Informace Šachového svazu České republiky

Návrhy termínového kalendáře a rozdělení družstev do ligových soutěží 2011/2012

(16.05.2011 13:57, František Štross)
STK ŠSČR uveřejňuje návrh rozdělení družstev do ligových soutěží (mapy) a návrh termínového kalendáře. O definitivním rozdělení družstev do ligových soutěží rozhoduje schůze rozšířené STK, která se koná 22. 5. 2011 v Havlíčkově Brodě. O konečné podobě termínového kalendáře rozhodne VV ŠSČR do 31. 5. 2011. více ...Návrhy termínového kalendáře a rozdělení družstev do ligových soutěží 2011/2012

Komuniké z 63. schůze výkonného výboru ŠSČR

(11.05.2011 14:57, webmaster)
VV ŠSČR na své 63. schůzi dne 23. 4. 2011 ve Frýdku-Místku mj. schválil prémiový řád reprezentace, pověřil zastupováním ŠSČR na jednáních ČOV Ing. Marka Vokáče, vrátil Listinu talentů komisi mládeže k přepracování, schválil koncept smlouvy s trenéry reprezentací (M. Konopka, P. Hába), vzal na vědomí zprávu Petra Piska z kongresu ECU, schválil dohodu s Ing. Petrem Herejkem o ukončení pracovního poměru k 30. 6. 2011 z důvodu nadbytečnosti... více ...Komuniké z 63. schůze výkonného výboru ŠSČR

Školení rozhodčích 1. třídy

(20.04.2011 16:19, )
MKŠS pořádá z pověření KR ŠSČR školení rozhodčích 1. třídy v Havířově v termínu 25. - 26. 6. 2011. více ...Školení rozhodčích 1. třídy

Školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy, 3. 9. 2011 Plzeň

(14.04.2011 12:55, )
Šachový svaz Plzeňského kraje pořádá a tímto Vás srdečně zve na školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy, který se bude konat dne 3. 9. 2011 v Plzni, hrací místnost oddílu ZČE Plzeň,v tribuně cyklistického stadionu, Lobezská ulice,Plzeň-Slovany. více ...Školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy, 3. 9. 2011 Plzeň

Komuniké z 62. schůze výkonného výboru ŠSČR

(25.03.2011 21:13, webmaster)
VV ŠSČR na své 62. schůzi dne 15. 3. 2011 v Koutech nad Desnou mj. zrušil ve smyslu článku VII., bod 10 DŘ disciplinární řízení proti V. Jansovi a M. Konopkovi z toho důvodu, že nedošlo k disciplinárnímu provinění ze strany osob zodpovědných za složení reprezentačního družstva žen, pověřil předsedu V. Novotného jednáním o ukončení pracovního poměru s Petrem Herejkem, jmenoval Ing. Marka Vokáče ke dni 16.3. generálním sekretářem ŠSČR, schválil dotaci na krytí nákladů na ME žen 2011 v Tbilisi, schválil náklady delegáta ŠSČR P. Piska na mimořádné schůzi ECU.. více ...Komuniké z 62. schůze výkonného výboru ŠSČR

Zápis z konference ŠSČR 2011

(22.03.2011 16:23, František Štross)
Zápis z konference ŠSČR konané dne 26.2.2011 v Havlíčkově Brodě je možné stáhnout v elektronické formě ZDE. více ...Zápis z konference ŠSČR 2011

STK vyhodnotila konkurzy mistrovských soutěží 2011

(01.03.2011 14:12, František Štross)
STK ŠSČR vyhodnotila došlé přihlášky do konkurzů mistrovských soutěží 2011 a zároveň prodloužila termín pro přihlášení u neobsazených konkurzů do 15. 4. 2011. Informace naleznete v přiložených dokumentech. více ...STK vyhodnotila konkurzy mistrovských soutěží 2011

Školení rozhodčích III. třídy, 16.4.2011, Praha

(01.03.2011 09:05, Ladislav Palovský)
Pražský šachový svaz pořádá a tímto Vás srdečně zve na školení rozhodčích III. třídy, které se bude konat 16.4.2011 v Praze (budova ČSTV, Praha 6-Strahov, Zátopkova 100/2, místnost č.234). více ...Školení rozhodčích III. třídy, 16.4.2011, Praha

Školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy, 30.4.2011, Karviná

(10.02.2011 11:18, Ladislav Palovský)
Šachový oddíl TJ Jäkl Karviná pořádá z pověření KR MKŠS školení a seminář rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. třídy, který se bude konat 30.4.2011 v Karviné, klubovna v přízemí restaurace Centrum, ul. Centrum č.p. 2298, Karviná-Mizerov... více ...Školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy, 30.4.2011, Karviná

Prosba o mailové spojení pro komunikaci

(07.02.2011 15:43, )
Vzhledem k nutnosti úspor nákladů prosí Organizační komise ŠSČR všechny oddíly o aktualizaci mailových kontaktů určených především ke komunikaci s pracovištěm OK v Ostravě. V rámci úspor bude OK na tyto mailové kontakty zasílat odpovědi i těm, od kterých obdrží sdělení poštou (může to být ovlivněno tím, že oddíl nemá šanci doklady naskenovat). více ...Prosba o mailové spojení pro komunikaci

