KR PŠS pořádá
Seminář rozhodčích 2. a 3. třídy

Datum konání:sobota 7.1.2017, 10:00
Místo konání:Praha 8, U školské zahrady 430/9 (klubovna Sokola Kobylisy)
Vklad:členové PŠS 100 Kč, ostatní 200 Kč. Na rozhodčí třídy R1 a vyšší se platba nevztahuje.
Právo účasti:aktivní členové ŠSČR starší 15 let a uhradí při zahájení stanovený poplatek
Přihlášky: do 6.1.2017 na e-mail pavel.hase@prazskysach.cz; přihláška bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, oddíl, bydliště mail a telefonní spojení
Lektoři:Richard Fischl (mezinárodní rozhodčí - IA), Pavel Háse, Václav Soukup (oba rozhodčí 1.třídy)
Program:10:00 – 14:00 seminář – pravidla šachu FIDE, soutěžní řád ŠSČR, klasifikační řád, digitální hodiny, statut rozhodčích, program SwissManager, ostatní legislativa
14:00 – 15:00 přidělování zápasů pražské soutěže družstev
Samostudium: u účastníků se předpokládá znalost dokumentů uvedených v programu školení slouží hlavně jako výklad zmíněných dokumentů a nástin řešení možných situací; také si můžete připravit vlastní dotazy a modelové situace.
Pavel Háse, předseda KR PŠS