Informace Šachového svazu České republiky

STK prodlužuje konkurz na pořadatele turnajů spadajících do série Grand-Prix v rapid šachu 2011/2012

(21.07.2011 18:19, František Štross)
Protože do původního termínu pro podání přihlášek do konkurzu svou přihlášku zaslali 4 pořadatelé (Hostivice - 10. 9. 2011, Bučovice - říjen 2011, Dobrovice - 3. 3. 2012, Ústí nad Labem - 19. 5. 2011), STK prodlužuje termín pro přihlášení se do konkurzu do 5. 8. 2011. Do série může být přijato ještě dalších 6 turnajů. více ... STK prodlužuje konkurz na pořadatele turnajů spadajících do série Grand-Prix v rapid šachu 2011/2012

Noví trenéři 2. třídy

(20.07.2011 12:33, webmaster)

Dne 16.7.2011 byly zahájeny v Pardubicích zkoušky školení trenérů 2. třídy cyklu 2010-2011. více ...Noví trenéři 2. třídy


Konkurzy na pořadatele MČR mužů a žen 2012 a MČR juniorů 2012

(19.07.2011 14:06, František Štross)
STK uveřejňuje konkurzní podmínky pro pořadatele MČR mužů a žen 2012 a MČR juniorů 2012. více ...Konkurzy na pořadatele MČR mužů a žen 2012 a MČR juniorů 2012

Semináře rozhodčích nejvyšších tříd - Praha a Světlá nad Sázavou

(16.07.2011 16:43, )
Oba semináře se uskuteční v září před startem ligových soutěží - 10.9.2011 v Praze a 11.9.2011 ve Světlé nad Sázavou. více ...Semináře rozhodčích nejvyšších tříd - Praha a Světlá nad Sázavou

Školení R2 a R3 o víkendu 24.-25. 9. 2011 v Brně

(15.07.2011 13:29, )
V Brně se uskuteční jednodenní školení R3 spojené se seminářem R2 a R3 v neděli 25. 9. Dvoudenní školení R2 potrvá od soboty 24. 9. do neděle. více ...Školení R2 a R3 o víkendu 24.-25. 9. 2011 v Brně

Seminář rozhodčích nejvyšších tříd v neděli 24. 7. 2011 v Pardubicích

(08.07.2011 09:36, )
V Pardubicích proběhne v neděli 24. 7. 2011 druhý ze čtyř letošních seminářů sloužících k prodloužení platnosti třídy R1. více ...Seminář rozhodčích nejvyšších tříd v neděli 24. 7. 2011 v Pardubicích

Školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy 11. 9. 2011 ve Světlé nad Sázavou

(06.07.2011 18:20, )
Šachový klub Sklo-Bohemia Světlá nad Sázavou pořádá z pověření KR ŠSČR školení R3 a seminář R2 a R3 v neděli 11. 9. 2011. více ...Školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy 11. 9. 2011 ve Světlé nad Sázavou

Komuniké z 64. schůze výkonného výboru ŠSČR

(30.06.2011 23:18, webmaster)
VV ŠSČR na své 64. schůzi dne 18. 6. 2011 v Malenovicích po rekordním třináctihodinovém jednání schválil mimo jiné předložený postup převodu účetnictví k 1. 7. 2011 na sekretariát v Ostravě. Schválil úpravy mezd a odměn zaměstnanců ŠSČR a členů VV ŠSČR i úpravu rozpočtových položek KM a TMK. Schválil smlouvy reprezentačních trenérů, předběžné nominace reprezentantů ČR na soutěže družstev, nominaci Karolíny Olšarové na ME D18 a listinu talentů TMK v kategorii juniorů. Schválil již zveřejněnou úpravu soutěžního řádu a konkurzy na trojkolo extraligy družstev 2011/12 a na MČR mužů a žen 2012. Rozhodl o převodu krajských členských příspěvků na účty krajských svazů. Zabýval se rovněž problematikou plateb šachových oddílů nesdružených v ČSTV a projektem spolupráce s italskou internetovou firmou Premium Chess. Připojil se rovněž k požadavku na svolání mimořádní Valné hromady ČSTV. více ...Komuniké z 64. schůze výkonného výboru ŠSČR

Konkurz na pořadatele posledního trojkola Extraligy v sezóně 2011/2012

(28.06.2011 17:20, František Štross)
STK uveřejňuje konkurz na pořadatele závěrečného trojkola Extraligy v sezóně 2011/2012. Termín pro podání přihlášky je do 15. 9. 2011. více ...Konkurz na pořadatele posledního trojkola Extraligy v sezóně 2011/2012

