Informace Šachového svazu České republiky

Oznámení STK

(28.06.2008 11:22, František Štross)
Z důvodu své dlouhodobé pracovní nepřítomnosti bude předseda STK Lukáš Jandourek dočasně zastoupen Pavlem Chrzem. Agendu týkající se soutěží družstev přebírá Ondřej Vinklárek. Kontakty na oba zástupce naleznete v sekci STK. více ...Oznámení STK

Širší nominace na šachovou olympiádu v Drážďanech

(25.06.2008 11:43, František Štross)
Kapitáni mužské a ženské reprezentace Michal Konopka a Lukáš Klíma, oznámili širší nominaci na 38. šachovou olympiádu, která se uskuteční od 12.11. do 25.11.2008 v německých Drážďanech. více ...Širší nominace na šachovou olympiádu v Drážďanech

Školení a seminář rozhodčích III. tř. třídy, 14.09.2008, Kolín

(17.06.2008 22:33, webmaster)
V neděli 14. září 2008 od 9:15 hod. pořádá Středočeský šachový svaz ve hrací místnosti Sokola Kolín školení rozhodčích III.třídy ... více ...Školení a seminář rozhodčích III. tř. třídy, 14.09.2008, Kolín

Komuniké z 42. schůze výkonného výboru ŠSČR

(30.05.2008 09:18, webmaster)
Výkonný výbor Šachového svazu České republiky na své 42. schůzi 19. 5. 2008 v Praze schválil Termínový kalendář ŠSČR na sezónu 2008/2009, projednal a vzal na vědomí materiál Vývoj hospodaření ŠSČR za období 2003 – 2008 a za účelem prošetření případu kontumace partie Maník - Talla v posledním kole turnaje Ostravský koník 2008 ustavil Disciplinární komisí Šachového svazu České republiky ve složení: JUDr. Petr Vaněk, Ing. Josef Lácha a Jaroslav Benák. více ...Komuniké z 42. schůze výkonného výboru ŠSČR

Návrh Klasifikačního řádu ŠSČR

(25.05.2008 22:50, webmaster)
Klasifikační komise ŠSČR předkládá široké veřejnosti "finální" návrh znění Klasifikačního řádu ŠSČR, který byl připraven na základě připomínek šachové veřejnosti. Případné komentáře a připomínky k předloženému návrhu Klasifikačního řádu ŠSČR zasílejte do 12.6.2008 předsedovi KK ŠSČR panu Ladislavu Palovskému, e-mail: palovsky@polymer.cz. více ...Návrh Klasifikačního řádu ŠSČR

Rozdělení družstev do skupin

(22.05.2008 18:16, )
V sobotu 17. května 2008 se v Kolíně uskutečnilo jednání rozšířené STK ŠSČR, v jejímž průběhu bylo mj. schváleno pro sezónu 2008/2009 zařazení družstev do Extraligy a skupin 1. a 2. ligy. více ...Rozdělení družstev do skupin

Termínový kalendář ŠSČR 2008/2009

(21.05.2008 17:49, )
Výkonný výbor Šachového svazu České republiky na své 42. schůzi 19. 5. 2008 schválil oficiální Termínový kalendář ŠSČR pro sezónu 2008/2009. více ...Termínový kalendář ŠSČR 2008/2009

Vyhodnocení konkurzů 2008

(13.05.2008 10:37, webmaster)
Přehled pořadatelů a termínů Mistrovství ČR v roce 2008 ... více ...Vyhodnocení konkurzů 2008

Oficiální stanovisko KR ŠSČR k návrhům změn šachových pravidel FIDE

(02.05.2008 23:12, webmaster)
KR ŠSČR vyhodnotila všechny návrhy, náměty a připomínky (široké veřejnosti a rozhodcovského sboru) a vypracovala stanoviska ke změnám šachových pravidel FIDE, které se připravují pro nadcházející listopadový kongres v Drážďanech. Podrobnosti jsou detailněji prezentovány v oficiálním dopisu panu Guertu Gijssenovi (předsedovi komise RTRC). více ...Oficiální stanovisko KR ŠSČR k návrhům změn šachových pravidel FIDE

Vyjádření KR ŠSČR ke zděděným stanoviskům ohledně některých dotazů k Pravidlům šachu FIDE

(02.05.2008 23:01, webmaster)
Komise rozhodčích ŠSČR ve složení Ladislav Palovský (předseda), Jaroslav Benák, Ladislav Ester, Richard Fischl a Petr Harasimovič se dne 29.3.2008 jednomyslně shodla na těchto stanoviscích k dotazům ohledně Pravidel šachu FIDE. Tato stanoviska nejsou závazným výkladem Pravidel šachu FIDE ... více ...Vyjádření KR ŠSČR ke zděděným stanoviskům ohledně některých dotazů k Pravidlům šachu FIDE

Školení trenérů 4.třídy, 17.5.2008, Plzeň

(02.05.2008 21:56, webmaster)
KM ŠSPK a Šachový svaz Plzeňského kraje pořádají 17.5.2008 od 9:00 hod. v Plzni v klubovně TJ Union Plzeň školení trenérů IV.třídy ... více ...Školení trenérů 4.třídy, 17.5.2008, Plzeň

Doškolení trenérů 2. třídy

(22.04.2008 11:53, )
Trenérsko-metodická komise ŠSČR vypisuje semináře pro doškolení trenérů 2. třídy. Vzhledem k vysokému počtu trenérů, jímž skončila platnost trenérské třídy k 31. 12. 2007, bude doškolení organizováno pro trenéry dle územní spádovosti ve třech jednodenních seminářích: více ...Doškolení trenérů 2. třídy

Školení a seminář (R2 a R3), 24. - 25.5.2008, Pardubice

(22.04.2008 06:50, webmaster)
PDŠS ve spolupráci a s materiální podporou ŠK Rapid Pardubice pořádá v sobotu a v neděli 24. - 25.5.2008 školení rozhodčích 2. a 3.třídy a seminář rozhodčích 2. a 3. třídy. Seminář R2, R3 a školení R3 je jednodenní, školení R2 je dvoudenní ... více ...Školení a seminář (R2 a R3), 24. - 25.5.2008, Pardubice