Informace Šachového svazu České republiky

Komuniké z 57. schůze výkonného výboru ŠSČR

(30.05.2010 00:49, webmaster)
VV ŠSČR na své 57. schůzi dne 18. 5. 2010 v Praze, mj.: seznámil s kandidaturou bývalého mistra světa v šachu Anatolije Karpova na post prezidenta Mezinárodní šachové federace FIDE. Vědom si nutnosti pozitivních změn ve FIDE, bude Šachový svaz České republiky na podzimním volebním kongresu v Khanty-Mansiysku kandidaturu Anatolije Karpova podporovat. Schválil Termínový kalendář ŠSČR 2010/2011, vzal na vědomí informaci o Valné hromadě ČSTV a vyslovil novému vedení ČSTV plnou podporu ... více ...Komuniké z 57. schůze výkonného výboru ŠSČR

Školení rozhodčích 3. třídy a seminář rozhodčích 2. a 3. třídy, Plzeň, 28.9.2010

(28.05.2010 12:46, Ladislav Palovský)
Šachový svaz Plzeňského kraje pořáda a tímto Vás srdečně zve na školení rozhodčích III.třídy a seminář rozhodčích II. a III.třídy, který se koná v úterý 28.9.2010 v Plzni, hrací místnost oddílu TJ Košutka - Karlovarská 126, restaurace u komína - 1. patro ... více ...Školení rozhodčích 3. třídy a seminář rozhodčích 2. a 3. třídy, Plzeň, 28.9.2010

Internetový FIDE seminář rozhodčích

(28.05.2010 08:36, Ladislav Palovský)
S revolučním projektem přichází Komise rozhodčích FIDE ve spolupráci s NACA (Severoamerická šachová asociace), když ve dvou víkendech (10-11.6. a 17.-18.6.2010) plánuje upořádat první internetový FIDE seminář rozhodčích (kde je možné získat úspěšným složením závěrečného testu normu pro titul FIDE Arbiter (FA)). více ...Internetový FIDE seminář rozhodčích

Školení a seminář rozhodčích II. a III. třídy, 19. - 20.6.2010, České Budějovice

(26.05.2010 12:33, Ladislav Palovský)
Jihočeský šachový svaz pořádá a tímto Vás srdečně zve na školení a seminář rozhodčích II. a III.třídy, který se bude konat 19. - 20.6 2010 v Českých Budějovicích, hrací místnost QCC, Novohradská ulice 393 ... více ...Školení a seminář rozhodčích II. a III. třídy, 19. - 20.6.2010, České Budějovice

Školení rozhodčích I. třídy, 11. - 12.09.2010, Praha

(21.05.2010 14:59, Ladislav Palovský)
Komise rozhodčích ŠSČR Vás srdečně zve na školení rozhodčích 1. třídy, které se uskuteční 11. a 12. září 2010 v Praze. Právo účasti mají rozhodčí 2. třídy s praxí nejméně 3 roky jako R2 (KR ŠSČR je oprávněna v případech hodných zvláštního zřetele povolit účast i tomu, kdo nesplňuje podmínku praxe). více ...Školení rozhodčích I. třídy, 11. - 12.09.2010, Praha

Školení a seminář rozhodčích 3. třídy, 4.6. - 6.6.2010, Hojsová Stráž

(20.05.2010 11:45, Ladislav Palovský)
Šachový klub Sokol Klatovy ve spolupráci s KR ŠSPK pořádají školení a seminář R3, který se bude konat 4.6.- 6.6.2010 na Turistické základně DDM Klatovy – Hojsova Stráž (Tomášův Dvůr). více ...Školení a seminář rozhodčích 3. třídy, 4.6. - 6.6.2010, Hojsová Stráž

Termínový kalendář 2010/2011

(19.05.2010 11:25, )
Výkonný výbor Šachového svazu České republiky na své 57. schůzi dne 18. 5. 2010 schválil oficiální Termínový kalendář ŠSČR pro sezónu 2010/2011. více ...Termínový kalendář 2010/2011

Návrhy termínového kalendáře a rozdělení družstev do ligových soutěží

(10.05.2010 12:41, František Štross)
STK ŠSČR zveřejňuje návrhy na rozdělení družstev do jednotlivých ligových soutěží a návrh termínového kalendáře pro vyjádření široké šachové veřejnosti. Upozorňujeme však, že se jedná o pracovní dokumenty a výsledné se mohou od těch současných zásadně lišit. Schvalování kalendáře a rozdělení družstev do ligových soutěží proběhne na schůzi rozšířené STK dne 16. května. více ...Návrhy termínového kalendáře a rozdělení družstev do ligových soutěží