Předběžné nominace reprezentantů ČR

(27.06.2011 00:39, webmaster)
TMK schválila širší předběžné nominace reprezentačních družstev na rok 2011, nominaci Vlastimila Jansy na MS seniorů a nominaci Karolíny Olšarové na ME dívek do 18i let. více ...Předběžné nominace reprezentantů ČR

Rozpisy ligových soutěží 2011/2012

(15.06.2011 11:06, František Štross)
STK uveřejňuje rozpisy ligových soutěží pro následující sezonu. Termín pro přihlášení do Extraligy je 30. 6. 2011 a termín pro přihlášení do 1. a 2. ligy je 20. 7. 2011. více ...Rozpisy ligových soutěží 2011/2012

Konkurz na Grand Prix v rapid šachu 2011/2012

(10.06.2011 15:16, František Štross)
STK ŠSČR vypisuje konkurz na pořadatele turnajů Grand Prix v rapid šachu 2011/2012. Požadavky na pořadatele jsou uvedeny v rozpisu soutěže. Pro následující ročník byl snížen účastnický poplatek na 1 500,- Kč, který jde stále 100% na cenový fond celé serie a přibyly 2 nové cenové kategorie: nejlepší senior a seniorka. více ...Konkurz na Grand Prix v rapid šachu 2011/2012

Termínový kalendář 2011/2012

(02.06.2011 13:03, František Štross)
VV hlasováním per rollam potvrdil návrh termínového kalendáře, který předložila rozšířená STK. Tento kalendář si můžete stáhnout v podobě víkendového rozpisu nebo měsíčního rozpisu. více ...Termínový kalendář 2011/2012

Školení a seminář rozhodčích III. třídy v Hustopečích

(01.06.2011 11:41, )
Okresní šachový svaz Břeclav pořádá a tímto Vás srdečně zve na školení a seminář rozhodčích III. třídy dne 26. 6. 2011 v Hustopečích. více ...Školení a seminář rozhodčích III. třídy v Hustopečích

Schůze rozšířené STK se konala 22. 5. 2011 v Havlíčkově Brodě

(27.05.2011 13:57, František Štross)
Jako každý rok se v druhé půlce května sešli zástupci krajských STK, vedoucí soutěží a členové STK ŠSČR na schůzi rozšířené STK, aby schválili výsledky a pokuty všech ligových soutěží, odměny vedoucím soutěží, návrh termínového kalendáře (konečnou verzi schválí VV do 31. 5. 2011), rozdělení družstev do skupin, rozpisy soutěží pro sezónu 2011/2012 (budou zveřejněny začátkem června, po schválení kalendáře), návrhy změn SŘ a změny ve statutu vedoucího soutěže. více ...Schůze rozšířené STK se konala 22. 5. 2011 v Havlíčkově Brodě

Návrhy termínového kalendáře a rozdělení družstev do ligových soutěží 2011/2012

(16.05.2011 13:57, František Štross)
STK ŠSČR uveřejňuje návrh rozdělení družstev do ligových soutěží (mapy) a návrh termínového kalendáře. O definitivním rozdělení družstev do ligových soutěží rozhoduje schůze rozšířené STK, která se koná 22. 5. 2011 v Havlíčkově Brodě. O konečné podobě termínového kalendáře rozhodne VV ŠSČR do 31. 5. 2011. více ...Návrhy termínového kalendáře a rozdělení družstev do ligových soutěží 2011/2012

Komuniké z 63. schůze výkonného výboru ŠSČR

(11.05.2011 14:57, webmaster)
VV ŠSČR na své 63. schůzi dne 23. 4. 2011 ve Frýdku-Místku mj. schválil prémiový řád reprezentace, pověřil zastupováním ŠSČR na jednáních ČOV Ing. Marka Vokáče, vrátil Listinu talentů komisi mládeže k přepracování, schválil koncept smlouvy s trenéry reprezentací (M. Konopka, P. Hába), vzal na vědomí zprávu Petra Piska z kongresu ECU, schválil dohodu s Ing. Petrem Herejkem o ukončení pracovního poměru k 30. 6. 2011 z důvodu nadbytečnosti... více ...Komuniké z 63. schůze výkonného výboru ŠSČR

Školení rozhodčích 1. třídy

(20.04.2011 16:19, )
MKŠS pořádá z pověření KR ŠSČR školení rozhodčích 1. třídy v Havířově v termínu 25. - 26. 6. 2011. více ...Školení rozhodčích 1. třídy

Školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy, 3. 9. 2011 Plzeň

(14.04.2011 12:55, )
Šachový svaz Plzeňského kraje pořádá a tímto Vás srdečně zve na školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy, který se bude konat dne 3. 9. 2011 v Plzni, hrací místnost oddílu ZČE Plzeň,v tribuně cyklistického stadionu, Lobezská ulice,Plzeň-Slovany. více ...Školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy, 3. 9. 2011 Plzeň

