Skladatelská soutěž ke stému výročí narození Jindřicha Fritze

Mezinárodní skladatelskou soutěž Jindřich Fritz 100MT ke stému výročí našeho velmistra ve skladbě šachových studií vypsal v prosinci 2011 Šachový svaz České republiky, Sdružení českých skladatelů a časopis Československý šach.

Pořadatelství se ujal Emil Vlasák, mezinárodní rozhodčí ve skladbě, rozhodčím byl IM Jaroslav Polášek, který titul mezinárodního rozhodčího získal v průběhu soutěže. Podrobnosti byly uvedeny v dřívejší zprávě na webu ŠSČR.

Soutěž skončila a rád bych šachovou veřejnost seznámil s průběhem a výsledky. Samozřejmě stručně, protože kompletní anglický text rozsudku má 32 stránek A4. Několik technických detailů najdete na konci textu.

Studie se „pilují“ k dokonalosti dlouhé měsíce, a proto bývají skladatelské soutěže vyhlášeny s odpovídajícím předstihem. Uzávěrka Fritz 100MT byla 15. 6. 2012 v den Fritzových nedožitých narozenin, což je také obvyklý postup. Podobných soutěží ve světě přibývá a začíná být problém získat kvalitní příspěvky. To se naštěstí Fritzova memoriálu nedotklo hned z několika důvodů.

Jednak pořadatelské subjekty věnovaly poměrně příjemný cenový fond. Za druhé časopis Československý šach má ve studiovém světě značnou tradici a renomé. A třetím lákadlem byla perfektní organizace. Jsem průkopníkem a propagátorem metody speciální webové stránky, kde účastník najde vždy zcela čerstvou informaci o soutěži i o stavu své zásilky. Novozélandský skladatel Emil Melničenko nám napsal: „Gratuluji Emilovi a Jaroslavovi ke skvěle pořádanému turnaji. Doufejme, že pořadatelé budoucích turnajů si z tohoto vezmou poučení.“

Do soutěže dorazilo 63 studií od 37 autorů z 18 zemí celého světa a z toho 51 postoupilo do rozhodování. Ještě nedávno byla „úmrtnost“ z důvodu nekorektnosti nebo nepůvodnosti výrazně vyšší, ale i ve skládání počítače značně mění situaci.

Složit dobrou šachovou studii ale není ani s počítačem jednoduché. Na rozdíl od zajímavé analýzy musí mít studie přísně jediné řešení a navíc by měla obsahovat umělecký prvek, který je subjektivní a těžko se definuje. Snad by se dalo říci, že po jejím vyřešení (nebo aspoň přehrání) získá šachista příjemný pocit, třeba jako když si přečte pěknou knihu nebo zhlédne krásný obraz. Docílit se toho dá různými způsoby a je také velmi důležité, jak je skladatelský nápad původní. Seřadit studie v rozsudku soutěže je proto obtížná a nevděčná úloha.

Pomozme si srovnáním s hudbou. Běžnému konzumentovi postačí ke spokojenosti třeba poslech oblíbené rozhlasové stanice nebo MP přehrávače s něčím, co se dá nepřesně označit jako populární hudba. Profesionál takové věci obvykle nesnáší, protože melodické a harmonické postupy považuje za obehrané a nepůvodní. Sám poslouchá, provozuje a případně i tvoří, obtížné kousky, které jsou ale zase nestravitelné pro prostého amatéra.

I v šachové studii existuje podobný rozpor. „Profesionální“ skladatelé vycházejí z toho, že většina jednoduchých hezkých motivů už byla dávno objevena. Ve snaze o originalitu zabřednou často do přílišné složitosti a vzdálí se tak myšlení normálních šachistů. Druhá skupina skladatelů se snaží tvořit pro hráče a řešitele – a to i za cenu menších efektů a nižší originality.

Rozhodčí Fritzova memoriálu Jaroslav Polášek se kromě studií dodnes aktivně věnuje i praktické hře a má proto patřičný nadhled. Myslím, že v rozsudku našel výborný kompromis mezi oběma pohledy na studii. Na ukázku přináším jednu vyznamenanou práci z každé oblasti.


Jurij Bazlov, Rusko
1. cena Fritz 100 MT
bílý remizuje

Materiál je v rovnováze, ale značné starosti dělá bílému volný černý pěšec a také aktivita černých figur. Proto musí forsírovat události. 1.Ve4 s myšlenkou 2.Jf4+. Ani černý nemá proto na vybranou a musí vynést své trumfy. 1...f2 2.Jf4+ Kh2! Vynucuje zablokování pole e2. Po 2...Kg3 3.Jce2+ Kh2 4.Va1 se bílý konsoliduje. 3.Ve2 Kg3! 4.Vxf2 Kxf2 Černý získal věž, ale jeho král se ocitl pod palbou bílých figur. 5.Se3+ Ke1 6.Jb3! Pěkný tah s hrozbou 7.Va1. Jiné možnosti poměrně snadno prohrají. 6...Dd1+ 7.Ke4 Vc4+ 8.Jd4 Vg4 9.Ve2+ Kf1 10.Vf2+ Ke1 11.Ve2+ Dxe2 pat.


