leden - září 2003

Účet 1NázevPlánSkutečnostProcento čerpání
501 Antidoping 10 000,00 0,00 0,00%
  DHM 20 000,00 33 293,40 166,47%
  Kan.potřeby 57 000,00 24 621,91 43,20%
  Literaura 78 200,00 24 203,62 30,95%
  Poháry 10 000,00 0,00 0,00%
  Reklama 22 000,00 15 250,00 69,32%
Celkem z 501   197 200,00 97 368,93 49,38%
511 Opravy 24 000,00 23 842,00 99,34%
Celkem z 511   24 000,00 23 842,00 99,34%
512 Glorney 35 000,00 20 000,00 57,14%
  Jízdné 100 000,00 70 132,00 70,13%
  Mitropa 20 000,00 10 000,00 50,00%
  Přát.zápas 10 000,00 0,00 0,00%
  Soustř.mlad. 90 000,00 80 800,00 89,78%
  Stravné 21 100,00 10 000,00 47,39%
  Školení 33 800,00 0,00 0,00%
  ME muži 120 000,00 134 576,51 112,15%
  ME ženy 120 000,00 0,00 0,00%
  MS mládež 150 000,00 460 864,62 307,24%
  MS ženy 12 250,00 0,00 0,00%
  ME m druž 320 000,00 0,00 0,00%
  ME ž  druž 220 000,00 0,00 0,00%
  ME druž ml 50 000,00 69 788,40 139,58%
  ME jed. ml 150 000,00 127 205,00 84,80%
Celkem z 512   1 452 150,00 983 366,53 67,72%
513 Dary 10 000,00 482,00 4,82%
Celkem z 513   10 000,00 482,00 4,82%
518 Cestovné 10 000,00 0,00 0,00%
  Materiál 32 000,00 0,00 0,00%
  Nájemné 95 952,00 59 993,40 62,52%
  Poštovné 48 000,00 19 506,00 40,64%
  Registrace 52 000,00 76 000,00 146,15%
  STK 66 000,00 27 400,00 41,52%
  Telefon 84 000,00 27 148,90 32,32%
  Trenér 294 150,00 184 577,00 62,75%
  Gen.sekretář 120 000,00 50 000,00 41,67%
Celkem z 518   802 102,00 444 625,30 55,43%
521 KM odm. 24 000,00 14 500,00 60,42%
  Mzda 592 800,00 373 401,00 62,99%
  STK 82 800,00 73 420,00 88,67%
  Trenér 45 000,00 33 194,00 73,76%
  VV odm. 137 000,00 77 330,00 56,45%
  Webmaster 20 000,00 0,00 0,00%
Celkem z 521   901 600,00 571 845,00 63,43%
524 Soc.a zdr.pojištění 287 580,00 132 786,00 46,17%
Celkem z 524   287 580,00 132 786,00 46,17%
527 Soc.fond 21 600,00 6 600,00 30,56%
Celkem z 527   21 600,00 6 600,00 30,56%
549 Ost.náklady 46 000,00 40 383,62 87,79%
Celkem z 549   46 000,00 40 383,62 87,79%
581 Junior individ MITROPA 0,00 0,00 0,00%
  Junior+team 20 000,00 0,00 0,00%
  Kluby team muži 0,00 0,00 0,00%
  Kluby team ženy 0,00 0,00 0,00%
  Kor.šach 150 000,00 139 034,00 92,69%
  MČR - jun 50 000,00 40 220,00 80,44%
  MČR - muži 250 000,00 53 640,00 21,46%
  MČR - ženy 100 000,00 47 200,00 47,20%
  MČR Senior 7 000,00 7 000,00 100,00%
  MMS žáci 40 000,00 0,00 0,00%
  Pohár družstva 35 000,00 35 000,00 100,00%
  RF 1-5 5 000,00 5 000,00 100,00%
  RF 6-9 5 000,00 5 000,00 100,00%
  RF SŠ 5 000,00 5 000,00 100,00%
  Řešitelé 20 000,00 0,00 0,00%
  MČR muži Rapid 25 000,00 25 000,00 100,00%
  MČR muži Polofinále 130 000,00 130 000,00 100,00%
  MČR muži Blesk 40 000,00 0,00 0,00%
  ME m Rapid a blic 0,00 0,00 0,00%
  ME ž Rapid a blic 0,00 0,00 0,00%
  ME senior 2 000,00 0,00 0,00%
  Kraj. ŠS 630 000,00 993 332,00 157,67%
  ME senior team 0,00 0,00 0,00%
  MČR 12-16 15 000,00 15 000,00 100,00%
  MČech 8 5 000,00 0,00 0,00%
  MČR druž st.žáci 5 000,00 5 000,00 100,00%
  MČR žáci Rapid 5 000,00 5 000,00 100,00%
  MČR žáci dr.ml 7 000,00 7 000,00 100,00%
  MČech 12-16 15 000,00 0,00 0,00%
  Frýdek Místek 8 15 000,00 15 000,00 100,00%
  MČR žen rapid 7 000,00 7 000,00 100,00%
  MČR 20+18 polofin. 40 000,00 0,00 0,00%
Celkem z 581   1 628 000,00 1 539 426,00 94,56%
582 FIDE 500 000,00 318 364,73 63,67%
Celkem z 582   500 000,00 318 364,73 63,67%
644 úrok 0,00 -35 959,42 0,00%
Celkem z 644   0,00 -35 959,42 0,00%
649 Příjem sout.ml -53 800,00 -16 500,00 30,67%
  Příjem soutěže -117 600,00 -157 600,00 134,01%
  Příspěvek ml. -80 000,00 -587 560,00 734,45%
  Elo -50 000,00 -105 027,80 210,06%
  Správní popl. -30 000,00 -161 928,00 539,76%
Celkem z 649   -331 400,00 -1 028 615,80 310,38%
681 Vl.zdroje -3 480 000,00 -2 434 371,50 69,95%
Celkem z 681   -3 480 000,00 -2 434 371,50 69,95%
684 Čl.příspěvky -700 000,00 -1 140 107,00 162,87%
Celkem z 684   -700 000,00 -1 140 107,00 162,87%
691 Mládež -480 000,00 -462 000,00 96,25%
  Repre -480 000,00 -112 500,00 23,44%
Celkem z 691   -960 000,00 -574 500,00 59,84%
Celkový součet 398 832,00 -5 213 553,72 -1307,21%
Náklady 5 870 232,00 4 159 090,11 70,85%
Výnosy -5 471 400,00 -5 213 553,72 95,29%
Hos.výsledek 398 832,00 -1 054 463,61