Komuniké z 62. schůze výkonného výboru ŠSČR

(25.03.2011 21:13, webmaster)
VV ŠSČR na své 62. schůzi dne 15. 3. 2011 v Koutech nad Desnou mj. zrušil ve smyslu článku VII., bod 10 DŘ disciplinární řízení proti V. Jansovi a M. Konopkovi z toho důvodu, že nedošlo k disciplinárnímu provinění ze strany osob zodpovědných za složení reprezentačního družstva žen, pověřil předsedu V. Novotného jednáním o ukončení pracovního poměru s Petrem Herejkem, jmenoval Ing. Marka Vokáče ke dni 16.3. generálním sekretářem ŠSČR, schválil dotaci na krytí nákladů na ME žen 2011 v Tbilisi, schválil náklady delegáta ŠSČR P. Piska na mimořádné schůzi ECU.. více ...Komuniké z 62. schůze výkonného výboru ŠSČR

Zápis z konference ŠSČR 2011

(22.03.2011 16:23, František Štross)
Zápis z konference ŠSČR konané dne 26.2.2011 v Havlíčkově Brodě je možné stáhnout v elektronické formě ZDE. více ...Zápis z konference ŠSČR 2011

STK vyhodnotila konkurzy mistrovských soutěží 2011

(01.03.2011 14:12, František Štross)
STK ŠSČR vyhodnotila došlé přihlášky do konkurzů mistrovských soutěží 2011 a zároveň prodloužila termín pro přihlášení u neobsazených konkurzů do 15. 4. 2011. Informace naleznete v přiložených dokumentech. více ...STK vyhodnotila konkurzy mistrovských soutěží 2011

Školení rozhodčích III. třídy, 16.4.2011, Praha

(01.03.2011 09:05, Ladislav Palovský)
Pražský šachový svaz pořádá a tímto Vás srdečně zve na školení rozhodčích III. třídy, které se bude konat 16.4.2011 v Praze (budova ČSTV, Praha 6-Strahov, Zátopkova 100/2, místnost č.234). více ...Školení rozhodčích III. třídy, 16.4.2011, Praha

Školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy, 30.4.2011, Karviná

(10.02.2011 11:18, Ladislav Palovský)
Šachový oddíl TJ Jäkl Karviná pořádá z pověření KR MKŠS školení a seminář rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. třídy, který se bude konat 30.4.2011 v Karviné, klubovna v přízemí restaurace Centrum, ul. Centrum č.p. 2298, Karviná-Mizerov... více ...Školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy, 30.4.2011, Karviná

Prosba o mailové spojení pro komunikaci

(07.02.2011 15:43, )
Vzhledem k nutnosti úspor nákladů prosí Organizační komise ŠSČR všechny oddíly o aktualizaci mailových kontaktů určených především ke komunikaci s pracovištěm OK v Ostravě. V rámci úspor bude OK na tyto mailové kontakty zasílat odpovědi i těm, od kterých obdrží sdělení poštou (může to být ovlivněno tím, že oddíl nemá šanci doklady naskenovat). více ...Prosba o mailové spojení pro komunikaci

Prohlášení VV ŠSČR

(31.01.2011 17:34, )
Výkonný výbor ŠSČR se na svém jednání dne 17.1.2011 mimo jiné zabýval stavem legislativy ŠSČR a konstatoval, že i přes neustálou pozornost této problematice, život a samotné dění v šachovém svazu přináší nové skutečnosti, které objektivně nemohou být okamžitě zachyceny ve stávající legislativě. V této souvislosti se pak mohou některá ustanovení našich řádů a směrnic jevit jako nepřesná. více ...Prohlášení VV ŠSČR

Komuniké z 61. schůze výkonného výboru ŠSČR

(28.01.2011 22:15, webmaster)
VV ŠSČR na své 61. schůzi dne 17. 1. 2011 v Brně, mj.: se seznámil s veřejně dostupnými informacemi o krocích ČSTV k současnému financování sportu a dále s veřejně dostupnými informacemi o řešení situace podniku Sazka, jehož majoritním akcionářem je ČSTV, jehož součástí je i ŠSČR. Na základě těchto informací se VV ŠSČR domnívá, že je nutné aktivně vstoupit do jednání s ostatními sportovními svazy. K těmto jednáním zmocňuje předsedu ŠSČR Dr. Vlastimila Sejkoru a to včetně jednání o případném vyvolání mimořádné VH ČSTV. Dále vzal na vědomí pracovní verzi čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2011 a chválil návrh Rozpočtu ŠSČR na rok 2011 předkládaný konferenci ŠSČR 2011 ... více ...Komuniké z 61. schůze výkonného výboru ŠSČR