Antidoping - Seznam zakázaných látek k 1. 1. 2017

V návaznosti na článek o seznamu zakázaných látek od 1. 1. 2017 uveřejňujeme českou verzi, viz odkazy dále.

Seznam zakázaných látek
Doping
Doping v Rusku