KR PŠS pořádá
Školení rozhodčích 3. třídy
a
Seminář rozhodčích 2. a 3. třídy

Datum konání:sobota 3.12.2016, 10:00
Místo konání:Praha 6, Zátopkova 100/2 (západní tribuna spartakiádního stadionu, vstup přes recepci ČUS)
Vklad:školení: členové PŠS 200 Kč, ostatní 300 Kč
seminář: členové PŠS 100 Kč, ostatní 200 Kč
Právo účasti:aktivní členové ŠSČR starší 15 let, kteří obdrží potvrzení přihlášky a uhradí při zahájení stanovený poplatek
Přihlášky: do 30.11.2016 na e-mail pavel.hase@prazskysach.cz; přihláška bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, oddíl, bydliště mail a telefonní spojení
V případě velmi malého počtu přihlášek může být školení zrušeno.
Lektoři:Pavel Háse, Václav Soukup (oba rozhodčí 1.třídy)
Program:10:00 – 16:00 školení – pravidla šachu FIDE, soutěžní řád ŠSČR, klasifikační řád, digitální hodiny, statut rozhodčích, program SwissManager, ostatní legislativa
16:00 – 18:00 testy, přezkoušení, závěr
Samostudium: u účastníků se předpokládá znalost dokumentů uvedených v programu školení slouží hlavně jako výklad zmíněných dokumentů a nástin řešení možných situací; také si můžete připravit vlastní dotazy a modelové situace.
Pavel Háse, předseda KR PŠS