leden - prosinec 2003

ÚčetAkcePlán 2003Skutečnost 2003Procento čerpání
501 Antidoping 10 000,00 0,00 0,00%
  DHM 20 000,00 33 293,40 166,47%
  Kan.potřeby 57 000,00 26 756,11 46,94%
  Literaura 78 200,00 60 203,62 76,99%
  Poháry 10 000,00 7 602,00 76,02%
  Reklama 22 000,00 25 250,00 114,77%
Celkem z 501 197 200,00 153 105,13 77,64%
511 Opravy 24 000,00 29 597,50 123,32%
Celkem z 511 24 000,00 29 597,50 123,32%
512 Glorney 35 000,00 20 000,00 57,14%
  Jízdné 100 000,00 107 153,20 107,15%
  Mitropa 20 000,00 10 000,00 50,00%
  Přát.zápas 10 000,00 0,00 0,00%
  Soustř.mlad. 90 000,00 80 800,00 89,78%
  Stravné 21 100,00 10 000,00 47,39%
  Školení 33 800,00 9 389,00 27,78%
  ME muži 120 000,00 78 388,51 65,32%
  ME ženy 120 000,00 56 188,00 46,82%
  MS mládež 150 000,00 460 864,62 307,24%
  MS ženy 12 250,00 0,00 0,00%
  ME m druž 320 000,00 223 752,32 69,92%
  ME ždruž 220 000,00 183 200,00 83,27%
  ME druž ml 50 000,00 74 828,40 149,66%
  ME jed. ml 150 000,00 320 704,98 213,80%
Celkem z 512 1 452 150,00 1 635 269,03 112,61%
513 Dary 10 000,00 3 666,50 36,67%
Celkem z 513 10 000,00 3 666,50 36,67%
518 Cestovné 10 000,00 4 500,00 45,00%
  Materiál 32 000,00 0,00 0,00%
  Nájemné 95 952,00 130 057,70 135,54%
  Poštovné 48 000,00 21 673,40 45,15%
  Registrace 52 000,00 54 200,00 104,23%
  STK 66 000,00 38 400,00 58,18%
  Telefon 84 000,00 55 867,90 66,51%
  Trenér 294 150,00 364 767,00 124,01%
  Gen.sekretář 120 000,00 120 000,00 100,00%
Celkem z 518 802 102,00 789 466,00 98,42%
521 KM odm. 24 000,00 14 500,00 60,42%
  Mzda 592 800,00 511 078,00 86,21%
  STK 82 800,00 119 032,00 143,76%
  Trenér 45 000,00 48 814,00 108,48%
  VV odm. 137 000,00 126 230,00 92,14%
  Webmaster 20 000,00 3 000,00 15,00%
Celkem z 521 901 600,00 822 654,00 91,24%
524 Soc.a zdr.pojištění 287 580,00 181 746,00 63,20%
Celkem z 524 287 580,00 181 746,00 63,20%
527 Soc.fond 21 600,00 12 000,00 55,56%
Celkem z 527 21 600,00 12 000,00 55,56%
549 Ost.náklady 46 000,00 48 861,23 106,22%
Celkem z 549 46 000,00 48 861,23 106,22%
581 Junior+team 20 000,00 0,00 0,00%
  Kor.šach 150 000,00 139 034,00 92,69%
  MČR - jun 50 000,00 40 220,00 80,44%
  MČR - muži 250 000,00 253 375,00 101,35%
  MČR - ženy 100 000,00 100 840,00 100,84%
  MČR Senior 7 000,00 7 000,00 100,00%
  MMS žáci 40 000,00 35 000,00 87,50%
  Pohár družstva 35 000,00 35 000,00 100,00%
  RF 1-5 5 000,00 5 000,00 100,00%
  RF 6-9 5 000,00 5 000,00 100,00%
  RF SŠ 5 000,00 5 000,00 100,00%
  Řešitelé 20 000,00 20 000,00 100,00%
  MČR muži Rapid 25 000,00 25 000,00 100,00%
  MČR muži Polofinále 130 000,00 130 000,00 100,00%
  MČR muži Blesk 40 000,00 42 406,10 106,02%
  ME senior 2 000,00 0,00 0,00%
  Kraj. ŠS 630 000,00 1 063 169,00 168,76%
  MČR 12-16 15 000,00 15 000,00 100,00%
  MČech 8 5 000,00 5 000,00 100,00%
  MČR druž st.žáci 5 000,00 5 000,00 100,00%
  MČR žáci Rapid 5 000,00 5 000,00 100,00%
  MČR žáci dr.ml 7 000,00 7 000,00 100,00%
  MČech 12-16 15 000,00 15 000,00 100,00%
  Frýdek Místek 8 15 000,00 15 000,00 100,00%
  MČR žen rapid 7 000,00 7 000,00 100,00%
  MČR 20+18 polofin. 40 000,00 40 000,00 100,00%
Celkem z 581 1 628 000,00 2 020 044,10 124,08%
582 FIDE 500 000,00 325 342,13 65,07%
Celkem z 582 500 000,00 325 342,13 65,07%
644 úrok 0,00 -43 899,42 0,00%
Celkem z 644 0,00 -43 899,42 0,00%
649 Příjem sout.ml -53 800,00 -18 700,00 34,76%
  Příjem soutěže -117 600,00 -157 600,00 134,01%
  Příspěvek ml. -80 000,00 -429 387,00 536,73%
  Elo -50 000,00 -103 527,80 207,06%
  Správní popl. -30 000,00 -321 900,00 1073,00%
Celkem z 649 -331 400,00 -1 031 114,80 311,14%
681 Vl.zdroje -3 480 000,00 -3 587 100,00 103,08%
Celkem z 681 -3 480 000,00 -3 587 100,00 103,08%
684 Čl.příspěvky -700 000,00 -1 161 315,00 165,90%
Celkem z 684 -700 000,00 -1 161 315,00 165,90%
691 Mládež -480 000,00 -527 900,00 109,98%
  Repre -480 000,00 -120 900,00 25,19%
Celkem z 691 -960 000,00 -648 800,00 67,58%
Celkový součet 398 832,00 -450 477,60 -112,95%
 Náklady 5 870 232,00 6 021 751,62 102,58%
 Výnosy -5 471 400,00 -6 472 229,22 118,29%
 Hospod. výsledek 398 832,00 -450 477,60 -112,95%