Možnost ucházet se o roční pracovní stáž v Japonsku

Obdrželi jsme přes Český olympijský výbor od Japonského informačního a kulturního centra (JICC) informace o programu JET, v jehož rámci je zájemcům z ČR nabízena možnost ucházet se o roční pracovní stáž v Japonsku na pozici SEA (Sport Exchange Advisor).

Z nejpodstatnějších podmínek upozorňujeme na fakt, že zájemci musí být občané České republiky, excelovat v určitém sportovním odvětví, ovládat angličtinu nebo japonštinu, být ochotni si osvojit japonštinu, být v dobrém zdravotním stavu a být držiteli dokladu o trenérské kvalifikaci, příp. mít minimálně tříletou praxi trenéra v daném sportovním odvětví. Každého zájemce/zájemkyni musí rovněž na získání pozice SEA doporučit Český olympijský výbor nebo příslušný úřad státní správy (MŠMT).

Přihlášky zájemců mohou JICC předkládat i jednotlivé sportovní svazy za předpokladu, že zájemce bude zároveň doporučen ČOV. Termín pro doručení přihlášek Japonskému informačnímu a kulturnímu centru se všemi požadovanými přílohami je již 27. 3. 2017. Více informací poskytne zájemcům sekretariát ŠSČR.

Příloha: 2017 Application Guidelines JET