Informace Šachového svazu České republiky

Konkurzy na pořadatele MČR mužů a žen 2012 a MČR juniorů 2012

(19.07.2011 14:06, František Štross)
STK uveřejňuje konkurzní podmínky pro pořadatele MČR mužů a žen 2012 a MČR juniorů 2012. více ...Konkurzy na pořadatele MČR mužů a žen 2012 a MČR juniorů 2012

Semináře rozhodčích nejvyšších tříd - Praha a Světlá nad Sázavou

(16.07.2011 16:43, )
Oba semináře se uskuteční v září před startem ligových soutěží - 10.9.2011 v Praze a 11.9.2011 ve Světlé nad Sázavou. více ...Semináře rozhodčích nejvyšších tříd - Praha a Světlá nad Sázavou

Školení R2 a R3 o víkendu 24.-25. 9. 2011 v Brně

(15.07.2011 13:29, )
V Brně se uskuteční jednodenní školení R3 spojené se seminářem R2 a R3 v neděli 25. 9. Dvoudenní školení R2 potrvá od soboty 24. 9. do neděle. více ...Školení R2 a R3 o víkendu 24.-25. 9. 2011 v Brně

Seminář rozhodčích nejvyšších tříd v neděli 24. 7. 2011 v Pardubicích

(08.07.2011 09:36, )
V Pardubicích proběhne v neděli 24. 7. 2011 druhý ze čtyř letošních seminářů sloužících k prodloužení platnosti třídy R1. více ...Seminář rozhodčích nejvyšších tříd v neděli 24. 7. 2011 v Pardubicích

Školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy 11. 9. 2011 ve Světlé nad Sázavou

(06.07.2011 18:20, )
Šachový klub Sklo-Bohemia Světlá nad Sázavou pořádá z pověření KR ŠSČR školení R3 a seminář R2 a R3 v neděli 11. 9. 2011. více ...Školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy 11. 9. 2011 ve Světlé nad Sázavou

Komuniké z 64. schůze výkonného výboru ŠSČR

(30.06.2011 23:18, webmaster)
VV ŠSČR na své 64. schůzi dne 18. 6. 2011 v Malenovicích po rekordním třináctihodinovém jednání schválil mimo jiné předložený postup převodu účetnictví k 1. 7. 2011 na sekretariát v Ostravě. Schválil úpravy mezd a odměn zaměstnanců ŠSČR a členů VV ŠSČR i úpravu rozpočtových položek KM a TMK. Schválil smlouvy reprezentačních trenérů, předběžné nominace reprezentantů ČR na soutěže družstev, nominaci Karolíny Olšarové na ME D18 a listinu talentů TMK v kategorii juniorů. Schválil již zveřejněnou úpravu soutěžního řádu a konkurzy na trojkolo extraligy družstev 2011/12 a na MČR mužů a žen 2012. Rozhodl o převodu krajských členských příspěvků na účty krajských svazů. Zabýval se rovněž problematikou plateb šachových oddílů nesdružených v ČSTV a projektem spolupráce s italskou internetovou firmou Premium Chess. Připojil se rovněž k požadavku na svolání mimořádní Valné hromady ČSTV. více ...Komuniké z 64. schůze výkonného výboru ŠSČR

Konkurz na pořadatele posledního trojkola Extraligy v sezóně 2011/2012

(28.06.2011 17:20, František Štross)
STK uveřejňuje konkurz na pořadatele závěrečného trojkola Extraligy v sezóně 2011/2012. Termín pro podání přihlášky je do 15. 9. 2011. více ...Konkurz na pořadatele posledního trojkola Extraligy v sezóně 2011/2012

Předběžné nominace reprezentantů ČR

(27.06.2011 00:39, webmaster)
TMK schválila širší předběžné nominace reprezentačních družstev na rok 2011, nominaci Vlastimila Jansy na MS seniorů a nominaci Karolíny Olšarové na ME dívek do 18i let. více ...Předběžné nominace reprezentantů ČR

Rozpisy ligových soutěží 2011/2012

(15.06.2011 11:06, František Štross)
STK uveřejňuje rozpisy ligových soutěží pro následující sezonu. Termín pro přihlášení do Extraligy je 30. 6. 2011 a termín pro přihlášení do 1. a 2. ligy je 20. 7. 2011. více ...Rozpisy ligových soutěží 2011/2012

Konkurz na Grand Prix v rapid šachu 2011/2012

(10.06.2011 15:16, František Štross)
STK ŠSČR vypisuje konkurz na pořadatele turnajů Grand Prix v rapid šachu 2011/2012. Požadavky na pořadatele jsou uvedeny v rozpisu soutěže. Pro následující ročník byl snížen účastnický poplatek na 1 500,- Kč, který jde stále 100% na cenový fond celé serie a přibyly 2 nové cenové kategorie: nejlepší senior a seniorka. více ...Konkurz na Grand Prix v rapid šachu 2011/2012