Vyhlášení výsledků konkurzu na vedoucí lig řízených STK ŠSČR

(05.05.2010 10:11, )
Do konkurzu na vedoucí Extraligy, 1. ligy a 2. ligy se přihlásilo celkem 8 zájemců a každý z nich v přihlášce uvedl, jakou ligu nebo ligy by měl zájem vést. Na základě těchto přihlášek vyhodnotila STK vedoucí pro jednotlivé ligy na následující 3 soutěžní období takto: více ...Vyhlášení výsledků konkurzu na vedoucí lig řízených STK ŠSČR

Konkurz na Grand-Prix 2010/2011

(04.05.2010 11:15, )
Přestože Grand-Prix v sezoně 2009/2010 ještě neskončila, přichází STK s konkurzem na následující sezonu již nyní, aby umožnila více zájemcům přihlásit se do konkurzu. Grand-Prix v následující sezoně se bude konat podle stejných pravidel jako ta právě dobíhající. Konkurz se řídí rozpisem Grand-Prix 2010/2011 a termín pro podání přihlášky je 31. 5. 2010. více ...Konkurz na Grand-Prix 2010/2011

Vypsání konkurzu na Mistrovství ČR mužů, žen a juniorů v roce 2011

(23.04.2010 11:03, )
TK ŠSČR vyhlašuje konkurz na pořádání Mistrovství ČR mužů, žen, a juniorů 2011. Konkurzní přihlášky zašlete do 25. 5. 2010. více ...Vypsání konkurzu na Mistrovství ČR mužů, žen a juniorů v roce 2011

Seminář pro doškolení trenérů 2. třídy

(16.04.2010 14:23, )
Trenérsko metodická komise Šachového svazu České republiky vypisuje seminář pro doškolení trenérů 2. třídy. Seminář proběhne v sobotu 11. 9. 2010 v Praze na Strahově od 10,00 hod. Současně také TMK plánuje školení nových zájemců o trenéra 2. třídy, které by bylo zahájeno současně se seminářem 11. 9. 2010. Zájemci o získání trenéra 2. třídy (držitelé 3. trenérské třídy nebo hráči GM a IM registrovaní v ŠSČR s min. věkem 18 let) se mohou přihlásit na sekretariátu ŠSČR (e-mail: chess@cstv.cz, tel. 257210981). Podmínkou pro zahájení školení trenérů 2. třídy je účast alespoň 10 zájemců. více ...Seminář pro doškolení trenérů 2. třídy

Širší nominace na šachovou olympiádu v Chanty- Mansijsku

(12.04.2010 12:18, František Štross)
TMK ŠSČR schválila širší nominaci na šachovou olympiádu, která se uskuteční od 19.9. do 4.10. 2010 v sibiřském Chanty-Mansijsku. Za muže jsou v nominaci David Navara, Viktor Láznička, Zbyněk Hráček, Jiří Štoček, Jan Votava, Vlastimil Babula, Robert Cvek + případně jeden další hráč úspěšně startující na MČR v Ostravě. Z žen se v širší nominaci nachází Eva Kulovaná, Kateřina Němcová, Soňa Pertlová, Eliška Richtrová, Olga Sikorová, Kateřina Čedíková, Kristýna Havlíková, Tereza Olšarová a Karolína Olšarová. více ...Širší nominace na šachovou olympiádu v Chanty- Mansijsku

Komuniké z 56. schůze výkonného výboru ŠSČR

(11.04.2010 22:40, webmaster)
VV ŠSČR na své 56. schůzi dne 30. 3. 2010 v Praze, mj.: vzal na vědomí informaci o ocenění Štěpána Žilky cenou fair-play a vyslovuje Štěpánu Žilkovi gratulaci k ocenění, schválil změnu Registračního a přestupního řádu ŠSČR čl. 3 a čl. 15 (změněn termín registrace z 1. března na 1. února), vzal na vědomí informaci o průběhu a výsledcích konference ŠSČR 2010, vzal na vědomí výběr talentů do individuální péče na období 2009/2010 ... více ...Komuniké z 56. schůze výkonného výboru ŠSČR

Školení rozhodčích III třídy, 9.4.2010, Karlovice

(09.04.2010 10:54, Ladislav Palovský)
Český svaz zrakově postižených sportovců ve spolupráci se šachovým svazem Olomouckého kraje pořádá školení R3, které se bude konat 9.4.2010 v Karlovicích, RS UKV Karlovice 174 (okr. Bruntál) více ...Školení rozhodčích III třídy, 9.4.2010, Karlovice

