Informace Šachového svazu České republiky

Amatérský šach více ...Amatérský šach

(29.01.2015 15:33, Jan Kolašín)

Konference ŠSČR 2015 bude v Hotelu Luna

(21.01.2015 13:23, Jan Kolašín)
Místem Konference ŠSČR 2015 bude konferenční Hotel Luna u Ledče na Sázavou. více ...Konference ŠSČR 2015 bude v Hotelu Luna

Změny názvosloví v online databázi ŠSČR

(20.01.2015 21:41, Pavel Šimáček)
OK ŠSČR změnila názvosloví několika položek v online databázi ŠSČR. více ...Změny názvosloví v online databázi ŠSČR

Dokumenty více ...Dokumenty

(20.01.2015 21:27, Pavel Šimáček)

Pozvánka na školení trenérů 4. třídy

(16.01.2015 17:17, Jan Kolašín)
ŠK Spartak Čelákovice s podporou Středočeského šachového svazu pořádá v sobotu 7.2.2015 školení trenérů 4. třídy. více ...Pozvánka na školení trenérů 4. třídy

STK vypisuje konkurzy mistrovských soutěží pro rok 2015

(15.01.2015 15:40, Petr Záruba)
STK vypisuje konkurzy mistrovských soutěží pro rok 2015. Termín pro přihlášení do vypsaných konkurzů je 30. 1. 2015. Texty konkurzů si můžete prohlédnout v odkazech níže: více ...STK vypisuje konkurzy mistrovských soutěží pro rok 2015

Komuniké z 94. schůze VV ŠSČR

(12.01.2015 11:00, Jan Kolašín)
V úvodu 94. schůze Výkonného výboru ŠSČR, která proběhla 6. 1. 2014 od 17.00 hod. na Strahově, si její účastníci popřáli hodně zdraví a sil v Novém roce a tímto by rádi popřáli totéž i všem, kteří jejich konání sledují, potažmo celé šachové komunitě. více ...Komuniké z 94. schůze VV ŠSČR

Školení trenérů IV. třídy

(07.01.2015 13:05, Jan Kolašín)
Šachový klub Líně ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací pořádají z pověření Komise mládeže Šachového svazu Plzeňského kraje školení trenérů IV. třídy. Školení proběhne v sobotu 17. ledna, zkoušky pak v sobotu 14. února 2015. více ...Školení trenérů IV. třídy

Výroční ceny ŠSČR

(06.01.2015 12:57, Jan Kolašín)
V roce 2013 se Výkonný výbor ŠSČR rozhodl pro udílení Výročních cen ŠSČR, čímž by rád dal šachové komunitě na vědomí, že si jejich práce a úsilí nejen na sportovním poli všímá a váží. více ...Výroční ceny ŠSČR

Školení rozhodčích R3 a seminář rozhodčích R2 a R3, Frýdek-Místek 29.12.2014

(16.12.2014 13:17, Jan Kolašín)
Beskydská šachová škola pořádá, z pověření Moravskoslezkého krajského šachového svazu, školení a seminář rozhodčích. Seminář (obnovení kvalifikace) R2 a R3 a školení (nových rozhodčích) R3 se budou konat v budově SVČ Klíč, Pionýrů 767, Frýdek-Místek. více ...Školení rozhodčích R3 a seminář rozhodčích R2 a R3, Frýdek-Místek 29.12.2014

Černobílá kniha 1 více ...Černobílá kniha 1

(11.12.2014 13:47, Jan Kolašín)

Seminář rozhodčích před zahájením soutěží družstev PŠS, 10.1.2015, Praha

(09.12.2014 06:48, Jan Kolašín)
KR PŠS pořádá tradiční seminář pro rozhodčí spojený s delegováním na pražské soutěže družstev. Seminář se uskuteční 10. ledna 2015 v Praze v klubovně Sokola Kobylisy, U školské zahrady 9, Praha 8. více ...Seminář rozhodčích před zahájením soutěží družstev PŠS, 10.1.2015, Praha

Komuniké z 93. schůze VV ŠSČR

(29.11.2014 19:57, Jan Kolašín)
93. schůze Výkonného výboru ŠSČR proběhla 25. 11. 2014 od 17.00 hod. v domovských prostorách mrazivě útulného Strahovského areálu, za 100% účasti ze strany VV, sekretariátu a tu kratší, tu delší přítomnosti hostů (Z. Urban, J. Šmíd, J. Satranský, A. Šimeček). Oficiální závěr schůze byl v 01.10 hod. a většině z přítomných se tak podařilo být před kuropěním doma a mohli se tak plni elánu ještě za tmy vrhnout do svých denních aktivit. více ...Komuniké z 93. schůze VV ŠSČR

Počty delegátů na Konferenci ŠSČR 2015

(28.11.2014 11:59, Jan Kolašín)
VV ŠSČR dne 27. 11. 2014 schválil počty delegátů podle stavu členské základny k 31. 10. 2014 pro Konferenci ŠSČR 2015. Konference se uskuteční v termínu 27. – 28. 2. 2015, místo konání bude upřesněno dodatečně. více ...Počty delegátů na Konferenci ŠSČR 2015

Registrace cizinců k 19. 11. 2014

(19.11.2014 10:41, Pavel Šimáček)
Organizační komise zveřejnila aktualizovaný seznam registrací cizinců k 19. 11. 2014. více ...Registrace cizinců k 19. 11. 2014

Komuniké z 92. schůze VV ŠSČR

(27.10.2014 15:55, Jan Kolašín)
92. schůze Výkonného výboru ŠSČR byla tentokrát dvoudenní, probíhala 24. 10. od 17.00 hod. do 22.00 hod. a 25.10. od 9.00 hod. do 12.00 hod. v Harrachově, těsně před zahájením Mistrovství Čech mládeže. více ...Komuniké z 92. schůze VV ŠSČR

Sekretariát ŠSČR více ...Sekretariát ŠSČR

(22.10.2014 16:11, Pavel Šimáček)

Školení rozhodčích R3 a seminář rozhodčích R2 a R3, Hradec Králové 15.11.2014

(20.10.2014 09:44, Jan Kolašín)
Královéhradecký krajský šachový svaz pořádá školení a seminář rozhodčích. Seminář (obnovení kvalifikace) R2 a R3 a školení (nových rozhodčích) R3 se budou konat v budově Královéhradecká krajská organizace ČUS, U Koruny 292, Hradec Králové. více ...Školení rozhodčích R3 a seminář rozhodčích R2 a R3, Hradec Králové 15.11.2014