Termínový kalendář 2011/2012

(02.06.2011 13:03, František Štross)
VV hlasováním per rollam potvrdil návrh termínového kalendáře, který předložila rozšířená STK. Tento kalendář si můžete stáhnout v podobě víkendového rozpisu nebo měsíčního rozpisu. více ...Termínový kalendář 2011/2012

Školení a seminář rozhodčích III. třídy v Hustopečích

(01.06.2011 11:41, )
Okresní šachový svaz Břeclav pořádá a tímto Vás srdečně zve na školení a seminář rozhodčích III. třídy dne 26. 6. 2011 v Hustopečích. více ...Školení a seminář rozhodčích III. třídy v Hustopečích

Schůze rozšířené STK se konala 22. 5. 2011 v Havlíčkově Brodě

(27.05.2011 13:57, František Štross)
Jako každý rok se v druhé půlce května sešli zástupci krajských STK, vedoucí soutěží a členové STK ŠSČR na schůzi rozšířené STK, aby schválili výsledky a pokuty všech ligových soutěží, odměny vedoucím soutěží, návrh termínového kalendáře (konečnou verzi schválí VV do 31. 5. 2011), rozdělení družstev do skupin, rozpisy soutěží pro sezónu 2011/2012 (budou zveřejněny začátkem června, po schválení kalendáře), návrhy změn SŘ a změny ve statutu vedoucího soutěže. více ...Schůze rozšířené STK se konala 22. 5. 2011 v Havlíčkově Brodě

Návrhy termínového kalendáře a rozdělení družstev do ligových soutěží 2011/2012

(16.05.2011 13:57, František Štross)
STK ŠSČR uveřejňuje návrh rozdělení družstev do ligových soutěží (mapy) a návrh termínového kalendáře. O definitivním rozdělení družstev do ligových soutěží rozhoduje schůze rozšířené STK, která se koná 22. 5. 2011 v Havlíčkově Brodě. O konečné podobě termínového kalendáře rozhodne VV ŠSČR do 31. 5. 2011. více ...Návrhy termínového kalendáře a rozdělení družstev do ligových soutěží 2011/2012

Komuniké z 63. schůze výkonného výboru ŠSČR

(11.05.2011 14:57, webmaster)
VV ŠSČR na své 63. schůzi dne 23. 4. 2011 ve Frýdku-Místku mj. schválil prémiový řád reprezentace, pověřil zastupováním ŠSČR na jednáních ČOV Ing. Marka Vokáče, vrátil Listinu talentů komisi mládeže k přepracování, schválil koncept smlouvy s trenéry reprezentací (M. Konopka, P. Hába), vzal na vědomí zprávu Petra Piska z kongresu ECU, schválil dohodu s Ing. Petrem Herejkem o ukončení pracovního poměru k 30. 6. 2011 z důvodu nadbytečnosti... více ...Komuniké z 63. schůze výkonného výboru ŠSČR

Školení rozhodčích 1. třídy

(20.04.2011 16:19, )
MKŠS pořádá z pověření KR ŠSČR školení rozhodčích 1. třídy v Havířově v termínu 25. - 26. 6. 2011. více ...Školení rozhodčích 1. třídy

Školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy, 3. 9. 2011 Plzeň

(14.04.2011 12:55, )
Šachový svaz Plzeňského kraje pořádá a tímto Vás srdečně zve na školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy, který se bude konat dne 3. 9. 2011 v Plzni, hrací místnost oddílu ZČE Plzeň,v tribuně cyklistického stadionu, Lobezská ulice,Plzeň-Slovany. více ...Školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy, 3. 9. 2011 Plzeň

Komuniké z 62. schůze výkonného výboru ŠSČR

(25.03.2011 21:13, webmaster)
VV ŠSČR na své 62. schůzi dne 15. 3. 2011 v Koutech nad Desnou mj. zrušil ve smyslu článku VII., bod 10 DŘ disciplinární řízení proti V. Jansovi a M. Konopkovi z toho důvodu, že nedošlo k disciplinárnímu provinění ze strany osob zodpovědných za složení reprezentačního družstva žen, pověřil předsedu V. Novotného jednáním o ukončení pracovního poměru s Petrem Herejkem, jmenoval Ing. Marka Vokáče ke dni 16.3. generálním sekretářem ŠSČR, schválil dotaci na krytí nákladů na ME žen 2011 v Tbilisi, schválil náklady delegáta ŠSČR P. Piska na mimořádné schůzi ECU.. více ...Komuniké z 62. schůze výkonného výboru ŠSČR

