sekretář 60 000,00 21 000,00 60 000,00 21 000,00 35,00%
ME Ž 70 000,00 60 164,19 70 000,00 60 164,19 85,95%
ME M 70 000,00 54 644,79 70 000,00 54 644,79 78,06%
ME družstva Ž 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00%
ME družstva M 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00%
FIDE poplatky 440 000,00 65 783,17 440 000,00 65 783,17 14,95%
Antidoping 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00%
Reprefond 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00%
Poháry 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00%
Opravy 10 000,00 6 053,50 10 000,00 6 053,50 60,54%
Poštovné 20 000,00 3 722,00 20 000,00 3 722,00 18,61%
Problémisté 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00%
Poplatky 26 000,00 24 862,76 26 000,00 24 862,76 95,63%
Seminář rozhodčí 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00%
Telefon 60 000,00 14 218,62 60 000,00 14 218,62 23,70%
Propagace 120 000,00 30 690,00 120 000,00 30 690,00 25,58%
Koresp.šach 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00%
Nájem 135 000,00 1 816,80 135 000,00 1 816,80 1,35%
Pojištění 276 300,00 57 000,50 276 300,00 57 000,50 20,63%
Mzdy 747 500,00 153 516,00 747 500,00 153 516,00 20,54%
Dotace na kraj 990 000,00 990 000,00 0,00 0,00%
Celkem náklady 850 600,00 343 367,60 1 038 600,00 164 328,00 1 554 000,00 226 808,15 2 979 400,00 405 389,18 6 422 600,00 1 139 892,93 17,75%
Příjmy
Poplatky -230 000,00 -52 876,00 -230 000,00 -52 876,00 22,99%
Trenéři -220 000,00 -220 000,00 0,00 0,00%
Členské příspěvky -1 100 000,00 -978 367,00 -1 100 000,00 -978 367,00 88,94%
Dotace MŠ -480 000,00 -480 000,00 -200 000,00 -960 000,00 -200 000,00 20,83%
Startovné -132 000,00 -22 000,00 -4 210,00 -154 000,00 -4 210,00 2,73%
Úroky -20 000,00 -9 631,89 -20 000,00 -9 631,89 48,16%
Vlastní zdroje -3 215 000,00 -638 800,00 -3 215 000,00 -638 800,00 19,87%
Celkem příjmy -132 000,00 -722 000,00 -480 000,00 -200 000,00 -4 565 000,00 -1 683 884,89 -5 899 000,00 -1 883 884,89 31,94%
Výsledek hospodaření 718 600,00 343 367,60 316 600,00 164 328,00 1 074 000,00 26 808,15 -1 585 600,00 -1 278 495,71 523 600,00 -743 991,96 -142,09%