Nový rozhodcovský odznak

(04.04.2010 20:20, Ladislav Palovský)
Registrovaní členové v anketě na diskuzním fóru KR ŠSČR určili vítěze nového rozhodcovského odznaku (vítězná varianta č.2 obdržela 54% hlasů - hlasování ukončeno 31.1.2010). V rámci úsporných opatření bylo s ohledem při sestavování rozpočtu ŠSČR na rok 2010 rozhodnuto, že vítězna předloha bude umístěna volně ke stažení na webu ŠSČR (tato varianta přináší pozitiva z hlediska logistiky a distribuce nových odznaků). více ...Nový rozhodcovský odznak

Swissmanager - verze Unicode

(03.04.2010 19:17, Ladislav Palovský)
Na začátku listopadu 2009 autor losovacího programu Swissmanager Heinz Herzog vydal novou Unicode verzi. Jelikož první verze a několik následných upgradů obsahovalo značné množství chyb – problémy s importem LOK s diakritikou, v závislosti na formátu skóre (1/2 nebo 0.5) přetrvávající problémy ve "výstupech" (výsledky, konečné pořadí atd) a další chyby - bylo doporučeno všem rozhodčím a pořadatelům turnajů používat až do odvolání starou verzi Swissmanageru (27.10.2009, Build 7.0.0.1072) společně s importem databázi LOK bez diakritiky (důvodem bylo chybné zobrazování českých znaků na webu chessresults při použití databáze s diakritikou).

V současné době je většina problémů již vyřešena a všichni uživatelé programu mohou přejít na novou verzi Unicode (22.03.2010, Build 8.0.0.93). Upozorňujeme pouze na dvě důležitá nastavení programu před samotným použitím:

více ...Swissmanager - verze Unicode

Konkurz na vedoucí extraligy, 1. a 2. ligy

(01.04.2010 14:27, František Štross)
STK ŠSČR vypisuje konkurzy na místa vedoucích ligových soutěží: extraliga, 1. liga západ, 1. liga východ a 2. liga A - F. více ...Konkurz na vedoucí extraligy, 1. a 2. ligy

Vyhodnocené a prodloužené konkurzy 2010

(01.04.2010 13:32, František Štross)
Sportovně technická komise ŠSČR vyhodnotila a prodloužila konkurzy na pořádání mistrovských soutěží pro rok 2010. více ...Vyhodnocené a prodloužené konkurzy 2010

Propozice Česko - Slovenské extraligy žen 2010

(23.03.2010 15:26, František Štross)
Druhý ročník Česko - Slovenské extraligy žen se za pořádání Turčianského šachového centra uskuteční ve dnech 24. - 27. června v hotelu LUNA ve slovenském Martině. Přihlášky a soupisky je nutné zaslat pořadatelům do 31. května. více ...Propozice Česko - Slovenské extraligy žen 2010

Nominace na Mitropa Cup 2010

(16.03.2010 14:19, František Štross)
TMK ŠSČR určila nominaci na letošní Mitropa Cup, který se uskuteční ve dnech 29.5. - 6.6. ve švýcarském Churu. Za muže byli nominováni Pavel Šimáček, Vlastimil Jansa (kapitán a vedoucí výpravy), Jan Krejčí, Štěpán Žilka a Vladimír Talla. Ženský tým budou tvořit Kateřina Němcová, Kristýna Havlíková a Karolína Olšarová. více ...Nominace na Mitropa Cup 2010

Usnesení konference ŠSČR 2010

(02.03.2010 11:25, )
Konference Šachového svazu České republiky konaná dne 27. 2. 2010 v Havlíčkově Brodě přijala toto usnesení: více ...Usnesení konference ŠSČR 2010

Konkurzy 2010 - vyhodnocené a prodloužené

(24.02.2010 15:43, František Štross)
STK vyhodnotila konkurzy na rok 2010. Ze tří uchazečů získala pořadatelství juniorských mistrovství (MČR juniorek a polofinále MČR juniorů) Jiskra Havlíčkův Brod. AVE-kontakt bude pořádat MČR v rapid šachu jednotlivců, 4-členných družstev, Fischerův šach, bleskový maratón a Bughouse. Zároveň STK prodlužuje termín do 15.3. na finále poháru ČR, MČR v rapidu juniorů (nově dotace 5.000 Kč), MČR seniorů (nově dotace 5.000 Kč) a MČR v bleskovém šachu družstev. více ...Konkurzy 2010 - vyhodnocené a prodloužené