Bazlov – závěr studie.

Tak vypadá „kombinační“ skladba od profesionála. Hra je jen průměrně zajímavá a její analýza nepřinese praktickému hráči žádné hlubší poučení. Zato závěr (diagram) je ale doslova impozantní a takovou studii šachista těžko někdy zapomene. Hlubší znalec nemůže také neocenit technickou dokonalost, s jakou se autor k závěrečnému obrázku propracoval. S výjimkou pěšců všechny kameny do závěrečné pozice dorazí v průběhu hry, která obsahuje jen minimální počet braní. Kdo nevěří, ať si zkusí něco takového sestavit.


Ladislav Salai jr., Slovensko
5. cena Fritz 100 MT
bílý vyhraje

Ladislav Salai zdědil po otci vynikající talent pro kompoziční šach, současně je ale také silným hráčem. Jeho studie nejsou tak efektní, zato jsou proto více spojeny s praktickou hrou a řešitel si odnese i určité poučení. V „pozici z partie“ hraje bílý samozřejmě 1.c7, ale černý se nevzdá a využije síly střelců k vybojování diagonály h3-c8. 1...Se3+ 2.Kg4 Se2+ 3.Kg3 3.Kf5 Sf1!. 3...Sf2+! 4.Kh3 Sf1+ 5.Kg4 Se2+ 6.Kf5 Sf1! 7.Sxf2 Sh3+ 8.Kf6.


L. Salai, po 8.Kf6.

V pozici na diagramu úspěšná obrana černého vrcholí postupem 8...Kb6 tempo 9.d6 Kb7 10.Ke7 Kc8! a nestejní střelci zajistí remízu proti třem pěšcům navíc! Jak má bílý svou hru vylepšit a vyhrát, to ponechávám jako malé cvičení pro čtenáře. Malá nápověda, kdyby v posledním diagramu chyběl Pd4...


Závěrem několik technických informací:

Seznam účastníků

Afek Yochanan (ISR/NED), Akobia Iuri (GEO), Arestov Pavel(RUS), Avni Amatzia (ISR), Bazlov Jurij (RUS), Becker Richard (USA), Bertoli Franco (ITA), Campioli Marco (ITA), Diduch Sergej (UKR), Eilazyan Eduard (UKR), García Mario Guido (ARG), González Luis Miguel (ESP), Hlinka Michal (SVK), Josten Gerhard (DEU), Kalašnikov Valerij (RUS), Keith Daniel (FRA), Kirillov Valerij (RUS), Kollarik Gorazd (SVK), Kudelič Eduard (RUS), Mariz Garbriel (PRT), Melničenko Emil (NZL), Mikitovics János (HUN), Minski Martin (DEU), Neghina Mihai (ROU), Nielsen Steffen Slumstrup (DNK), Nosek Stanislav (CZE), Pallier Alain (FRA), Pospíšil Jaroslav (CZE), Rusz Árpád (ROU), Salai jr. Ladislav (SVK), Skripnik Anatolij Nikolajevič (RUS), Šindelář Miroslav (CZE), Tarasjuk Vladislav (UKR), Topko Leonid (UKR), Vlasák Emil (CZE), Vlasenko Valerij (UKR), Zinar Michail (UKR).

Pořadí vítězů

Hlavní sekce

Ceny: 1. Jurij Bazlov, RUS, 2–3. Yochanan Afek, Amatzia Avni & Yochanan Afek, 4. Daniel Keith & Martin Minski, 5. Ladislav Salai jr.
Čestná uznání: 1. Sergej Diduch, 2. Richard Becker, 3. Árpád Rusz, 4. Jurij Bazlov, 5. Pavel Arestov, 6. János Mikitovics & An. Nikolajevič Skripnik.
Pochvalné zmínky: Valerij Vlasenko, Jurij Bazlov, Martin Minski, Steffen Slumstrup Nielsen, Emil Melničenko, An. Nikolajevič Skripnik & János Mikitovics, Jaroslav Pospíšil, Vladislav Tarasjuk, Alain Pallier, János Mikitovics, Valerij Kalašnikov, Valerij Kalašnikov.

Rozvoj Fritzova odkazu

Ceny: 1. Eduard Eilazjan, 2. Árpád Rusz.
Čestná uznání: Michal Hlinka.
Pochvalné zmínky: Iuri Akobia, Michal Hlinka & Emil Vlasák.

Kompletní anglický text rozsudku najdete na http://www.vlasak.biz/fritz100/Fritz100final.pdf.

Českou verzi otiskl Československý šach 8 a 9/2012 a pokud tato čísla nemáte, lze si text stáhnout z http://www.sach.cz/index.php?p=studie, kde je možno studie i přehrát.

Emil Vlasák