Soutěž v řešení úloh Vladislava Buňky

Šachový skladatel a řešitel Vladislav Buňka byl v den svých osmdesátých narozenin dne 30. prosince 2017 uveden do Síně slávy ŠSČR.

Vladislav Buňka je významný český šachový skladatel s více než tisícem publikovaných šachových problémů na všech pěti kontinentech, je neúnavným propagátorem české školy úlohové a kompozičního šachu v regionálním a celostátním tisku, autorem několika knih věnovaných problémovému šachu, mezinárodním rozhodčím FIDE pro pomocné maty, samomaty a studie; reprezentoval Česko na třech mistrovstvích světa v řešení šachových problémů.
Je také praktický šachista a celý život se také věnuje práci s mládeží.

Vyhlašujeme soutěž v řešení jeho šachových úloh a předkládáme šachové veřejnosti k řešení tři jeho úlohy. Jejich řešení posílejte do 26. ledna 2018 na adresu milan.petras@chess.cz .

Všechna zaslaná řešení s alespoň jednou správně vyřešenou úlohou budou zařazena do slosování o věcné ceny – knihy od jubilanta a upomínkové předměty ŠSČR.

Soutěž v řešení úloh Vladislava Buňky – soutěžní úlohy

Vladislav Buňka
Šachové umění 2009

#2                                                                         (11+10)
C+

 

Vladislav Buňka
4.čestné uznání Die Schwalbe 1967

P#2                                                                       (4+15)
C+                                 2 řešení

 

Vladislav Buňka
Karol Mlynka *50 1995

S#2                                                                        (11+5)
C+

Vysvětlivky k jednotlivým výzvám a ukázkové úlohy

#2 – Bílý táhne a dá druhým tahem mat

Nalezněte první tah bílého (úvodník) a hrozbu s matem 2. tahem, dále všechny černé obrany, vyvracející tuto hrozbu, a všechny druhé bílé tahy po těchto černých obranách, které končí okamžitým matem černému králi. Při zápisu zapište úvodník, všechny černé obrany a všechny maty bílého po těchto obranách.

Příklad matu 2. tahem včetně zápisu řešení (diagram níže):

1.Sa2! hrozí 2.Ve6#, 1.- Sxe7 2.Sxe7#, 1,- Sf7 2.Jxf7#, 1.- Vc8 2.dxc8J#, 1.- Vxd7 2.Vxd7#,

1.- Vxc6 2.Vxc6#, 1.- Jc5 2.bxc5#, 1.- Jxe5 2.Sxe5#, 1.- Vxa2 2.Vd1#. Bílý po úvodníku hrozí okamžitým matem, proti němuž má černý k dispozici 8 různých obran, následuje osm různých matů na různých polích.

 

P#2 – Pomocný mat druhým tahem

Začíná černý a pomůže bílému, aby černému dal bílý mat druhým tahem. Černý tedy s bílým spolupracuje a matu se nebrání, naopak se snaží vytvořit takové situace na šachovnici, aby mohl bílý dát mat černému králi v daném počtu tahů. 2 řešení znamenají, že výzvu lze splnit dvěma různými způsoby, tzn. dvakrát začíná černý jiným prvním tahem, následuje bílý jiným prvním tahem atd.

Příklad pomocného matu 2. tahem včetně zápisu řešení (diagram níže):

  1. a) pozice, b) místo čDa3 stojí čVa3, c) místo čDa3 stojí čSa3, c) místo čDa3 stojí čJa3

řešení: a) 1.Dd3 Jf6 2.Df5 Jd7#, b) 1.Vd3 Vh1 2.Vd4 Vh5#, c) 1.Se7 Jd6 2.Sf6 f4#,

  1. d) 1.Jc2 Vc1 2.Jd4 Vc5#. Při zápisu řešení zapište všechny tahy bílého i černého.

 

S#2 – Samomat 2. tahem

Začíná bílý a přinutí bránícího se černého, aby dal bílému králi mat 2. tahem. V samomatu ale černý s bílým nespolupracuje, naopak černý se brání všemi možnými způsoby a dělá vše pro to, aby se matu bílému králi vyhnul. V samomatu 2. tahem první tah vykoná bílý, následuje tah černého, pak bílého a černý svým druhým tahem vynuceně dává bílému mat.

Příklad samomatu 2. tahem včetně zápisu řešení (diagram níže):

řešení: 1.Df4 tempo (vyčkávací tah), 1.- bxc3 2.Dd2+ cxd2#, 1.- Vxc3 2.Dc7+ Vxc7#,

1.- Sxc3+ 2.Dd4+ Sxd4#, 1.- Jxc3 2.Dd2+ Jd5#. Při zápisu řešení zapište všechny tahy bílého i černého.

 

Vladislav Buňka Vladislav Buňka Vladislav Buňka
Beseda 20. 3. 1959 1. cena Die Schwalbe 1974 Boletin da UBP 1980
#2 (9+9) P#2 (5+4) S#2 (11+12)
C+   C+ a) pozice, b) Va3, c) Sa3, d) Ja3   C+