Zápis z konference ŠSČR 2011

(22.03.2011 16:23, František Štross)
Zápis z konference ŠSČR konané dne 26.2.2011 v Havlíčkově Brodě je možné stáhnout v elektronické formě ZDE. více ...Zápis z konference ŠSČR 2011

STK vyhodnotila konkurzy mistrovských soutěží 2011

(01.03.2011 14:12, František Štross)
STK ŠSČR vyhodnotila došlé přihlášky do konkurzů mistrovských soutěží 2011 a zároveň prodloužila termín pro přihlášení u neobsazených konkurzů do 15. 4. 2011. Informace naleznete v přiložených dokumentech. více ...STK vyhodnotila konkurzy mistrovských soutěží 2011

Školení rozhodčích III. třídy, 16.4.2011, Praha

(01.03.2011 09:05, Ladislav Palovský)
Pražský šachový svaz pořádá a tímto Vás srdečně zve na školení rozhodčích III. třídy, které se bude konat 16.4.2011 v Praze (budova ČSTV, Praha 6-Strahov, Zátopkova 100/2, místnost č.234). více ...Školení rozhodčích III. třídy, 16.4.2011, Praha

Školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy, 30.4.2011, Karviná

(10.02.2011 11:18, Ladislav Palovský)
Šachový oddíl TJ Jäkl Karviná pořádá z pověření KR MKŠS školení a seminář rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. třídy, který se bude konat 30.4.2011 v Karviné, klubovna v přízemí restaurace Centrum, ul. Centrum č.p. 2298, Karviná-Mizerov... více ...Školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy, 30.4.2011, Karviná

Prosba o mailové spojení pro komunikaci

(07.02.2011 15:43, )
Vzhledem k nutnosti úspor nákladů prosí Organizační komise ŠSČR všechny oddíly o aktualizaci mailových kontaktů určených především ke komunikaci s pracovištěm OK v Ostravě. V rámci úspor bude OK na tyto mailové kontakty zasílat odpovědi i těm, od kterých obdrží sdělení poštou (může to být ovlivněno tím, že oddíl nemá šanci doklady naskenovat). více ...Prosba o mailové spojení pro komunikaci

Prohlášení VV ŠSČR

(31.01.2011 17:34, )
Výkonný výbor ŠSČR se na svém jednání dne 17.1.2011 mimo jiné zabýval stavem legislativy ŠSČR a konstatoval, že i přes neustálou pozornost této problematice, život a samotné dění v šachovém svazu přináší nové skutečnosti, které objektivně nemohou být okamžitě zachyceny ve stávající legislativě. V této souvislosti se pak mohou některá ustanovení našich řádů a směrnic jevit jako nepřesná. více ...Prohlášení VV ŠSČR

Komuniké z 61. schůze výkonného výboru ŠSČR

(28.01.2011 22:15, webmaster)
VV ŠSČR na své 61. schůzi dne 17. 1. 2011 v Brně, mj.: se seznámil s veřejně dostupnými informacemi o krocích ČSTV k současnému financování sportu a dále s veřejně dostupnými informacemi o řešení situace podniku Sazka, jehož majoritním akcionářem je ČSTV, jehož součástí je i ŠSČR. Na základě těchto informací se VV ŠSČR domnívá, že je nutné aktivně vstoupit do jednání s ostatními sportovními svazy. K těmto jednáním zmocňuje předsedu ŠSČR Dr. Vlastimila Sejkoru a to včetně jednání o případném vyvolání mimořádné VH ČSTV. Dále vzal na vědomí pracovní verzi čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2011 a chválil návrh Rozpočtu ŠSČR na rok 2011 předkládaný konferenci ŠSČR 2011 ... více ...Komuniké z 61. schůze výkonného výboru ŠSČR

STK vypsala konkurzy mistrovských soutěží pro rok 2011

(24.01.2011 13:18, František Štross)
Na základě schváleného návrhu rozpočtu ŠSČR pro rok 2011 vypisuje STK konkurzní podmínky pro pořádání mistrovských soutěží. více ...STK vypsala konkurzy mistrovských soutěží pro rok 2011

Školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy, 12.3.2011, Karlovy Vary

(21.12.2010 13:49, Ladislav Palovský)
KR Krajského šachového svazu Karlovy Vary ve spolupráci s Krajským šachovým svazem Karlovy Vary pořádá školení a seminář rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. třídy, který se bude konat 12.3.2011 v Karlových Varech, restaurace LUNA, nábř.Jana Palacha 26... více ...Školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy, 12.3.2011, Karlovy Vary