Rozvoj šachu na Vsetínsku

Hošťálková je malá obec v okrese Vsetín. Členové místního šachového oddílu jsou ale velmi aktivní a jejich projekty podpořil Šachový svaz ČR v grantovém řízení na popularizaci šachu. Dva šachové dny, které v září proběhly v okolních obcích, vedly k založení dvou nových šachových kroužků. Více se dočtete v detailu článku.

Rodinný den v Ratiboři

V neděli 17. září proběhla v Ratiboři další akce z našeho ‚,lajcky‘‘ nazvaného programu: Šachy pro každého, v každém věku. Neuplynul totiž ani týden od předešlé akce, která se konala v Kašavě a naši šachisté se znovu vydali do terénu. V čele s ředitelem celé akce Jiřím Vaculíkem dětem ukazovali cvičné tréninky našich mládežníků, hráli simultánky, učili děti tahat figurkami, pomáhali při hře s kamennými šachy a vyprávěli zážitky, které s šachy doposud prožili. Jak jsem už zmínil, tak v areálu se kromě mnoha klasických šachových souprav nacházela i jedna šachová souprava nestandartní a to v podobě velkých sádrových šachů. Což bylo pro děti velké lákadlo.


Sádrové šachy, které byly pro mnoho dětí velkým lákadlem. V pozadí se nachází párty šach stan, kde se odehrávaly tréninky, simultánky a atd…

Jak je možno vidět na fotce výše, tak počasí přálo, což vzhledem k tomu, že se akce konala venku bylo nejdůležitější. Děti akce bavila a přítomnost hošťalkovských šachistů využívali naplno. Zhruba před polednem byla na programu simultánka s ředitelem akce Jiřím Vaculíkem, které se zúčastnilo mnoho dětí, nejen šachem políbených.


Jen tři šachovnice a u ní dvojnásobek dětí.

Děti, kterým se královská hra zalíbila, se mohly hned přihlásit do připravovaného kroužkou, který bude od začátku října v Ratiboři probíhat pod vedením Jiřího a Luboše Vaculíkových.

Celkově tedy můžeme být s akcí velmi spokojeni. Počasí vyšlo na jedničku s hvězdičkou, dětí bylo požehnaně a všichni jsme si to náležitě užili. Nezbývá nám tedy nic jinačího než se těšit na další ročník Rodinného dne v Ratiboři.

Josef Bednařík

Šachy do cukrárny, aneb v obci roku 2016 se začnou hrát šachy

Ve čtvrtek 7. září se náš šachový oddíl vydal oslovit mladé budoucí šachistky a šachisty do nedaleké Kašavy. Zdejší středisková základní škola doposud šachový kroužek postrádala. Rozhodli jsme se proto oslovit vedení školy z nabídkou zavedení šachového kroužku, který by byl pod záštitou našeho oddílu. Ihned po příjezdu na půdu Základní školy nás příjemně přivítal pan ředitel. Představili jsme tedy projekt Šachy do škol a poukázali na mnoho výhod, které šachy dětem přináší. Naše přání bylo vyslyšeno a pan ředitel s panem zástupcem ihned přislíbili spolupráci a se zavedením kroužku na škole.

Posléze jsme s předsedou oddílu panem Veselským vstoupili do zaplněné tělocvičny, kde nás očekával celý první stupeň. Zde jsme dětem povyprávěli o kráse šachové hry a pozvali je do nově chystaného šachového kroužku. Zde se na děti bude těšit hned několik trenérů z Kašavy a blízkého okolí. Nám už nezbývá nic jiného, než se jen těšit na mladé rostoucí talenty, které třeba již během následujícího školního roku poprvé vyvezeme na turnaj a okusí tedy kouzlo šachové hry nejen v domácím prostředí školního kroužku.

Abychom toho všeho neměli málo, tak jsme na odpoledne naplánovali šachový den v cukrárně Kašava. Již tradičně nám majitel cukrárny pan Šarman připravil sladké občerstvení pro všechny děti. Za vše mu tedy moc děkujeme! Cílem tohoto projektu bylo ukázat dětem královskou hru. Po dobu asi třech hodin zde probíhala simultánka, volné komentované partie s trenéry, cvičné tréninky, atd... Jednoduše řečeno, ukázat každému návštěvníkovi cukrárny hru na 64 polích. Jak jsme se oba s p. Veselským ujistili, tak některé děti mají šachový základ položený a trenéři v nově připravovaném kroužku na ZŠ se můžou jen a jen těšit.