Prohlášení VV ŠSČR

(31.01.2011 17:34, )
Výkonný výbor ŠSČR se na svém jednání dne 17.1.2011 mimo jiné zabýval stavem legislativy ŠSČR a konstatoval, že i přes neustálou pozornost této problematice, život a samotné dění v šachovém svazu přináší nové skutečnosti, které objektivně nemohou být okamžitě zachyceny ve stávající legislativě. V této souvislosti se pak mohou některá ustanovení našich řádů a směrnic jevit jako nepřesná. více ...Prohlášení VV ŠSČR

Komuniké z 61. schůze výkonného výboru ŠSČR

(28.01.2011 22:15, webmaster)
VV ŠSČR na své 61. schůzi dne 17. 1. 2011 v Brně, mj.: se seznámil s veřejně dostupnými informacemi o krocích ČSTV k současnému financování sportu a dále s veřejně dostupnými informacemi o řešení situace podniku Sazka, jehož majoritním akcionářem je ČSTV, jehož součástí je i ŠSČR. Na základě těchto informací se VV ŠSČR domnívá, že je nutné aktivně vstoupit do jednání s ostatními sportovními svazy. K těmto jednáním zmocňuje předsedu ŠSČR Dr. Vlastimila Sejkoru a to včetně jednání o případném vyvolání mimořádné VH ČSTV. Dále vzal na vědomí pracovní verzi čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2011 a chválil návrh Rozpočtu ŠSČR na rok 2011 předkládaný konferenci ŠSČR 2011 ... více ...Komuniké z 61. schůze výkonného výboru ŠSČR

STK vypsala konkurzy mistrovských soutěží pro rok 2011

(24.01.2011 13:18, František Štross)
Na základě schváleného návrhu rozpočtu ŠSČR pro rok 2011 vypisuje STK konkurzní podmínky pro pořádání mistrovských soutěží. více ...STK vypsala konkurzy mistrovských soutěží pro rok 2011

Školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy, 12.3.2011, Karlovy Vary

(21.12.2010 13:49, Ladislav Palovský)
KR Krajského šachového svazu Karlovy Vary ve spolupráci s Krajským šachovým svazem Karlovy Vary pořádá školení a seminář rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. třídy, který se bude konat 12.3.2011 v Karlových Varech, restaurace LUNA, nábř.Jana Palacha 26... více ...Školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy, 12.3.2011, Karlovy Vary

Školení a seminář rozhodčích I. třídy, 9. - 10.01.2011, Praha

(29.11.2010 08:40, Ladislav Palovský)
Šachový klub Bohemia Pardubice, o. s. z pověření Komise rozhodčích Šachového svazu České republiky pořádá Školení rozhodčích 1. třídy a seminář rozhodčích 1. třídy... více ...Školení a seminář rozhodčích I. třídy, 9. - 10.01.2011, Praha

Komuniké z 60. schůze výkonného výboru ŠSČR

(26.11.2010 18:19, webmaster)
VV ŠSČR na své 60. schůzi dne 9. 11. 2010 v Praze, mj.: vzal na vědomí informaci o výsledcích českých družstev na Šachové olympiádě 2010, vyslovil hráčům družstva mužů ČR uznání za předvedený výkon a blahopřál Vlastimilu Babulovi za bronzovou individuální medaili, schválil zaslání návrhu na ocenění fair-play pro pana Jindřicha Trapla za celoživotní přínos českému šachu na Český olympijský výbor, vyslovil blahopřání Vlastimilu Jansovi za 2. místo na MS seniorů 2010 a Romanu Chytilkovi za vítězství v korespondenčním turnaji Memoriálu Hermanna Heemsotha, ... více ...Komuniké z 60. schůze výkonného výboru ŠSČR

Počty delegátů na konferenci ŠSČR 2011

(19.11.2010 12:16, )
VV ŠSČR na své 60. schůzi dne 9. 11. 2010 v Praze schválil mj. Počty delegátů konference ŠSČR 2011 dle členské základny k 9.11.2010. Konference se uskuteční v Havlíčkově Brodě v sobotu 26. 2. 2011 a jedním z bodů programu bude volba VV. V té souvislosti připomínáme, že dle Volebního řádu konference 2011 mohou kandidáti na předsedu zasílat návrhy VV ŠSČR jako „týmu“ do 4. února 2011. více ...Počty delegátů na konferenci ŠSČR 2011

FIDE seminář rozhodčích, 22.-23.1.2011, Bojnice, Slovenská republika

(11.11.2010 12:52, Ladislav Palovský)
SŠZ pořádá školení pro rozhodčí, kteří chtějí získat normu rozhodčího s titulem FA. Lektor FIDE - Andrzej Filipowicz (POL), lektoři - Karol Pekár, Ivan Syrový. Přihlášky je nutné zaslat do 15.1.2011 spolu s objednávkou ubytování a stravy, podrobnosti naleznete v pozvánce.

Školeni bude probíhat v angličtině s částečným překladem (do slovenštiny). V příloze najdete pozvánku a dokumenty, ktére je potřebné si předem nastudovat! Upozorňuji, že cena 50 euro jako účastnícký polatek je velice lukrativní a pokud by se podobný seminář konal v ČR v roce 2011 nebo 2012, tak bez zajištění sponzorských peněz bychom se na podobnou částku nedostali (jen poplatek za každého účastníka na FIDE od organizátora činí 20 euro).

Zájemci o normu FA nenechte si ujít tuto jedinečnou šanci!!! více ...FIDE seminář rozhodčích, 22.-23.1.2011, Bojnice, Slovenská republika