Přestupy členů a registrace cizinců k 11. 9. 2017

Seznam zaregistrovaných přestupů k 11. 9. 2017 si prohlédněte zde. Registrace cizinců ke stejnému datu jsou zde.