Celkově tedy můžeme tento šachově naplněný všední den shrnout jako podařený. Mnoho nových dětí, mnoho srandy, nově připravovaný šachový kroužek, sladká nejen šachová tečka v podobě cukrárny v Kašavě, ale hlavně také mnoho nadšení a skvělá spolupráce s vedením na ZŠ, což je skvělý předpoklad pro rozvoj šachu v Obci roku 2016! Upozornit musím také na to, že šachový kroužek povede několik šachových nadšenců, kteří se sami chtějí scházet a začít spolu pravidelně hrávat. Takže kdo ví, třeba nám na šachové mapě do budoucna přibude nová tečka. Což by v dnešním trendu úpadků šachových oddílů byl skvělý počin. No náš oddíl tomu všemu bude co nejvíce nápomocen a těmto nadšencům pomůže, co bude moct.

Josef Bednařík


Simultánka s trenérem hošťalovské mládeže Františkem Veselským.


Simultánka s trenérem hošťalovské mládeže Pepou Bednaříkem.


Cvičné partie dětí.

Den detí v Hoštálkové

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 se konal v Hošťálkové den dětí a zároveň zde zavítala hodnotící komise, jelikož se naše obec přihlásila do soutěže o OBEC ROKU 2017. Součástí toho všeho byla také prezentace všech spolků v obci. Ten náš mezi nimi samozřejmě nechyběl. Organizační team ve složení Franta Veselský, Pepa Bednařík a Kuba Krejča si přichystal bohatý program zaměřený jak na děti královskou hrou vůbec nepolíbené, tak i děti pokročilejší. Skvělé bylo také to, že si hru na 64 polích vyzkoušelo i mnoho dospělých, kteří šachy nehrají, či dokonce nikdy nehráli. Celý náš čtvrteční projekt nesl název ‘‘Královská hra pro všechny‘‘. Děti si mohly zahrát partie s mladými šachisty našeho oddílu, popovídat si s nimi o tom, jakou zábavu královská hra přináší. Dále se hrála simultánka, děti si mohly vyzkoušet cvičení z cvičebnic Pat a Mat a dalších pracovních sešitků. V neposlední řadě probíhaly tréninky, které si mohly všechny děti vyzkoušet a vžít se tedy do role našich mládežníků, kteří šachy hrají závodně.


Prezentace našeho oddílu, cvičné partie nejen dětí.

V neposlední řadě byla také důležitá prezentace našeho spolku před několikačlennou porotou, která byla mnohdy zvídavá a královská hra ji zaujala.


Jeden z členů poroty přemýšlí nad partií dvou mládežníků našeho oddílu.

Příjemným zpestřením celého našeho snažení bylo i to, že si k nám přišlo vyzkoušet šachy zahrát mnoho děvčat. Ač se nezdá, právě děvčata si možnost zahrát královskou hru užívala naplno a jejich množství otázek někdy překračovalo schopnost trenérů na vše reagovat.


Pozor, pozor, teď to přijde!

No a zapomenout nesmíme také na pochvalu od pana starosty Petra Laštovici, který naše pojetí dětského dne hodnotil velmi kladně a těší se na další spolupráci na akcích pro děti v Hošťálkové. Z naší strany je shrnutí jednoduché. Celé odpoledne jsme si užili, dětí, co měly zájem o šachy, bylo mnoho a to, že jsme byli po dni dětí vyčerpaní, je pro trenéry ta (i když to zní divně) velká odměna, jelikož si mohou říct, že do toho dali vše! V neposlední řadě šlo vidět, že to děti baví, a to s jakým zapálením nastupují k partiím a s jakým úsměvem od nich odcházely. :-)


Vzorové tréninky zaujaly mnoho dětí.


Děti si partie užívaly naplno.

Josef Bednařík